Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru dopravy
458,00 Kč Dokument.pdf 3. 10. 2022 14:13:44
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče
961,29 Kč Dokument.pdf 18. 10. 2022 15:06:20
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Organizační odbor
1 298,00 Kč Dokument.pdf 3. 1. 2023 06:58:02
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru sociální péče
893,00 Kč Dokument.pdf 14. 3. 2024 11:29:02
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka
1 731,00 Kč Dokument.pdf 1. 4. 2020 09:12:46
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vnitřních věcí
18 813,00 Kč drobná záloha kancelářské vybavení březen 2020.pdf 28. 4. 2020 10:21:56
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise legislativně organizační
534,00 Kč Dokument.pdf 5. 8. 2021 07:48:07
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu uvolněného člena ZMB pro oblast informačních technologií
3 805,00 Kč Dokument.pdf 3. 1. 2022 14:31:46
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče
372,00 Kč Dokument.pdf 4. 7. 2022 12:47:43
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče
3 560,92 Kč Dokument.pdf 18. 10. 2022 15:07:46
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Personální oddělení
1 905,00 Kč Dokument.pdf 3. 1. 2023 09:27:22
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka
738,00 Kč Dokument.pdf 1. 4. 2020 09:13:54
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
39 669,00 Kč drobná záloha  na materiál a služby březen 2020.pdf 28. 4. 2020 10:23:28
6320020663 Kupní smlouva č. 6320020663, jejímž předmětem je výkup pozemku p. č. 453/33 v k. ú. Ivanovice, datum uzavření smlouvy dne 6. 3. 2020
Fyzická osoba 42 900,00 Kč 6320020663.pdf 22. 5. 2020 12:13:33
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru správních činností
777,00 Kč Dokument.pdf 29. 9. 2020 11:01:37
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
200,00 Kč Dokument.pdf 5. 8. 2021 10:02:51
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství a mládeže
1 043,00 Kč Dokument.pdf 1. 9. 2021 08:16:36
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
25 876,36 Kč Dokument.pdf 10. 3. 2022 12:44:13
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče
415,70 Kč Dokument.pdf 4. 7. 2022 12:50:44
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
1 434,07 Kč Dokument.pdf 18. 10. 2022 15:09:20
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář 2.náměstka primátorky
11 858,00 Kč Dokument.pdf 3. 1. 2023 10:30:26
9152000039 Dáme na vás - objednávka marketingové online reklamy_PARO
Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Irsko 39 669,40 Kč Objednavka_facebook.pdf 20. 2. 2020 13:50:13
Čerpání prostředků na opravy elektrospotřebičů - Odbor vnitřních věcí
7 581,00 Kč opravy elektrospotřebičů  1. čtrvtletí 2020.pdf 28. 4. 2020 10:26:28
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky
388,00 Kč Dokument.pdf 29. 9. 2020 11:13:04
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise zdravotní a prorodinné politiky RMB
521,00 Kč Dokument.pdf 10. 12. 2020 10:13:41
Čerpání prostředků na tuzemské i zahraniční cestovné - Odbor vnitřních věcí
42 960,00 Kč Dokument.pdf 28. 12. 2020 14:14:14
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
11 430,00 Kč Dokument.pdf 5. 5. 2021 13:34:41
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství a mládeže
1 100,00 Kč Dokument.pdf 1. 9. 2021 08:19:50
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise kulturní RMB
51,00 Kč Dokument.pdf 10. 12. 2021 08:08:00
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru investiční
769,00 Kč Dokument.pdf 3. 1. 2022 16:47:40
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
19 504,00 Kč Dokument.pdf 10. 3. 2022 12:45:39
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče
850,00 Kč Dokument.pdf 4. 7. 2022 12:52:56
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
7 876,00 Kč Dokument.pdf 18. 10. 2022 15:11:16
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu radní JUDr. Irena Matonohová
765,00 Kč Dokument.pdf 3. 1. 2023 10:34:09
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky
437,00 Kč Dokument.pdf 29. 9. 2020 11:20:13
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Uvolněného člena RMB
962,00 Kč Dokument.pdf 29. 12. 2020 10:04:50
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče
2 580,79 Kč Dokument.pdf 5. 5. 2021 13:36:06
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
1 299,00 Kč Dokument.pdf 5. 8. 2021 11:11:41
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče
1 028,95 Kč Dokument.pdf 1. 9. 2021 11:21:16
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise legislativně organizační
305,00 Kč Dokument.pdf 10. 12. 2021 08:31:35
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
700,00 Kč Dokument.pdf 10. 3. 2022 12:46:51
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
2 393,00 Kč Dokument.pdf 4. 7. 2022 12:54:47
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
2 261,00 Kč Dokument.pdf 18. 10. 2022 15:11:57
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu radní RNDr. Filip Chvátal
775,00 Kč Dokument.pdf 3. 1. 2023 10:35:16
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, vedoucí odboru
2 292,00 Kč Dokument.pdf 10. 12. 2019 08:29:46
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky
7 160,00 Kč Dokument.pdf 29. 9. 2020 11:21:13
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru dopravy
4 286,00 Kč Dokument.pdf 30. 12. 2020 13:41:12
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
27 164,47 Kč Dokument.pdf 5. 5. 2021 13:37:32
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče
2 500,00 Kč Dokument.pdf 1. 9. 2021 11:22:07
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
26 699,01 Kč Dokument.pdf 10. 3. 2022 12:47:50