Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9542000018 Objednávka znaleckého posudku na pozemek p.č. 545/7 v k.ú. Pisárky
75757770
LUCIE JANÍČKOVÁ, Mutěnická 4131/8, 62800 Brno 3 500,00 Kč č.j. 0078405-Objednavka - ZP č. 9542000018 .pdf 24. 2. 2020 09:01:48
9562200128 Objednávka znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé a ceny zjištěné pozemku p. č. 771/7 v k. ú. Brněnské Ivanovice
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 4 500,00 Kč Objednavka_2022_znalecký posudek_Ing. Jana Dudková_pč 771_7 kú Brněnské Ivanovice.pdf 14. 11. 2022 09:31:27
9562100011 Objednávka znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé a zjištěné pozemku parc. č. 3544/2 v k. ú. Bystrc
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 4 000,00 Kč objednávka znalecký posudek parc. č. 3544-2 k. ú. Bystrc.pdf 1. 3. 2021 09:49:37
9562200083 Objednávka znaleckého posudku na stanovení ceny pozemků
40455556
TOMÁŠ JANAS, Výzkumní 733/18, 64400 Brno 30 000,00 Kč obj znalecký posudek Janas Brněnské Ivanovice Černý 9562200083 podepsaná.pdf 13. 7. 2022 08:38:01
9541900157 Objednávka znaleckého posudku na vytyčení kabelu veřejného osvětlení u nově vzniklého pozemku, který je nyní součástí pozemku p.č. 1742/2 v k.ú. Slatina
25512285
Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 60200 Brno 165,00 Kč č.j. 0440116Objednavka - GP-na vytyčení kabelů  v k.ú. Slatina.pdf 24. 10. 2019 07:51:51
9541900126 Objednávka znaleckých posudků
75757770
LUCIE JANÍČKOVÁ, Mutěnická 4131/8, 62800 Brno 4 000,00 Kč 0374165 Objednavka - ZP -č. 9541900126 - Dostál a Malá k.ú Nový Lískovec 2.pdf 6. 9. 2019 10:24:45
9541900139 objednávka znaleckých posudků
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 12 000,00 Kč 0374165 Objednavka - ZP -č. 9541900139 -kellnerová a Smrčka.pdf 25. 9. 2019 08:49:40
9432000008 Objednávka znaleckých posudků
65279191
LESPROJEKT BRNO, a.s., Jezuitská 14/13, 60200 Brno 3 750,00 Kč Objednavka Leprojekt.pdf 3. 7. 2020 08:18:49
9562100017 Objednávka znaleckých posudků
70896461
Volek Tomáš, Ing., Velatice 214, 66405 Tvarožná 32 000,00 Kč objednávka_9562100017_znalecký posudek_HUTCHAM Tomáš Volek kú Trnitá podepsaná.pdf 12. 3. 2021 10:35:03
9541900140 Objednávka znaleckých posudků - rekonstrukce komunikace - Návrší Svobody
75757770
LUCIE JANÍČKOVÁ, Mutěnická 4131/8, 62800 Brno 4 800,00 Kč objednávka za ZP č. 9541900140.pdf 25. 9. 2019 09:45:25
9542000007 Objednávka znaleckých posudků na pozemek p.č. 98/9 v k.ú. Nový Lískovec
75757770
LUCIE JANÍČKOVÁ, Mutěnická 4131/8, 62800 Brno 4 000,00 Kč č.j. 0173977-Objednavka - ZP č. 9542000007.pdf 28. 4. 2020 10:41:19
9542000058 Objednávka znaleckých posudků na pozemky p.č. 772/8,9 a 782/15 772/3, 786/34,36,46 v k.ú. Jehnice
Staněk Roman, Ing., 64100 Brno 6 000,00 Kč č.j. 0200760-Objednavka - ZP č. 9542000058.pdf 19. 5. 2020 14:31:41
9542000009 Objednávka ZP - ocenění komunikační stavby chodníku na ulici Lomená na poz. p.č. 210 v k.ú. Komárov k původnímu chodníku v ulici Černovická na poz. p.č. 1558/34 v k.ú. Komárov
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 2 400,00 Kč 9542000009.pdf 2. 3. 2020 10:54:23
9542000146 Objednávka ZP - ocenění koumunikační stavby - Obytný soubor Sadová - hlavní komunikace a inž. sítě, část stavby kom. ul. Menšíkova - úseku C3 a část úseku A3 v k.ú. Sadová a ocenění pozemků v k.ú. Sadová
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 7 500,00 Kč č. j. 0530598 Objednavka - ZP na stavbu a pozemky č. 9542000146.pdf 18. 12. 2020 11:23:41
9432000012 Objednávka ZP - PPO XXX
75757770
LUCIE JANÍČKOVÁ, Mutěnická 4131/8, 62800 Brno 7 500,00 Kč 200811_Objednavka_ZP.pdf 4. 9. 2020 09:44:19
9432000013 Objednávka ZP - PPO XXX
75757770
LUCIE JANÍČKOVÁ, Mutěnická 4131/8, 62800 Brno 4 000,00 Kč 200811_Objednavka_ZP.pdf 4. 9. 2020 09:54:18
9432000014 Objednávka ZP - PPO XXX
75757770
Ing. Lucie Janíčková, Mutěnická 8, 62800 Brno 28 5 750,00 Kč 200811_Objednavka_ZP.pdf 4. 9. 2020 10:00:54
9542200048 Objednávka ZP - tržní nájemné parkovacího domu
25523155
Nemovitost s.r.o., Štefánikova 113/7, 69501 Hodonín 48 000,00 Kč Objednávka ZP nájem PD Šumavská 9542200048.pdf 17. 2. 2022 11:38:12
9542000140 Objednávka ZP na GP na vyměření rozsahu GP k pozemku p.č. 876/2 v k.ú. Ponava
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 300,00 Kč č.j. 0497486- Objednávka GP - k.ú. Soběšice - 9542000140.pdf 26. 11. 2020 09:50:12
9542000104 objednávka ZP na oceně pozemku p.č. 4073/28 v k.ú. Královo Pole
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 3 200,00 Kč č.j. 0369913-Objednavka - ZP č. 9542000104 .pdf 3. 9. 2020 09:52:43
9542100184 Objednávka ZP na ocenění pozemků 1642/9 a 1642/8 v k.ú. Bosonohy
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 4 500,00 Kč č.j. 0608622-Objednavka - ZP č. 9542100184.pdf 22. 11. 2021 12:40:41
9542200064 Objednávka ZP na ocenění kom stavby - Obytný soubor Sadová - hlavní kom. a inž. sítě - úsek B4 ul. Gustava Broma a ZP na ocenění kom. stavby - Obytný soubor Sadová - vnitřní sektory IMPERA - kom., sítě a BD -úsek B4
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 8 000,00 Kč č.j. 0156591-Objednavka ocenění stavby- ZP č. 9542200064.pdf 11. 3. 2022 10:00:21
9542100214 Objednávka ZP na ocenění kom. stavby - 7 kolmých parkovacích stání v ul. Heyrovského, pro nástavbu BD Hayrovského 5
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 3 300,00 Kč č.j. 0664860-Objednavka ocenění stavby- ZP č. 9542100214.pdf 17. 12. 2021 12:48:26
9542100136 Objednávka ZP na ocenění kom. stavby - OS Kamechy II. etapa, SO 02 Kom. SO 03 Zpevněné plochy a ocenění OS Kamechy, Brno - Bystrc, II. etapa - část stavby, SO 03 Zpevněné plochy a ocenění poz. p.č. 4586 v k.ú. Žebětín
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 20 000,00 Kč č.j. 0418766-Objednavka ocenění stavby a pozemku - ZP č. 9542100136.pdf 11. 8. 2021 11:56:26
9542100080 objednávka ZP na ocenění kom. stavby - OS Sadová - vnitřní sektory IMPERA - komunikace sítě a BD, ul. Karla Kryla, SO 01a komunikace veřejné - konkrétně část úseku 2 a ocenění pozemků v k.ú. Sadová
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 9 000,00 Kč č.j. 0223462-Objednavka - ZP č. 9542100080.pdf 6. 5. 2021 10:33:12
9542200068 Objednávka ZP na ocenění kom. stavby vybudované v rámci akce - OS Sadová - hl. kom. a inž. sítě - úsek B3, část úseku B2 a část úseku 3 ul. Gustava Broma a ZP na ocenění pozemků pod stavbou v k.ú. Sadová
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 11 500,00 Kč č.j. 0172452-Objednavka ocenění stavby a pozemku - ZP č. 9542200068.pdf 18. 3. 2022 10:36:59
9542000110 Objednávka ZP na ocenění kom. stavby vybudované v rámci akce - Výstavba inženýrských sítí pro RD Blažovická a pozemky v k.ú. Slatina
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 7 300,00 Kč č. j. 0386973 Objednavka - ZP na stavbu a pozemky č. 9542000110.pdf 14. 9. 2020 09:57:44
9542100197 Objednávka ZP na ocenění komunikační stavby - Brno - Hviezdoslavova, pěší propojení průmyslových areálů
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 6 000,00 Kč č.j. 0624233-Objednavka ocenění stavby- ZP č. 9542100197.pdf 29. 11. 2021 08:42:44
9542100170 Objednávka ZP na ocenění komunikační stavby - místní komunikace, lokalita Brno-Obřany, ul. Soběšská, I. etapa - propustek v k.ú. Obřany a 2 parkovací stání v k.ú. Obřany
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 14 000,00 Kč č.j. 0557645-Objednavka ocenění stavby- ZP č. 9542100170.pdf 26. 10. 2021 10:39:08
9542000147 Objednávka ZP na ocenění komunikační stavby - Obytný soubor Sadová - vnitřní sektory IMPERA - komunikace, sítě a BD a ocenění pozemků v k.ú. Sadová
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 7 000,00 Kč č. j. 0530695 Objednavka - ZP na stavbu a pozemky č. 9542000147.pdf 18. 12. 2020 11:51:43
9542200120 Objednávka ZP na ocenění komunikační stavby - Přístupové komunikace pro bytový dům Meandr, Pastviny
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 6 500,00 Kč č.j. 0333365-Objednavka ocenění stavby- ZP č. 9542200120.pdf 15. 6. 2022 10:31:17
9542200079 Objednávka ZP na ocenění komunikační stavby - Rekonstrukce ZŠ Hapalova - Marie Hubnerové - Parkoviště v k.ú. Řečkovice
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 6 000,00 Kč č.j. 0231218-Objednavka ocenění stavby- ZP č. 9542200079.pdf 13. 4. 2022 12:14:45
9542000053 Objednávka ZP na ocenění komunikační stavby a na pozemky v k.ú. Obřany
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 14 000,00 Kč č. j. 0189106 Objednavka - ZP na stavbu a pozemky č. 9542000053.pdf 12. 5. 2020 11:09:08
9542000066 Objednávka ZP na ocenění komunikační stavby v Brně-Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší - I.etapa + pozemky pod komunikací
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 11 500,00 Kč č. j. 0238908 Objednavka - ZP na stavbu a pozemky č. 9542000066.pdf 11. 6. 2020 12:59:05
9542100067 Objednávka ZP na ocenění komunikační stavby vybudované v rámci akce - Chodník při objektu Kopečná 11, Brno a BD Pod Petrovem B - SO 19 zpevněné plochy a ocenění pozemků p.č. 1255 a 1256 v k.ú. Staré Brno
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 6 500,00 Kč č.j. 0173657-Objednavka - ZP č. 9542100067.pdf 13. 4. 2021 12:45:03
9542000106 Objednávka ZP na ocenění komunikační stavby vybudované v rámci akce - OS Sadová - vnitřní sektory IMPERA - kom., sítě a BD a ZP na ocenění pozemků v k.ú. Sadová
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 7 500,00 Kč č. j. 0377526Objednavka - ZP na stavbu a pozemky č. 9542000106.pdf 8. 9. 2020 09:20:54
9542000076 Objednávka ZP na ocenění komunikační stavby vybudované v rámci akce - Prodejní, provozní a správní sídlo firmy AUTEC s.r..o. - SO 09 Komunikace a zpevněné plochy v k.ú. Slatina a ocenění pozemků v k.ú. Slatina
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 5 000,00 Kč č. j. 0261172 Objednavka - ZP na stavbu a pozemky č. 9542000076.pdf 25. 6. 2020 10:57:48
9542100077 Objednávka ZP na ocenění obvyklého nájemného za užívání stavby podchodu evidenční číslo 621 na ulici Osová
63366401
JAROSLAV BEJŠOVEC, Luční 2436/19, 61600 Brno 12 000,00 Kč Kangas - objednavka ZP - najemne - 9542100077.pdf 6. 5. 2021 11:52:23
9542100005 Objednávka ZP na ocenění poz. p,č, 1663/17, 1678/16, 2553/5 a 2554/17 vše v k.ú. Nový Lískovec
75757770
LUCIE JANÍČKOVÁ, Mutěnická 4131/8, 62800 Brno 6 500,00 Kč č.j. 9783-Objednavka - ZP č. 9542100005.pdf 8. 1. 2021 14:30:52
9542100006 Objednávka ZP na ocenění poz. p.č. 1663/18, 1663/21 v k.ú. Starý Lískovec a poz. p.č. 2280/6 a 2554/18 v k.ú. Nový Lískovec
75757770
LUCIE JANÍČKOVÁ, Mutěnická 4131/8, 62800 Brno 5 200,00 Kč č.j. 9786-Objednavka - ZP č. 9542100006.pdf 8. 1. 2021 14:34:42
9542100182 Objednávka ZP na ocenění poz. p.č. 3933 v k.ú. Bosonohy
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 4 000,00 Kč č.j. 0608164-Objednavka - ZP č. 9542100182.pdf 22. 11. 2021 10:29:27
9542200102 Objednávka ZP na ocenění pozemků p.č. 3966, 4083, 3958, 4024, 4076, 4248, 3981, 4100 a 4003 vše v k.ú. Bosonohy
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 14 500,00 Kč č.j. 0268191-Objednavka - ZP č. 9542200102.pdf 9. 5. 2022 14:22:09
9542200050 Objednávka ZP na ocenění pozemků p.č. 751/12, 752/2,4,5 v k.ú. Staré Brno
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 7 500,00 Kč č.j. 0075805-Objednavka - ZP č. 9542200050.pdf 7. 2. 2022 14:45:37
9542000043 Objednávka ZP na ocenění pozemků v k.ú. Jehnice
75757770
LUCIE JANÍČKOVÁ, Mutěnická 4131/8, 62800 Brno 6 000,00 Kč Objednavka č. 9542000043 na vyhotovení znaleckých posudků.pdf 15. 4. 2020 12:10:54
9542100213 Objednávka ZP na ocenění pozemků 3917, 3995, 3973, 3974, 3989, 4008, 4022, 4029 vše v k.ú. Bosonohy
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 26 000,00 Kč č.j. 0664281-Objednavka - ZP č. 9542100213.pdf 17. 12. 2021 11:22:28
9542000020 Objednávka ZP na ocenění pozemku p.č. 1021/3 v k.ú. Komárov
40978729
Ing. Roman Staněk, Bešůvka 758/4, 64100 Brno 5 000,00 Kč č.j. 0091531-Objednavka - ZP č. 9542000020.pdf 24. 2. 2020 08:57:55
9542100139 objednavka ZP na ocenění pozemku p.č. 104/2 v k.ú. Maloměřice
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 3 600,00 Kč č.j. 0449284-Objednavka - ZP č. 9542100139.pdf 30. 8. 2021 10:49:49
9542100081 Objednávka ZP na ocenění pozemků p.č. 1081/7,8, 1507/9,10, 1012/22,26, 1518/17 vše v k.ú. Horní Heršpice
75757770
LUCIE JANÍČKOVÁ, Mutěnická 4131/8, 62800 Brno 9 000,00 Kč č.j. 0232160-Objednavka - ZP č. 9542100081.pdf 11. 5. 2021 11:47:35
9542000087 objednávka ZP na ocenění pozemku p.č. 1139/2 a 1140 oba v k.ú. Zábrdovice
75757770
Ing. Lucie Janíčková, Mutěnická 8, 62800 Brno 28 8 000,00 Kč č.j. 0305046-Objednavka - ZP č. 9542000087 .pdf 23. 7. 2020 09:22:55
9542200049 Objednávka ZP na ocenění pozemků p.č. 1160/13 a 1160/14 v k.ú. Staré Brno
15545881
STATIKUM s.r.o., Purkyňova 648/125, 61200 Brno 7 000,00 Kč č.j. 0075692-Objednavka - ZP č. 9542200049.pdf 7. 2. 2022 14:23:20