Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9322100279 Služba vnějšího hodnocení Dobrý úřad
29303567
Akademie nevšedního vzdělávání s.r.o., Příkop 843/4, 60200 Brno 23 530,00 Kč obj.č. 9322100279.pdf 8. 9. 2021 10:55:25
9152200071 Služby spojené s pronájmem nádvoří SR - vernisáž výstavy UC
00101460
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 60200 Brno 6 100,00 Kč objednávka_pronájem nádvoří_I_2022.pdf 18. 5. 2022 13:27:38
9152200116 Služby spojené s pronájmem nádvoří SR - vernisáž výstavy UC
00101460
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 60200 Brno 6 100,00 Kč objednávka_pronájem nádvoří_II_2022.pdf 11. 8. 2022 08:49:34
9612200087 Služby spojené s realizací projektu participativního rozpočtu "Včely do Brna"
62161521
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 60200 Brno 46 800,00 Kč 20220613134358969.pdf 13. 6. 2022 14:01:29
9722100156 Služby spojené s ubytováním - Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé
27462391
Šilinkův důl s.r.o., Miřetín 15, 53944 Proseč 12 397,00 Kč Šilinkův důl s.r.o..pdf 3. 11. 2021 12:30:18
9162200042 Služby v oblasti DTP prací
86955993
Tomáš Dilhof, Měřičkova 1042/61, 62100 Brno 50 000,00 Kč Objednavka_2022_DTP.pdf 31. 1. 2022 09:30:04
9732100057 Služby v rámci online martketingové propagace na sociální síti Facebook pro podporu stránek Brněnský kulturní parlament 4_2021
Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Irsko 6 611,57 Kč Objednavka Facebook 4-2021.pdfObjednavka Facebook domerení DPH - 4-2021.pdf 5. 10. 2021 11:22:47
6319043977 Směnná smlouva - pozemky p.č. 2152/31, 2136/2 v k.ú. Komín
30 600,00 Kč 6319043977.pdf 14. 11. 2019 14:33:12
6322044046 Směnná smlouva - směna částí pozemků p.č. 493/2 a 2463/2 za část pozemku p.č. 492/1, vše v k.ú. Bohunice
Michal Perout, nar. 1976, Brno 44 800,00 Kč 6322044046.pdf 18. 10. 2022 15:21:05
6322043341 Směnná smlouva č. 6322043341 - část pozemku p.č. 561/1 o výměře 20 m2 za část pozemku p.č. 552 o výměře 20 m2, vše v k.ú. Lesná
František Pitner, nar. 1960, Brno 50 000,00 Kč 6322043341.pdf 29. 8. 2022 14:27:30
5420174812 Směnná smlouva se zřízením služebností - směna pozemku p.č. 621/6 za pozemek p.č. 1046/9 oba v k.ú. Kohoutovice
Krchňáková Hana nar. 1954, 62300 Brno 7 500,00 Kč 5420174812 - směnná smlouva se zřízením služebnosti.pdf 6. 1. 2021 10:25:21
5620070660 Smllouva o smlouvě budoucí kupní - kanalizace splašková, vodovod
04702832
TOMI invest s.r.o., Lidická 718/77, 60200 Brno 1 652,90 Kč KS kanaliozace splašková, vodovod.pdf 17. 2. 2020 13:29:37
5621070028 Smlouv o smlouvě budoucí kupní-vodovod, kanalizace spl., dešť.
28168283
REZIDENCE SLUNEČNÁ, s.r.o., Vídeňská 153/119B, 61900 Brno 2 479,40 Kč BKS  - REZIDENCE S.,.pdf 15. 1. 2021 10:32:18
1620020725 Smlouva kupní
05588669
RÓNA SCULPTURES s.r.o., Průběžná 57, 25226 Roblín 50 000,00 Kč Smlouva kupni jošt rona sculptures.pdf 17. 2. 2020 12:34:05
5222092725 Smlouva na neinvestiční dotaci na pořízení potřeb pro doučování žáku
44990260
Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 60200 Brno 40 000,00 Kč Diecézní charita Brno.pdf 31. 5. 2022 16:20:10
5222092724 Smlouva na neinvestiční dotaci na pořízení potřeb pro doučování žáku
48515221
Sdružení Petrov, z.s., Petrov 271/6, 60200 Brno 40 000,00 Kč Sdružení Petrov.pdf 31. 5. 2022 16:26:42
5222092723 Smlouva na neinvestiční dotaci na pořízení potřeb pro doučování žáků
65348893
RATOLEST BRNO, z.s., třída Kpt. Jaroše 2032/7b, 60200 Brno 40 000,00 Kč Ratolest Brno.pdf 31. 5. 2022 16:30:37
4221054727 Smlouva na zpracování studie jedlého parku – Park Ořech v městské části Brno-Kníničky
86868608
Ing. Alžběta Kalábová, 556, 73912 Čeladná 38 000,00 Kč smlouva.pdf 21. 1. 2022 15:42:51
5620072040 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, ORG 4280
60722266
Faster CZ spol. s r.o., Jarní 1064/44g, 61400 Brno 24 793,40 Kč Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 5620072040.pdf 9. 4. 2020 09:22:11
5620072499 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova
28175492
Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, Karlín, 186 00 Praha 8 24 793,39 Kč Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 5620072499.pdf 14. 5. 2020 11:06:05
5621074541 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova
70994234
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 24 793,39 Kč 5621074541.pdf 2. 12. 2021 09:17:40
5619075044 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova, ORG 4280
28175492
Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 18600 Praha 24 793,39 Kč Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení inženýrské sítě.pdf 9. 1. 2020 09:42:51
6219074255 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby BD Vojtova na poz. p. č. 507/1, k. ú. Štýřice
04084063
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00, Praha 3 - Žižkov 500,00 Kč 6219074255.pdf 26. 11. 2019 11:01:34
5621063842 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE pro stavbu ,,Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII"
70994226
České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 46 100,00 Kč 5621063842_SoBS_ČD_Technické sítě Brno.pdf 1. 2. 2022 14:45:00
4121070697 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČD,a.s._SMB_E.ON.Distribuce, a.s.
70994226
České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, 11015 Praha 10 000,00 Kč SoBS_Zrizeni vecneho bremene_Ceske drahy_EON_SMB.pdf 18. 2. 2021 14:33:55
7219053286/1 Smlouva o dílo
05733561
Pavel Richter, V Újezdech 552/3, 62100 Brno 8 000,00 Kč dodatek.pdf 19. 9. 2019 12:38:17
7121052607 Smlouva o dílo
76290450
Ing. Pavel Helan, Kuřimská 35, Moravské Knínice 30 000,00 Kč SMLOUVA O DILO.docx 21. 6. 2021 15:28:49
7321053840 smlouva o dílo Jaroslav Svoboda zhotovení kuliček pro hodinový stroj
18118704
Jaroslav Svoboda - AGS, 31, 59221 Karlov 22 800,00 Kč Smlouva o dilo kulicky  pro hodinový stroj na nám. Svobody.pdf 13. 10. 2021 13:53:53
7320052616 smlouva o dílo oprava objektu - reliéf Děti při ul. Černého
73765414
akad. sochař Petr Jedlička, Sekorova 643/11, 66441 Troubsko 34 000,00 Kč Smlouva o dílo - Děti.pdf 10. 6. 2020 16:45:32
4219053882 Smlouva o dílo - aktualizace hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny - revitalizace PP Holásecká jezera
75338378
Ing. Vilém Jurek, 482, 68731 Šumice 25 100,00 Kč 2019-09 SMLOUVA  aktualizace hodnoceni revit. Holasecka jezera.pdf 25. 9. 2019 11:33:07
7322053254 Smlouva o dílo - Aktualizace video návodu k dotačnímu systému Odboru kultury Magistrátu města Brna
09152695
Nuevo Solutions s.r.o., Staré Brno 988/2, 60200 Brno 25 000,00 Kč Smlouva-aktualizace dot. videa.pdf 29. 6. 2022 09:27:31
1520051676 Smlouva o dílo - Geodetické práce pro vybrané projekty PaRo“
07094337
GEODET-BRNO s.r.o., Provazníkova 39/1252, 61300 Brno 23 400,00 Kč FINAL smlouva o di´lo geodet.pdf 25. 3. 2020 13:28:12
7321054111 Smlouva o dílo - Jiří Pánek - vytvoření Pocitové mapy k průzkumu veřejného mínění v oblasti brněnské kultury
87331047
Jiří Pánek, Vrchlického 397/3, 77900 Olomouc 19 900,00 Kč Smlouva o dilo-pocitova mapa.pdfPriloha c.1.docx 8. 11. 2021 15:35:43
7321053272 Smlouva o dílo - Nuevo Solutions s.r.o. - video návod k dotačnímu systému Odboru kultury MMB
09152695
Nuevo Solutions s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 60200 Brno 49 000,00 Kč Smlouva - dotacni video.pdfdotacni video priloha 1.pdf 22. 7. 2021 12:10:58
6620050567 Smlouva o dílo - obnova sochy sv. Jana Nepomuckého na ulici Plotní
10563563
František Pavúček, 48 100,00 Kč SOD socha.pdfrozpocet.pdf 27. 2. 2020 13:16:23
5622052590 Smlouva o dílo - osazení vodoměru pro hasičskou zbrojnici V Žebětíně
46347275
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 60300 Brno 5 350,00 Kč SOD 73211056.pdf 12. 5. 2022 07:08:06
5319054524 Smlouva o dílo - provádění automatickcých přepisů zvukových nahrávek
28479777
NEWTON Technologies, a.s., Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha 120,00 Kč NEWTON_technologies.pdf 19. 11. 2019 14:09:29
4221051039 Smlouva o dílo - provedení zoologického a entomologického průzkumu části území Černovické terasy a návrh managementu na předmětné části území
75338378
Ing. Vilém Jurek, 482, 68731 Šumice 40 710,00 Kč smlouva o dilo.pdf 22. 3. 2021 10:50:16
5321054548 Smlouva o dílo - SW MobilKredit
46970126
ANETE spol. s r.o., Okružní 834/29a, 63800 Brno 47 380,00 Kč Anete_smlouva.pdf 17. 12. 2021 12:20:18
7321053908 Smlouva o dílo - Video pozvánka na XIII. Brněnský kulturní parlament
09152695
Nuevo Solutions s.r.o., Staré Brno 988/2, 60200 Brno 33 000,00 Kč Příloha smlouvy c. 1 - videopozvanka na BKP.pdfSmlouva - videopozvanka na BKP.pdf 11. 10. 2021 15:21:35
7220053297/1 Smlouva o dílo - Vytvoření a pilotování systému podpory školských zařízení v jazykové integraci dětí s odlišným mateřským jazykem
76160076
Mgr. Et Mgr. Ošmera Radim, 47 300,00 Kč dodatek č. 1 7220053297-1.pdf 23. 12. 2020 09:22:00
4219053786 Smlouva o dílo - znalecké posouzení cen hrobových zařízení
68094841
ZDENĚK ROUS, Brno 30 072,00 Kč smlouva o dilo-znalecke posouzeni cen hrobovych zarizeni.pdf 16. 9. 2019 16:06:08
4222052259 Smlouva o dílo - znalecké posouzení cen hrobových zařízení
12170071
MILOŠ KOCIAN, K Západi 1991/52, 62100 Brno 45 840,00 Kč smlouva o dílo.pdf 3. 5. 2022 14:47:48
4220053333 Smlouva o dílo - znalecké posouzení cen hrobových zařízení
68094841
ZDENĚK ROUS, Brno 35 100,00 Kč smlouva o dilo.pdf 22. 7. 2020 10:41:00
4221050802 Smlouva o dílo - znalecké posouzení cen hrobových zařízení
68094841
ZDENĚK ROUS, Za Kněžským hájkem 992/20, 64100 Brno 35 045,00 Kč smlouva o dílo 2021.pdf 9. 3. 2021 09:15:55
4219054244 Smlouva o dílo - zpracování studie pro oblast Rakovecká v podobě leteckých termosnímků
00216305
Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 60200 Brno 49 586,78 Kč smlouva o dilo.pdf 23. 10. 2019 14:03:51
4219053948 Smlouva o dílo - zpracování technických podmínek zadávací dokumentace pro studii průzkumu možnosti využití artéských vod
00216224
Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno 30 000,00 Kč smlouva o dilo - zadavaci dokumentace.pdf 9. 10. 2019 11:30:48
4221051036 Smlouva o dílo - zřizení vodovodní přípojky k SSO Sochorova
46347275
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 60300 Brno 14 231,00 Kč smlouva o dilo.pdf 22. 3. 2021 14:37:29
3520052456 Smlouva o dílo „Sada fotografií pro Den Evropy“
02641003
Jiří Alexander Bednář, Marie Pujmanové 437/16, 60200 Brno 35 000,00 Kč Smlouva o di´lo OZV foto_II.pdf 18. 5. 2020 09:32:49
5419054064 Smlouva o dílo č. 5419054064- zpracování technické studie - Kapacitní posouzení křižovatky Vejrostova - Kubíčkova
00216305
Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 60200 Brno 48 000,00 Kč smlouva o dílo č. 5419054064.pdf 25. 9. 2019 12:59:34