Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
23 540,00 Kč Dokument.pdf 23. 6. 2021 14:14:31
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
3 780,00 Kč Dokument.pdf 12. 3. 2020 14:39:16
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise sociální RMB
364,00 Kč Dokument.pdf 22. 6. 2020 06:28:15
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
700,00 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:06:16
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru zahraničních vztahů
2 953,00 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 10:20:40
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky
5 758,00 Kč Dokument.pdf 5. 2. 2021 11:27:28
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru interního auditu a kontroly
1 206,00 Kč Dokument.pdf 25. 6. 2021 10:35:53
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
14 580,00 Kč Dokument.pdf 12. 3. 2020 14:42:55
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
3 400,00 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:06:40
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
5 444,00 Kč Dokument.pdf 12. 3. 2020 14:44:54
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru interního auditu a kontroly
2 858,00 Kč Dokument.pdf 16. 11. 2020 15:52:48
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
2 000,00 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:07:24
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno
806,00 Kč Dokument.pdf 28. 6. 2021 11:27:27
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
962,00 Kč Dokument.pdf 12. 3. 2020 14:46:37
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství
1 136,00 Kč Dokument.pdf 6. 10. 2020 11:36:33
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
753,68 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:08:00
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru městské informatiky
2 963,00 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 13:40:01
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru správy majetku
1 872,00 Kč Dokument.pdf 11. 2. 2021 10:01:21
Čerpání prostředků na tuzemské i zahraniční cestovné - Odbor vnitřních věcí
9 868,00 Kč Dokument.pdf 28. 6. 2021 13:36:19
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Rada pro markeing a cestovní ruch
2 390,00 Kč Dokument.pdf 16. 12. 2019 13:06:13
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
250,00 Kč Dokument.pdf 12. 3. 2020 14:48:18
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče
1 238,02 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:11:08
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise pro informační technologie RMB
 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 13:41:19
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Rady Klubu zastupitelů města Brna
3 829,00 Kč Dokument.pdf 11. 2. 2021 10:27:24
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - sekretariát
986,00 Kč Dokument.pdf 29. 6. 2021 10:24:51
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář marketingu a cestovního ruchu
2 730,00 Kč Dokument.pdf 16. 12. 2019 13:09:27
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče
1 361,09 Kč Dokument.pdf 13. 3. 2020 08:10:39
čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kontrolního výboru ZMB
920,00 Kč priloha.pdf 6. 4. 2020 14:23:11
Čerpání prostředků prostřednictvím Kancelář marketingu a cestovního ruchu
8 312,00 Kč Dokument.pdf 26. 10. 2020 09:07:51
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
580,17 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:11:41
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková
898,00 Kč Dokument.pdf 29. 6. 2021 10:27:13
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
7 700,00 Kč Dokument.pdf 13. 3. 2020 08:11:49
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru územního a stavebního řízení
598,00 Kč Dokument.pdf 14. 7. 2020 15:17:43
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 1. náměstka primátorky
2 429,00 Kč Dokument.pdf 6. 10. 2020 13:39:48
3920054151 Rešeršní činnost spojená se studiem pramenů a literatury k tématu dějin Brna.
10 000,00 Kč 029_smlouva_anonym.pdf 26. 10. 2020 09:56:54
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
862,73 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:12:24
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář marketingu a cestovního ruchu
158,00 Kč Dokument.pdf 30. 6. 2021 08:26:22
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
32 793,44 Kč Dokument.pdf 13. 3. 2020 08:13:16
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Výbor pro národnostní menšiny ZMB
846,00 Kč Dokument.pdf 6. 10. 2020 13:48:36
3920054153 Rešeršní činnost spojená se studiem pramenů a literatury k tématu dějin Brna.
10 000,00 Kč 030_smlouva_anonym.pdf 26. 10. 2020 10:08:01
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče
3 957,00 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:12:59
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru správních činností
687,00 Kč Dokument.pdf 30. 6. 2021 10:09:33
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Vedení MMB
5 501,00 Kč Dokument.pdf 3. 9. 2021 12:00:19
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
1 854,56 Kč Dokument.pdf 13. 3. 2020 08:14:37
3920054156 Odborný text do knihy Dějiny Brna sv. 3
13 000,00 Kč 031_smlouva_anonym.pdf 26. 10. 2020 10:17:05
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
1 272,97 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:13:35
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
3 379,18 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 14:54:27
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru městské informatiky
622,00 Kč Dokument.pdf 30. 6. 2021 10:32:31
3920054219 Překlad textů abstrakt a klíčových slov do periodika Brno v minulosti a dnes 33/2020 do anglického jazyka.
2 400,00 Kč 032_Smlouva o dílo_anonym.pdf 26. 10. 2020 10:24:29
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
1 200,00 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:14:38