ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně - vybavení - Konektivita

Evidenční číslo: OIEF-000234
Název: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně - vybavení - Konektivita
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OIEF
Datum zveřejnění 9. 12. 2019
Termín pro podání nabídek 8. 1. 2020
 
Specifikace veřejné zakázky
Popis Výzva k podání nabídek
Popis Příl. č. 1 Výkaz výměr
Popis Příl. č. 2 Čestné prohlášení o ZP
Popis Příl. č. 3 Čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Popis Příl. č. 4 Návrh kupní smlouvy
Technická specifikace Standard konektivity IROP
   
Dodatečné informace
 
Kontakt pro podání nabídek
Kontaktní osoba Mgr. Petra Bartošková
E-mail bartoskova.petra@brno.cz
Telefon 541144314
Adresa pro podání Magistrát města Brna, Odbor implementace evropských fondů, Kounicova 67a, 601 67 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Faster CZ spol. s r.o. 60722266
 

Zpět