Vytvoření Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030

Evidenční číslo: Statutární město Brno, zastoupené Odborem sociální péče-000248
Název: Vytvoření Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: Statutární město Brno, zastoupené Odborem sociální péče
Datum zveřejnění 24. 1. 2020
Termín pro podání nabídek 5. 2. 2020
 
Specifikace veřejné zakázky
Popis Výzva k podání nabídek na VZ Vytvoření Koncepce soc.politiky do r. 2030
Technická specifikace Zadávací dokumentace k VZ.pdf
Technická specifikace Krycí list nabídky.doc
Technická specifikace Prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc
Technická specifikace Smlouva o dílo_návrh.docx
   
Dodatečné informace
 
Kontakt pro podání nabídek
Kontaktní osoba PhDr. Zdenka Hašová
E-mail
Telefon +420542173806
Adresa pro podání Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koliště 19, 601 67 Brno
 

Zpět