Brno, Rooseveltova 13 - kanalizační přípojka - zpracování projektové dokumentace DSP a PS

Evidenční číslo: OI-000262
Název: Brno, Rooseveltova 13 - kanalizační přípojka - zpracování projektové dokumentace DSP a PS
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: AQUATIS a.s.
Datum zveřejnění 7. 2. 2020
Termín pro podání nabídek 18. 2. 2020
 
Specifikace veřejné zakázky
Popis výzva
Popis příloha č. 2 návrh smlouvy o dílo
Technická specifikace příloha č.1 skutečné zaměření stavby
   
Dodatečné informace
 
Kontakt pro podání nabídek
Kontaktní osoba Jana Indrová
E-mail
Telefon +420542174178
Adresa pro podání
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AQUATIS a.s. 46347526
JV PROJEKT VH s.r.o. 26917581
PROVO, spol. s r.o. 44012900
 
Smlouva
Datum schválení smlouvy RMB 4. 3. 2020
Datum podpisu smlouvy 10. 3. 2020

Zpět