Čechyňská 15 - zřízení klimatizace v 5.NP

Evidenční číslo: OSM-000347
Název: Čechyňská 15 - zřízení klimatizace v 5.NP
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Datum zveřejnění 6. 5. 2020
Termín pro podání nabídek 15. 5. 2020
 
Specifikace veřejné zakázky
Popis Zadání
Popis Výkaz výměr
Popis TZ - ASŘ
Popis půdorys 5.NP - ASŘ
Popis TZ - EL
Technická specifikace půdorys 5.NP - ZTI
Technická specifikace TZ - ZTI
Technická specifikace půdorys - CHL
Technická specifikace TZ - CHL
Technická specifikace střecha
   
Dodatečné informace
barevné znázornění
barevné znázornění
 
Kontakt pro podání nabídek
Kontaktní osoba Lenka Spáčilová
E-mail spacilova.lenka@brno.cz
Telefon 542175052
Adresa pro podání OSM MMB, Husova 12, 60167 Brno
 

Zpět