Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství
570,00 Kč Dokument.pdf 1. 4. 2020 14:28:07
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Rada pro marketing a CR
294,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 08:23:12
Čerpání prostředků na opravy elektrospotřebičů - Odbor vnitřních věcí
6 926,00 Kč opravy elektrospotřebičů 4. čtvrtletí 2020.pdf 28. 1. 2021 08:54:58
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu
1 170,00 Kč Dokument.pdf 1. 12. 2021 09:05:55
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
4 300,00 Kč Dokument.pdf 10. 3. 2023 07:02:16
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise sociální RMB
692,00 Kč Dokument.pdf 12. 6. 2023 08:04:24
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
161,00 Kč Dokument.pdf 2. 4. 2020 07:50:38
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru investiční
1 717,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 10:31:49
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu uvolněný člen RMB
1 900,00 Kč Dokument.pdf 10. 12. 2020 14:02:21
Čerpání prostředků na nákupy OOPP - Odbor vnitřních věcí
23 955,00 Kč ochranné pomůcky 4. čtvrtletí 2020.pdf 28. 1. 2021 08:56:13
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče
2 287,20 Kč Dokument.pdf 10. 3. 2023 07:04:27
9161900378 Propagace SMB v rámci Benefičního plesu Krtci krtkům
Nazarejová Nela, 62100 Brno 20 000,00 Kč Objednavka propagace_Krtci krtkum_final.pdf 3. 10. 2019 14:26:44
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
2 989,00 Kč Dokument.pdf 11. 12. 2019 13:52:00
5419063717 smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1561/67 v k.ú. Pisárky
fyzické osoby 7 350,00 Kč 5419063717 - služebnost k pozemku v k.ú. Pisárky.pdf 13. 1. 2020 13:12:03
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Redakční rada Brněnského metropolitanu
1 237,00 Kč Dokument.pdf 10. 12. 2020 14:04:54
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Uvolněného člena RMB RNDr. Filipa Chvátala, Ph.D.
1 636,00 Kč Dokument.pdf 4. 4. 2022 13:45:38
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
25 717,00 Kč drobná záloha  na materiál a služby březen 2022.pdf 22. 4. 2022 10:13:47
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru participace
70,00 Kč Dokument.pdf 8. 12. 2022 10:31:39
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru městské informatiky
1 995,00 Kč Dokument.pdf 5. 1. 2023 11:42:39
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
1 750,00 Kč Dokument.pdf 10. 3. 2023 07:05:01
5419064085 Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.č. 631/1 v k.ú. Maloměřice
fyzická osoba 44 890,00 Kč 5419064085 - služebnost k pozemku k.ú. Maloměřice.pdf 13. 1. 2020 13:13:10
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková
1 494,00 Kč Dokument.pdf 2. 4. 2020 08:49:40
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Personální oddělení
847,00 Kč Dokument.pdf 13. 7. 2020 09:24:26
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Organizační odbor
3 376,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 11:04:07
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče
471,00 Kč Dokument.pdf 29. 1. 2021 10:51:05
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář 1. náměstka primátorky
17 640,00 Kč Dokument.pdf 4. 4. 2022 13:47:57
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vnitřních věcí
31 890,00 Kč drobná záloha kancelářské vybavení březen 2022.pdf 22. 4. 2022 10:14:10
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru strategického rozvoje a spolupráce
80,00 Kč Dokument.pdf 8. 12. 2022 10:55:53
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise pro informační technologie RMB
284,00 Kč Dokument.pdf 5. 1. 2023 11:43:42
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
0,18 Kč Dokument.pdf 10. 3. 2023 07:05:48
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
446,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 11:52:54
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
3 568,00 Kč Dokument.pdf 11. 12. 2020 05:57:51
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
6 800,00 Kč Dokument.pdf 29. 1. 2021 10:51:59
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vnitřních věcí
2 366,00 Kč Dokument.pdf 7. 10. 2021 11:06:18
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
892,00 Kč Dokument.pdf 4. 4. 2022 14:10:27
Čerpání prostředků na opravy elektrospotřebičů - Odbor vnitřních věcí
14 366,00 Kč opravy elektrospotřebičů 1. čtvrtletí 2022.pdf 22. 4. 2022 10:14:36
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu
1 360,00 Kč Dokument.pdf 12. 7. 2022 09:36:04
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu OSRS
845,00 Kč Dokument.pdf 8. 12. 2022 10:56:34
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise RMB pro veřejný prostor, bezpečnost dopravy a aktivní mobilitu
125,00 Kč Dokument.pdf 5. 1. 2023 12:10:52
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče
451,65 Kč Dokument.pdf 10. 3. 2023 07:06:25
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru zahraničních vztahů
436,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 12:13:31
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
482,00 Kč Dokument.pdf 11. 12. 2020 07:55:10
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
14 583,00 Kč Dokument.pdf 29. 1. 2021 10:53:04
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise výchovy a vzdělávání RMB
1 439,00 Kč Dokument.pdf 13. 12. 2021 16:10:59
Čerpání prostředků na drobné nákupy kancelářských potřeb - Odbor vnitřních věcí
1 179,00 Kč čerpání prostředků na drobné nákupy kancelářských potřeb .pdf 27. 1. 2022 11:32:25
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář primátorky města Brna
1 002,00 Kč Dokument.pdf 4. 4. 2022 14:18:24
Čerpání prostředků na nákupy OOPP - Odbor vnitřních věcí
5 545,00 Kč ochranné pomůcky 1. čtvrtletí 2022.pdf 22. 4. 2022 10:14:53
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu OSRS
418,00 Kč Dokument.pdf 8. 12. 2022 10:57:02
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče
2 948,00 Kč Dokument.pdf 10. 3. 2023 07:07:16
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru dopravy
92,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 12:49:34