Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OI-022666 „Brno, Lužova - drobná rekonstrukce na kanalizační síti“ malého rozsahu OI IMOS Brno, a.s. 22. 3. 2016 5. 4. 2016
OI-023073 „Brno, Blatouchová- rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI JV Projekt VH s.r.o. 10. 5. 2016 24. 5. 2016
OI-010984 „ Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace“ podlimitní OI Sdružení Skanska - Javorník: ved.účastník - Skanska, a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Vodohospodářské stavby Javorník - CZ, s.r.o., Benátky 17, 5. 10. 2011 9. 11. 2011
BO-025953 "Celková rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k.ú. Trnitá" malého rozsahu BO INTAR a.s 2. 5. 2017 29. 5. 2017
OSM-019196 Sanace skalní stěny na pozemku par.č. 1438 k.ú. Bosonohy, ulice Práčata - VI. etapa (VZ 159/2014) malého rozsahu OSM NOVAPOL GROUP, a.s. 29. 10. 2014 6. 11. 2014
OSM-000467 Oprava pylnové kotelny v objektu Milénoava 13 VZ 268/2010 malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 5. 1. 2011 6. 1. 2011
OSM-025534 Malinoského nám. 3 - stavební opravy BOZP II (VZ 230/2016) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 7. 2. 2017 16. 2. 2017
OSM-018853 Kounicova 67 - oprava ležaté kanalizace (VZ 153/2014) malého rozsahu OSM SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 620 00 Brno 15. 10. 2014 16. 10. 2014
OI-025050 Dostavba kanalizace v Brně II. - komplexní poradenství při výběru správce stavby malého rozsahu OI CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 20. 12. 2016 6. 1. 2017
OI-015125 Brno, Cornovova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 27. 5. 2013
OI-019313 Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova - pasportizace stavu objektů malého rozsahu OI AMBERK Engineering Brno, a.s. 12. 11. 2014 24. 11. 2014