Průzkum trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: „Sdílené bydlení – Konečného nám. 1 – byt.č 12“

Evidenční číslo: BO-000164
Název: Průzkum trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: „Sdílené bydlení – Konečného nám. 1 – byt.č 12“
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Datum zveřejnění 22. 10. 2019
Termín pro podání nabídek 6. 11. 2019
 
Specifikace veřejné zakázky
Popis výzva Konečného nám.1.pdf
Technická specifikace ZD.pdf
Technická specifikace prilohy 1-4 ZD Konečného nám.1.docx
Technická specifikace priloha 5 ZD -SOD Konečného nám.1.docx
Technická specifikace priloha 6 ZD - PD VV Konečného nám. 1.zip
   
Dodatečné informace
 
Kontakt pro podání nabídek
Kontaktní osoba Ing Hana Novosadová
E-mail
Telefon 542173218
Adresa pro podání
 

Zpět