Změna ÚPmB B1/19-CM, k.ú. Černovice Na Kaménkách včetně VVURÚ

Evidenční číslo: OÚPR-000236
Název: Změna ÚPmB B1/19-CM, k.ú. Černovice Na Kaménkách včetně VVURÚ
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OÚPR
Datum schválení zadání RMB 28. 5. 2019
Datum zveřejnění 13. 12. 2019
Termín pro podání nabídek 20. 1. 2020
 
Specifikace veřejné zakázky
Popis Výzva
Technická specifikace Obsah změny
Technická specifikace Požadavky MČ
Technická specifikace Krycí list nabídky
Technická specifikace Podrobná struktura Návrhu
Technická specifikace Digi požadavky
   
Dodatečné informace
ČP
Smlouva o dílo
 
Kontakt pro podání nabídek
Kontaktní osoba Bc. Kateřina Sedláčková
E-mail
Telefon 4611
Adresa pro podání OÚPR MMB, Kounicova 67, 601 67, Brno
 

Zpět