Průzkum trhu na „zpracování Studie odvodnění a odkanalizování rozvojové lokality Na Kaménkách s ohledem na vodohospodářské limity území“

Evidenční číslo: BO-000348
Název: Průzkum trhu na „zpracování Studie odvodnění a odkanalizování rozvojové lokality Na Kaménkách s ohledem na vodohospodářské limity území“
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Datum zveřejnění 6. 5. 2020
Termín pro podání nabídek 20. 5. 2020
 
Specifikace veřejné zakázky
Popis Průzkum trhu
Popis Návrh smlouvy
Technická specifikace
   
Dodatečné informace
Návrh smlouvy - otevřený formát
 
Kontakt pro podání nabídek
Kontaktní osoba Ing Jana Fillová
E-mail sponar.jan@brno.cz
Telefon 542173162
Adresa pro podání sekretariát Bytového odboru Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, 2. patro, dveře č. 230
 

Zpět