Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
Čerpání prostředků na opravy elektrospotřebičů - Odbor vnitřních věcí
4 090,00 Kč opravy elektrospotřebičů 2. čtvrtletí 2020.pdf 30. 7. 2020 09:09:58
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru implementace evropských fondů
538,00 Kč Dokument.pdf 10. 12. 2020 12:36:41
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
15 981,00 Kč Dokument.pdf 21. 1. 2021 14:29:51
Čerpání prostředků prostřednictvím Kancelář primátorky města Brna
20 000,00 Kč Dokument.pdf 12. 11. 2021 08:24:51
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
2 611,00 Kč Dokument.pdf 18. 10. 2022 15:28:24
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
15 960,00 Kč Dokument.pdf 10. 3. 2023 06:46:34
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy - Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport
1 667,00 Kč Dokument.pdf 11. 12. 2019 08:16:33
Čerpání prostředků na nákupy OOPP - Odbor vnitřních věcí
19 948,00 Kč ochranné pomůcky 2. čtvrtletí 2020.pdf 30. 7. 2020 09:11:52
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru implementace evropských fondů
400,00 Kč Dokument.pdf 10. 12. 2020 12:38:26
čerpání prostředků na drobné nákupy kancelářských potřeb-Odbor vnitřních věcí
3 491,00 Kč drobna zaloha kancelarske potreby 2020.pdf 26. 1. 2021 12:31:07
7322103818 darovací smlouva na hrobové zařízení Miroslav Šimorda
Šimorda Dan, 61200 Brno 38 920,00 Kč darovací smlouva Šimorda.pdf 8. 9. 2022 17:16:06
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče
3 952,00 Kč Dokument.pdf 18. 10. 2022 15:28:57
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru participace
604,00 Kč Dokument.pdf 7. 12. 2022 16:19:04
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
248,00 Kč Dokument.pdf 10. 3. 2023 06:47:21
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Městská policie Brno
221,99 Kč Dokument.pdf 6. 6. 2023 09:23:58
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru městské informatiky
316,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 08:13:02
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru implementace evropských fondů
245,00 Kč Dokument.pdf 10. 12. 2020 12:39:03
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Výbor pro národnostní menšiny ZMB
0,00 Kč Dokument.pdf 9. 8. 2021 13:20:15
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář primátorky města Brna
1 182,00 Kč Dokument.pdf 22. 9. 2021 14:45:00
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu uvolněný člen RMB Mgr. Suchý
2 810,00 Kč Dokument.pdf 4. 4. 2022 12:54:06
Poštovní služby - Odbor rozpočtu a financování
8 923,00 Kč Dokument.pdf 11. 7. 2022 16:05:51
6322044046 Směnná smlouva - směna částí pozemků p.č. 493/2 a 2463/2 za část pozemku p.č. 492/1, vše v k.ú. Bohunice
Michal Perout, nar. 1976, Brno 44 800,00 Kč 6322044046.pdf 18. 10. 2022 15:21:05
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru participace
516,00 Kč Dokument.pdf 7. 12. 2022 16:21:52
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
462,82 Kč Dokument.pdf 10. 3. 2023 06:55:44
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise pro informační technologie RMB
277,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 08:18:11
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Výbor pro národnostní menšiny ZMB
0,00 Kč Dokument.pdf 9. 8. 2021 13:21:24
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Kancelář primátorky města Brna
3 489,00 Kč Dokument.pdf 22. 9. 2021 14:52:00
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Vedení MMB
32 121,00 Kč Dokument.pdf 4. 4. 2022 13:12:26
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
49 612,35 Kč Dokument.pdf 10. 3. 2023 06:57:16
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru územního a stavebního řízení
1 965,00 Kč Dokument.pdf 29. 4. 2020 16:32:19
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář marketingu a cestovního ruchu
257,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 08:19:44
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru implementace evropských fondů
1 079,00 Kč Dokument.pdf 10. 12. 2020 12:40:11
9152100020 Dáme na vás - objednávka reklamních předmětů - stuha s potiskem - PARO
Gřeš Martin, Mgr., 70200 Ostrava - Moravská Ostrava 4 500,00 Kč obj_stuhapotisk.pdf 18. 2. 2021 13:11:26
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Výbor pro národnostní menšiny ZMB
694,00 Kč Dokument.pdf 9. 8. 2021 13:22:39
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
23 758,98 Kč Dokument.pdf 10. 3. 2023 06:59:07
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář marketingu a cestovního ruchu
743,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 08:20:38
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
24 858,00 Kč drobná záloha  na materiál a služby prosinec 2020.pdf 28. 1. 2021 08:50:01
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Vedení MMB
14 107,00 Kč Dokument.pdf 1. 6. 2021 11:19:42
3922052424 Vyhotovení lektorského posudku textu knihy s pracovním názvem: Královna Alžběta a klášter cisterciaček na Starém Brně.
1 500,00 Kč 06_22_smlouva_anonym.pdf 11. 5. 2022 10:49:43
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
243,74 Kč Dokument.pdf 10. 3. 2023 06:59:47
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 3. náměstka primátorky
8 957,00 Kč Dokument.pdf 1. 4. 2020 13:58:29
Čerpání prostředků na tuzemské i zahraniční cestovné - Odbor vnitřních věcí
14 431,97 Kč Dokument.pdf 17. 6. 2020 13:00:24
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Uvolněnou členku ZMB
886,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 08:22:01
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vnitřních věcí
49 197,00 Kč drobná záloha kancelářské vybavení prosinec 2020.pdf 28. 1. 2021 08:50:57
3922052426 Vyhotovení lektorského posudku textu knihy s pracovním názvem: Královna Alžběta a klášter cisterciaček na Starém Brně.
1 500,00 Kč 07_22_smlouvy_anonym.pdf 11. 5. 2022 10:54:21
7322174496 Smlouva o vytvoření autorského díla a licenční smlouva - XV. Brněnské kulturní fórum - pořízení fotografií
Kateřina Rusňáková 10 000,00 Kč Smlouva o dilo_ Rusnakova_foceni_XV.BKF II.pdf 25. 11. 2022 10:10:08
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru participace
1 668,00 Kč Dokument.pdf 8. 12. 2022 10:08:49
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče
12 257,92 Kč Dokument.pdf 10. 3. 2023 07:01:23
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu 1. náměstka primátorky
16 752,00 Kč Dokument.pdf 11. 12. 2019 13:07:11
5419024479 Kupní smlouva - nabytí pozemku 328/17 v k.ú. Ivanovice
fyzická osoba 8 930,00 Kč 5419024479 - nabytí pozemku v k.ú. Ivanovice.pdf 13. 1. 2020 13:05:14