Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9632000024 Zaměření chodníku, oplocení a polohopisu na pozemcích - k.ú. Obřany
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 13 610,00 Kč 9632000024.pdf 13. 3. 2020 08:43:17
9632000075 Vyhotovení GP pro změnu obvodu budovy na pozemku v k.ú. Černá Pole
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 33 010,00 Kč 9632000075.pdf 23. 6. 2020 09:47:02
9632100011 Vyhotovení GP pro vytyčení kanalizační stoky na pozemcích v k.ú. Pisárky a v k.ú. Zábrdovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 8 780,00 Kč 9632100011.pdf 22. 2. 2021 13:47:25
9631900176 Geodetické práce - objednávka č. 9631900176
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 50 000,00 Kč Objednávka č. 9631900176.pdf 17. 9. 2019 10:19:57
9632100012 Vyhotovení GP pro vytyčení vodovodního řadu na pozemku v k.ú. Pisárky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 8 710,00 Kč 9632100012.pdf 22. 2. 2021 13:49:06
9631900177 Geodetické práce - objednávka č. 9631900177
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 50 000,00 Kč Objednávka č. 9631900177.pdf 17. 9. 2019 10:25:31
9631900178 Geodetické práce - objednávka č. 9631900178
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 50 000,00 Kč Objednávka č. 9631900178.pdf 17. 9. 2019 10:30:52
9542000034 Objednávka GP pro vyznačení VB k části pozemků v k.ú. Královo Pole
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 8 264,46 Kč č.j. 0129048- Objednávka GP - k.ú. Královo Pole- 9542000034.pdf 13. 3. 2020 13:43:30
9632000130 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Tuřany
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 11 810,00 Kč 9632000130.pdf 24. 8. 2020 10:07:16
9542000091 Objednávka GP pro vyznačení věcného břemene k pozemkům p.č. 611/3, 616/8, 616/9, 621/2, 621/3, 621/4, 623/2, 623/4, 3858/7, 3859/1 vše v k.ú. Královo Pole
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 16 528,93 Kč Objednávka č. 9542000091  na vyhotovení geometrického plánu.pdf 4. 8. 2020 08:12:20
9631900185 Geodetické práce - objednávka č. 9631900185
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 13 000,00 Kč Objednávka č. 9631900185.pdf 8. 10. 2019 14:19:36
9632200040 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Lesná.
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 8 410,00 Kč 9632200040.pdf 29. 4. 2022 09:43:40
9632200029 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene v k.ú. Bystrc.
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 2 160,00 Kč 9632200029.pdf 29. 4. 2022 09:45:29
9632000118 Polohopisné zaměření v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 10 280,00 Kč 9632000118.pdf 16. 7. 2020 12:22:22
9632000090 GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Bohunice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 50 000,00 Kč 9632000090.pdf 16. 7. 2020 12:36:20
9631900206 Geodetické práce - objednávka č. 9631900206
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 10 000,00 Kč Objednávka č. 9631900206.pdf 15. 11. 2019 13:10:29
9632000119 Polohopisné zaměření v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 210,00 Kč 9632000119.pdf 16. 7. 2020 13:36:28
9632000125 Polohopisné zaměření v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 000,00 Kč 9632000125.pdf 16. 7. 2020 13:37:47
9632100181 Zaměření veřejných prostor budovy na pozemku v k.ú. Kohoutovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 14 000,00 Kč 9632100181.pdf 12. 10. 2021 08:02:45
9632200031 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Nový Lískovec.
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 430,00 Kč 9632200031.pdf 29. 4. 2022 10:37:11
9632100138 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Ponava
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 14 480,00 Kč 9632100138.pdf 12. 10. 2021 09:21:18
9631900197 Geodetické práce - objednávka č. 9631900197
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 2 000,00 Kč Objednávka č. 9631900197.pdf 30. 10. 2019 13:02:30
9631900198 Geodetické práce - objednávka č. 9631900198
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 2 000,00 Kč Objednávka č. 9631900198.pdf 30. 10. 2019 13:09:38
9632100013 Polohopisné zaměření a vyhotovení GP na oddělení částí pozemků v k.ú. Řečkovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 25 560,00 Kč 9632100013.pdf 10. 3. 2021 12:28:33
9631900200 Geodetické práce - objednávka č. 9631900200
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 30 000,00 Kč Objednávka č. 9631900200.pdf 30. 10. 2019 13:16:39
9632100024 Vyhotovení GP pro vyznačení rozsahu služebnosti pro pozemek v k.ú. Staré Brno
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 16 020,00 Kč 9632100024.pdf 10. 3. 2021 12:30:40
9632100039 Vyhotovení situačního výkresu k rozdělení pozemků v k.ú. Slatina
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 800,00 Kč 9632100039.pdf 10. 3. 2021 12:32:17
9632100014 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Slatina
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 17 150,00 Kč 9632100014.pdf 10. 3. 2021 12:33:57
9632100035 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Holásky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 10 960,00 Kč 9632100035.pdf 10. 3. 2021 12:55:31
9632100016 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Soběšice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 990,00 Kč 9632100016.pdf 10. 3. 2021 13:02:24
9632100015 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Soběšice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 060,00 Kč 9632100015.pdf 10. 3. 2021 13:03:27
9632000159 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 39 060,00 Kč 9632000159.pdf 8. 10. 2020 09:24:35
9632100036 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Holásky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 8 390,00 Kč 9632100036.pdf 10. 3. 2021 13:08:18
9632000112 Vyhotovení GP pro vyznačení věcného břemene inž.sítí v k.ú. Královo Pole
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 510,00 Kč 9632000112.pdf 8. 10. 2020 09:26:32
9632000113 Vyhotovení GP pro vyznačení věcného břemene inž. sítí v k.ú. Královo Pole
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 11 510,00 Kč 9632000113.pdf 8. 10. 2020 09:27:58
9621900072 Objednávka na výškopisné a polohopisné doměření části lokality Tuřany-Holásky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 625 00, Brno - Bohunice 6 600,00 Kč 9621900072.pdf 11. 10. 2019 10:31:31
9632100113 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Veveří
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 800,00 Kč 9632100113.pdf 14. 7. 2021 09:34:37
9632100104 Vyhotovení GP pro zřízení služebnosti a vytyčení kabelu VO - k.ú. Starý Lískovec
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 8 650,00 Kč 9632000104.pdf 14. 7. 2021 09:36:14
9632000131 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku p.č. 592/1 v k.ú. Bohunice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 49 913,00 Kč 9632000131.pdf 6. 8. 2020 14:02:28
9632000128 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Bohunice, ul. Sobolova
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 42 000,00 Kč 9632000128.pdf 6. 8. 2020 14:03:45
9632000202 Kopie GP č. 1694-176/2020 k.ú. Tuřany
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 240,00 Kč 9632000202.pdf 23. 11. 2020 14:51:58
9542100154 Objednávka na vyhotovení oddělovacího GP pro pozemek p.č. 1637 v k.ú. Bosonohy. Část pozemku zasahuje pod stavbu chodníku
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 510,00 Kč č.j. 0507915- Objednávka GP - k.ú. Bosonohy- 9542100154.pdf 29. 9. 2021 15:38:25
9542100155 Objednávka oddělovacího GP pro pozemek p.č. 1632/2 v k.ú. Bosonohy - část pozemku zasahuje pod stavbu chodníku
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 320,00 Kč č.j. 0508075- Objednávka GP - k.ú. Bosonohy- 9542100155.pdf 29. 9. 2021 15:54:56
9632100185 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Nový Lískovec
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 350,00 Kč 9632100185.pdf 13. 10. 2021 12:27:00
9632100211 Vyhotovení GP na oddělení části pozemku v k.ú. Ponava a změna způsobu využití
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 13 340,00 Kč 9632100211.pdf 6. 12. 2021 10:28:27
9542000006 Objednávka GP na oddělení částí pozemků p.č. 3264 a 3265/1 v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 15 000,00 Kč č.j. 34233- Objednávka GP - k.ú. Bystrc- Hlaváčová.pdf 23. 1. 2020 13:36:42
9632100213 Vyhotovení GP na oddělení části pozemku v k.ú. Ponava a změna kultury pozemku
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 10 650,00 Kč 9632100213.pdf 6. 12. 2021 10:30:42
9632000033 Vyhotovení GP - pozemky k.ú. Holásky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 12 100,00 Kč 9632000033.pdf 14. 4. 2020 09:31:40
9632000034 Vyhotovení GP - rozděl. pozemků v k.ú. Holásky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 12 660,00 Kč 9632000034.pdf 14. 4. 2020 09:32:50
9632000014 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Královo Pole
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 10 060,00 Kč 9632000014.pdf 12. 5. 2020 10:24:55