Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9632000110 Vyhotovení GP pro vyznačení VB inž. sítí v k.ú. Židenice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 12 150,00 Kč 9632000110.pdf 21. 7. 2020 10:49:02
9632000049 Zaměření oplocení mezi pozemky v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 12 210,00 Kč 9632000049.pdf 4. 12. 2020 09:39:56
9632100210 Vyhotovení GP na rozdělení pozemku v k.ú. Ponava a změna způsobu využití na ostatní komunikace
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 17 350,00 Kč 9632100210.pdf 7. 12. 2021 10:19:35
9632100047 GP pro pozemek v k.ú. Obřany
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 990,00 Kč 9632100047.pdf 31. 3. 2021 15:04:57
9632100212 Vyhotovení GP na oddělení části pozemku v k.ú. Ponava a změna způsobu využití na sprotoviště a rekreační plocha
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 16 980,00 Kč 9632100212.pdf 7. 12. 2021 10:21:52
9632000079 Polohopisné zaměření pozemku v k.ú. Slatina + vodovodní řad
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 680,00 Kč 9632000079.pdf 1. 7. 2020 13:50:07
9632000145 Zaměření oplocení na pozemcích v k.ú. Královo Pole
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 16 280,00 Kč 9632000145.pdf 28. 8. 2020 07:55:28
9632100214 Vyhotovení GP na oddělení části pozemku v k.ú. Ponava a změna způsobu využití na ostatní komunikace
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 18 750,00 Kč 9632100214.pdf 7. 12. 2021 10:23:14
9632000037 Porovnání měření na pozemku v k.ú. Řečkovice - aktální stav
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 000,00 Kč 9632000037.pdf 24. 3. 2020 14:11:33
9632100169 Vyhotovení GP po rozdělení pozemků v k.ú. Veveří
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 13 150,00 Kč 9632100169.pdf 3. 11. 2021 11:07:52
9632000103 Vyhotovení GP pro dělení a změnu hranic pozemků v k.ú. Žabovřesky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 50 000,00 Kč 9632000103.pdf 31. 3. 2021 16:46:09
9632200070 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Líšeň.
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 5 200,00 Kč 9632200070.pdf 29. 6. 2022 09:36:44
9542100147 Objednávka GP pro rozdělení pozemku p.č. 3614/4 v k.ú. Královo Pole
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 438,02 Kč č.j. 0475162- Objednávka GP - k.ú. Bystrc- 9542100147.pdf 10. 9. 2021 10:10:52
9632000019 Polohopisné zaměření pozemků v k.ú. Jundrov
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 13 220,00 Kč 9632000019.pdf 17. 4. 2020 12:34:21
9542000144 Objednávka - na oddělovací GP pro pozemek p.č. 4134/39 v k.ú. Královo Pole
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 15 000,00 Kč č.j. 0510832- Objednávka GP č. 9542000144- k.ú.Královo Pole.pdf 4. 12. 2020 12:47:31
9542100148 Objednávka GP na vyznačení VB na částek poz. p.č. 752/2,4,5, 245/2 a 751/12 vše v k.ú. Staré Brno
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 25 000,00 Kč č.j. 0477227- Objednávka GP - k.ú. Bystrc- 9542100148.pdf 13. 9. 2021 10:18:13
9632200103 Vyhotovení GP částí pozemků v k.ú. Ořešín.
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 810,00 Kč 9632200103.pdf 12. 10. 2022 09:18:36
9632200106 Vyhotovení GP pro vyznačení věcných břemen IS v k.ú. Řečkovice.
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 17 050,00 Kč 9632200106.pdf 12. 10. 2022 09:20:12
9631900208 Geodetické práce - objednávka č. 9631900208
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 20 000,00 Kč Objednávka č. 9631900208(2).pdf 21. 11. 2019 09:43:41
9632000198 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků, vymezení služebnosti příjezdu a přístupu,......vše v k.ú. Staré Brno
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 29 970,00 Kč 9632000198.pdf 7. 12. 2020 10:10:11
9632200066 Vytyčení hranice pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice.
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 810,00 Kč 9632200066.pdf 12. 10. 2022 09:33:40
9631900209 Geodetické práce - objednávka č. 9631900209
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 20 000,00 Kč Objednávka č. 9631900209.pdf 21. 11. 2019 09:48:23
9542200178 Objednávka - geometrického plánu na vymezení rozsahu VB na poz. p.č. 5864/2 v k.ú. Židenice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 050,00 Kč č.j. 0534009-Objednavka - ZP č. 9542200178 - GP.pdf 1. 11. 2022 09:25:11
9631900210 Geodetické práce - objednávka č. 9631900210
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 15 000,00 Kč Objednávka č. 9631900210.pdf 21. 11. 2019 09:52:47
9632000154 Vyhotovení GP pro dělení pozemků v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 34 430,00 Kč 9632000154.pdf 7. 12. 2020 12:14:24
9632100184 Vytyčení kanalizační splaškové a dešťové stoky na pozemku v k.ú. Starý Lískovec a vyhotovení GP - VB
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 17 610,00 Kč 9632100184.pdf 4. 11. 2021 09:55:01
9632000132 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Město Brno
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 8 990,00 Kč 9632000132.pdf 22. 7. 2020 13:59:52
9542000140 Objednávka ZP na GP na vyměření rozsahu GP k pozemku p.č. 876/2 v k.ú. Ponava
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 300,00 Kč č.j. 0497486- Objednávka GP - k.ú. Soběšice - 9542000140.pdf 26. 11. 2020 09:50:12
9542100064 objednávka oddělovacího GP pro poz. 3268 a 3269 v k.ú. Kníničky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 20 000,00 Kč Objednavka GP-9542100064.pdf 12. 4. 2021 08:40:05
9632000205 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků k.ú. Žabovřesky - revize KÚ
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 17 610,00 Kč 9632000205.pdf 8. 12. 2020 10:14:54
9632100128 Zaměření skutečného využití pozemku - vymezení komunikace a chodníku od zeleně - k.ú. Žabovřesky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 47 030,00 Kč 9632100128.pdf 24. 11. 2021 11:09:56
9632100203 Polohopisné zaměření skutečného stavu na pozemku v k.ú. Bosonohy
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 810,00 Kč 9632100203.pdf 24. 11. 2021 11:11:14
9631900192 Geodetické práce - objednávka č. 9631900192
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 25 000,00 Kč Objednávka č. 9631900192.pdf 16. 10. 2019 11:38:37
9632100159 Zaměření zařízení VO včetně ochranného pásma na pozemku v k.ú. Královo Pole a vyhotovení GP-služebnost
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 400,00 Kč 9632100159.pdf 4. 10. 2021 10:31:10
9632100207 Kopie GP č. 1216-248/2020 - k.ú. Kohoutovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 480,00 Kč 9632100207.pdf 24. 11. 2021 11:12:45
9632200042 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Bohunice.
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 13 490,00 Kč 9632200042.pdf 20. 5. 2022 09:25:26
9632000206 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku k.ú. Žabovřesky - revize KÚ
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 28 120,00 Kč 9632000206.pdf 8. 12. 2020 10:16:06
9632100142 Zaměření podzemího kabelu VO včetně ochranného pásma na pozemcích v k.ú. Štýřice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 400,00 Kč 9632100142.pdf 4. 10. 2021 10:33:48
9632200032 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Horní Heršpice.
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 36 280,00 Kč 9632200032.pdf 20. 5. 2022 09:26:56
9632000207 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku k.ú. Žabovřesky - revize KÚ
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 15 010,00 Kč 9632000207.pdf 8. 12. 2020 10:17:10
9632100173 Zaměření oplocení zahrady na pozemku v k.ú. Bystrc a vyhotovení GP pro dělení pozemku v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 13 150,00 Kč 9632100173.pdf 4. 10. 2021 10:36:06
9622000021 Objednávka na zaměření a vytyčení vlastnické hranice pozemku p. č. 49 v k.ú. Řečkovice, pro projekt bytové výstavby při ul.Terezy Novákové
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 625 00, Brno - Bohunice 15 000,00 Kč 9622000021.pdf 22. 4. 2020 11:31:56
9542100009 Objednávka oddělovacího GP na poz. p.č. 1593/3 v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 810,00 Kč č.j. 10731- Objednávka GP - k.ú. Bystrc- 9542100009.pdf 11. 1. 2021 08:52:44
9632200049 Vytyčení hranice v k.ú. Bystrc, k.ú. Kníničky.
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 060,00 Kč 9632200049.pdf 9. 6. 2022 08:43:07
9622200035 Objednávka geometrického vytýčení sítí veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 902/170, 902/186, 902/206, vše k. ú. Lesná
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 10 110,00 Kč 9622200035.pdf 30. 6. 2022 09:13:45
9542100010 Objednávka oddělovacícho GP pro poz. p.č. 3708/16 v k.ú. Řečkovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 11 010,00 Kč č.j. 10749- Objednávka GP - k.ú. Bystrc- 9542100010.pdf 11. 1. 2021 14:34:05
9622000010 Objednávka na vyhotovení výškového zaměření p. č. 2294 v k. ú. Holásky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 625 00, Brno - Bohunice 5 000,00 Kč 9622000010.pdf 19. 2. 2020 08:57:43
9632000141 Polohopisné zaměření pozemku v k.ú. holásky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 10 210,00 Kč 9632000141.pdf 12. 8. 2020 11:11:21
9632100046 GP pro vyznačení věcného břemene uložení inženýrských sítí na pozemcích v k.ú. Černovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 50 000,00 Kč 9632100046.pdf 9. 4. 2021 09:15:20
9632000133 Polohopisné zaměření pozemku v k.ú. Jehnice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 210,00 Kč 9632000133.pdf 12. 8. 2020 11:12:57