Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9632000077 Vyhotovení GP na změnu hranic pozemků v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 49 000,00 Kč 9632000077.pdf 14. 5. 2020 11:22:20
9632000056 Vyhotovení GP na změnu hranic pozemků v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 6 800,00 Kč 9632000056.pdf 22. 4. 2020 10:19:17
9632000076 Vyhotovení GP a polohového určení pozemků v k.ú. Staré Brno
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 46 000,00 Kč 9632000076.pdf 19. 5. 2020 10:48:23
9632100175 Vyhotovení polohopisu plotu na pozemcích v k.ú.Bohunice pro stanovení užívané plochy
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 3 000,00 Kč 9632100175.pdf 4. 10. 2021 10:38:57
9632100056 GP na oddělení částí pozemků v k.ú. Nový Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 9 000,00 Kč 9632100056.pdf 26. 4. 2021 16:47:54
9632100057 Zaměření skutečného stavu pozemku v k.ú. Pisárky
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 3 000,00 Kč 9632100057.pdf 26. 4. 2021 16:55:18
9632100049 GP na změnu obvodu stavby (školní družina ZŠ Hroznová 1) na pozemcích v k.ú. Pisárky
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 6 800,00 Kč 9632100049.pdf 26. 4. 2021 16:59:22
9632100164 Vyhotovení GP na rozdělení pozemku v k.ú. Bohunice
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 6 800,00 Kč 9632100164.pdf 6. 10. 2021 11:19:02
9632100166 Vyhotovení GP na zaměření komunikace při ul. Švermova v k.ú. Bohunice
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 21 900,00 Kč 9632100166.pdf 6. 10. 2021 11:20:21
9632100165 Vyhotovení GP na zaměření komunikace v ploše veřejné zeleně v k.ú. Bohunice
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 48 200,00 Kč 9632100165.pdf 6. 10. 2021 11:22:09
9632100120 Zaměření skutečného stavu komunikace + oddělení + sloučení - k.ú. Bohunice
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 11 400,00 Kč 9632100120.pdf 21. 9. 2021 14:52:24
9632100122 Vyhotovení GP na rozděelní pozemku v k.ú. Bohunice
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 23 100,00 Kč 9632100122.pdf 21. 9. 2021 14:53:25
9632100121 Vyhotovení GP na oddělení chodníku z veřejné zeleně v k.ú. Bohunice
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 11 000,00 Kč 9632100121.pdf 22. 9. 2021 11:34:01
Objednávka č. 9632100123 Vyhotovení GP na zaměření parkovacích stání v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 25 200,00 Kč 9632100123.pdf 22. 9. 2021 11:35:25
9632100124 Vyhotovení GP na zaměření hlavní sítě komunikací, chodníků, sportovišť v k.ú. Bohunice
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 48 600,00 Kč 9632100124.pdf 22. 9. 2021 11:37:38
9632100081 Vyhotovení GP na rozdělení pozemků v k.ú. Horní Heršpice
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 27 250,00 Kč 9632100081.pdf 28. 5. 2021 08:40:39
9632100133 Vyhotovení GP na zaměření skutečného stavu komunikace v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 25 000,00 Kč 9632100133.pdf 22. 9. 2021 11:39:02
9632100148 Vyhotovení polohopisného zaměření na pozemcích v k.ú. Pisárky a Nový Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 8 000,00 Kč 9632100148.pdf 22. 9. 2021 11:40:54
9632100091 Vyhotovení GP na zaměření komunikace a sloučení pozemků dle KN v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 22 000,00 Kč 9632100091.pdf 28. 5. 2021 08:50:58
9162000273 Dárkový předmět města Brna - sekt
46900144
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., 404, 67122 Šatov 12 925,62 Kč Objednavka_Znovin_2020.pdf 30. 11. 2020 10:24:37
9622100009 Objednávka na dodávku a montáž jmenovek na dveře bytů v domech Vojtova 7 a Vojtova 9 v Brně
46902589
S&K PUBLIC spol. s r.o., Hošťálkova 1171/117, 16900 Praha 11 876,00 Kč 9622100009.pdf 4. 2. 2021 09:56:39
5620072674 Smlouva o smlouvě budoucí - kupní - vodovod v k.ú Husovice
46902864
Lesing spol. s r.o., Provazníkova 1480/90, 61400 Brno 826,00 Kč Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 5620072674.pdf 3. 6. 2020 13:52:13
9712000086 Objednávka - Grafický návrh, tisk 300 kusů reklamních letáků, nákup, grafický návrh, dodání 1 000 kusů buttonů
46903534
BRNOMETAL, s.r.o., Čechyňská 367/25, 60200 Brno 12 230,00 Kč anonimizace 1, objednávka, tisk letáků, sbírka, pyžamka.pdf 26. 11. 2020 11:24:20
9522100022 Atlas školství Jihomoravského kraje pro školní rok 2022/2023
46905375
P.F. art, spol. s r.o., Gromešova 769/4, 62100 Brno 38 000,00 Kč Potvrzena objednavka Atlas skolstvi.pdf 8. 10. 2021 11:24:16
9672000046 OBJEDNÁVKA - Atlas školství Jihomoravského kraje pro školní rok 2021/2022
46905375
P.F. art, spol. s r.o., Gromešova 769/4, 62100 Brno 38 000,00 Kč objednávka_atlas školství.pdf 21. 9. 2020 09:08:50
9662120887 6 - Lidická 6a - speciální škola - oprava zatékání a stropů
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 16 528,92 Kč 212-887.pdf 7. 10. 2021 08:57:54
9662020981 133 Nádražní 10 oprava střechy
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 23 140,50 Kč 202-981.pdf 19. 10. 2020 14:37:06
9662020756 006 - Vranovská 41 , ZUŠ - odstranění zamokání
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 14 876,10 Kč 202-756.pdf 17. 8. 2020 08:49:51
9662020586 ORG 127 Bratislavská 68 v Brně - oprava střešní krytiny.
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 20 661,20 Kč 202-586.pdf 10. 7. 2020 13:35:34
9662020989 ORG 007 Jánská 23 v Brně - oprava dešťového svodu.
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 14 876,10 Kč 202-989.pdf 20. 10. 2020 09:34:15
9661921303 007 - Beethovenova 2 - zamokání svislým svodem
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 20 661,20 Kč OBJ-92-1303.pdf 13. 1. 2020 12:23:28
9662120027 513 Moravské nám. 15 - Oprava terasy
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 37 190,08 Kč 212-027.pdf 20. 1. 2021 17:26:06
9662120520 ORG 501 Dominikánské nám. 1 v Brně - oprava hrotů proti holubům.
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 22 314,04 Kč 212-520.pdf 15. 6. 2021 11:17:37
9662020464 ORG 501 Dominikánské nám. 1 v Brně - oprava hrotového systému na portálech.
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 19 834,80 Kč 202-464.pdf 26. 5. 2020 13:40:01
9662120767 114 Starobrněnská 14 - Klempířské práce
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 20 661,15 Kč 212-767.pdf 2. 9. 2021 12:47:33
9662020587 ORG 508 Husova 5 v Brně - oprava klempířských prvků.
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 14 876,10 Kč 202-587.pdf 13. 7. 2020 14:51:45
9662020162 434 - Areál Kamenomlýnská - zabezpečení střechy
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 15 764,00 Kč 202-162.pdf 24. 2. 2020 17:03:19
9662020291 467 Koliště 43 - Klempířské práce
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 15 463,00 Kč 202-291.pdf 2. 4. 2020 13:48:15
9662021176 ORG 502 Malinovského nám. 3 v Brně - oprava klempířských provků a střešní krytiny po zatečení.
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 19 008,30 Kč 202-1176.pdf 1. 12. 2020 11:11:52
9662020992 ORG 506 Husova 3 v Brně - oprava poškozených klempířských prvků.
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 5 315,00 Kč 202-992.pdf 20. 10. 2020 14:13:07
9662021177 ORG 512 Husova 12 v Brně - oprava střešní krytiny.
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 16 186,00 Kč 202-1177.pdf 1. 12. 2020 11:14:21
9662021178 007 Jabloňová 22 - Oprava fasády (bytový dům)
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 16 529,00 Kč 202-1178.pdf 1. 12. 2020 11:37:26
9662120772 ORG 007 Staňkova 47 v Brně - pročištění svodů a žlabů, oprava klempířských prvků.
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 23 966,94 Kč 212-772.pdf 3. 9. 2021 07:56:05
9662120347 337 Masná 5 oprava střechy
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 20 661,15 Kč 212-347.pdf 26. 4. 2021 08:53:31
9662020298 ORG 501 Dominikánské nám. 1 v Brně - pokrývačské a klempířské práce.
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 18 774,00 Kč 202-298.pdf 2. 4. 2020 14:35:21
9662120256 ORG 312 Údolní 10 - oprava zatečení
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 16 528,92 Kč 212-256.pdf 22. 3. 2021 12:40:26
9662130405 007 - Zámečnická 2 - oprava příčiny zamokání do balkonové stěny
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 20 661,15 Kč 213-405.pdf 8. 10. 2021 08:24:25
9662120090 215 - Anenská 10 - oprava střechy
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 14 876,00 Kč obj. 212_090.pdf 1. 2. 2021 17:14:19
9662130386 485 - AGRO Tuřany - oprava střechy obj č. 14
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 14 876,03 Kč 213-386.pdf 23. 9. 2021 10:21:07
9661921140 460 Mendlovo nám. 11 - Oprava podbití
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 14 876,10 Kč OBJ_92_1140.pdf 13. 11. 2019 14:13:29