Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9661921269 ORG 512 Husova 12 v Brně - oprava osvětlení v energocentru.
68113510
Pavel Vitoul, Brno 13 223,20 Kč OBJ_92_1269.pdf 16. 12. 2019 13:25:38
9662020852 ORG 504 Stará radnice - oprava osvětlení
68113510
Pavel Vitoul, Brno 12 295,00 Kč 202-852.pdf 14. 9. 2020 14:20:57
9662120795 ORG 007 Jánská 23, Josefská 21 v Brně - oprava osvětlení ve společných prostorách.
68113510
Pavel Vitoul, 14 876,03 Kč 212-795.pdf 3. 9. 2021 13:52:03
9662120460 ORG 501 Dominikánské nám. 1 v Brně - oprava osvětlení.
68113510
Pavel Vitoul, 18 181,81 Kč 1212-460.pdf 26. 5. 2021 14:51:31
9662120854 ORG 502 Malinovského nám. 3 v Brně - oprava osvětlení v prostorách chodby a prádelny v přízemí.
68113510
Pavel Vitoul, 21 487,60 Kč 212-854.pdf 23. 9. 2021 14:20:16
9662020007 ORG 501 Dominikánské nám. 1 v Brně - oprava elektroinstalace.
68113510
Pavel Vitoul, Brno 18 181,90 Kč OBJ-202-007.pdf 20. 1. 2020 10:08:38
9662020601 416 - Kraví hora I - oprava nefunkčního osvětlení hl. místnosti nájemce
68113510
Pavel Vitoul, Brno 14 876,10 Kč 202-601.pdf 15. 7. 2020 13:52:23
9661921176 ORG 482 Sportovní 2 - oprava elektro
68113510
Pavel Vitoul, Brno 14 876,10 Kč OBJ_92_1176.pdf 3. 12. 2019 09:03:32
9662020603 ORG 502 Malinovského nám. 3 v Brně - oprava elektroinstalace.
68113510
Pavel Vitoul, Brno 14 876,10 Kč 202-603.pdf 15. 7. 2020 14:05:01
9662120855 ORG 501 Dominikánské nám. 1 v Brně - oprava slavnostního osvětlení.
68113510
Pavel Vitoul, 14 876,03 Kč 212-855.pdf 23. 9. 2021 14:24:13
9662020679 ORG 127 Bratislavská 68 v Brně - oprava nefunkční elektroinstalace na sociálním zařízení.
68113510
Pavel Vitoul, Brno 8 290,00 Kč 202-679.pdf 3. 8. 2020 15:16:49
9662130151 066 - kontrola nouzového osvětlení v budovách MMB
68113510
Pavel Vitoul, 15 000,00 Kč 213-151.pdf 28. 4. 2021 11:08:39
9662120904 ORG 506 Husova 3 v Brně - oprava nefunkčního osvětlení v prostorách jídelny a výdejny obědů.
68113510
Pavel Vitoul, 9 917,35 Kč 212-904.pdf 11. 10. 2021 09:16:17
9661920998 ORG 141 Starobrněnská 20 - elektroinstalace
68113510
Pavel Vitoul, Brno 10 000,00 Kč OBJ_92_998.pdf 8. 10. 2019 14:01:13
9662020010 513 Moravské nám. 15 - Oprava elektroinstalace
68113510
Pavel Vitoul, Brno 14 876,10 Kč OBJ-202-010.pdf 20. 1. 2020 10:25:08
9662021183 ORG 433 Drobného 45 a - oprava elektro
68113510
Pavel Vitoul, Brno 14 876,10 Kč 202-1183.pdf 2. 12. 2020 11:34:37
9662120266 007 Jabloňová 22-28 - Práce elektro (bytový dům)
68113510
Pavel Vitoul, Brno 14 876,03 Kč 212-266.pdf 29. 3. 2021 11:12:54
9662120696 ORG 006 Studánka 1 v Brně - oprava elektroinstalace v bytě.
68113510
Pavel Vitoul, 14 876,03 Kč 212-696.pdf 18. 8. 2021 16:51:56
9662030363 ORG 006 ZUŠ Vídeňská 85 v Brně - oprava venkovního osvětlení.
68113510
Pavel Vitoul, Brno 14 876,10 Kč 203-363.pdf 24. 8. 2020 09:29:02
9662121024 ORG 508 Husova 5 v Brně - oprava osvětlení v místnosti č. 310.
68113510
Pavel Vitoul, náměstí SNP 1136/28, 61300 Brno 21 487,60 Kč Scan_16-11-2021_100836.pdf 16. 11. 2021 13:57:51
9661921180 ORG 006 tř. kpt. Jaroše 24 v Brně - oprava vyhořelé elektroinstalace.
68113510
Pavel Vitoul, Brno 14 110,00 Kč OBJ_92_1180.pdf 3. 12. 2019 09:28:02
9662020304 ORG 007 Josefská 21 v Brně - oprava elektoinstalace.
68113510
Pavel Vitoul, Brno 10 605,00 Kč 202-304.pdf 7. 4. 2020 14:53:53
9662121025 ORG 155 Cejl 61 v Brně - oprava nefunkčních zásuvkových okruhů a rozvaděče v místnosti č.
68113510
Pavel Vitoul, náměstí SNP 1136/28, 61300 Brno 18 181,81 Kč 212-1025.pdf 16. 11. 2021 14:35:40
9662120160 ORG 506 Husova 3 v Brně - oprava osvětlení v prostorách místnosti č. 208
68113510
Pavel Vitoul, Brno 19 834,71 Kč 212-160.pdf 25. 2. 2021 14:30:29
9662120802 0RG 504 SR Mečová 5 - oprava elektro
68113510
Pavel Vitoul, 9 917,35 Kč 212-802.pdf 6. 9. 2021 10:34:18
9662121026 ORG 6 ZUŠ Charbulova 84 - oprava odsávání prostor
68113510
Pavel Vitoul, náměstí SNP 1136/28, 61300 Brno 14 876,03 Kč 212-1026.pdf 16. 11. 2021 14:38:41
9662020492 704 - Křenová 20 - demontáž nepoužívaného zařízení nad hl.vchodem
68113510
Pavel Vitoul, Brno 14 876,10 Kč 202-492.pdf 1. 6. 2020 10:37:58
9662030389 459 - Pisárecká 11 - oprava osvětlení a úprava měření el. en.
68113510
Pavel Vitoul, Brno 14 876,10 Kč 203-389.pdf 14. 9. 2020 16:29:13
9662121027 467 Koliště 43 - Práce elektro
68113510
Pavel Vitoul, náměstí SNP 1136/28, 61300 Brno 20 661,15 Kč 212-1027.pdf 16. 11. 2021 14:45:26
9661921185 007 Vlhká 4 - Práce elektro (bytový dům)
68113510
Pavel Vitoul, Brno 11 673,00 Kč OBJ_92_1185.pdf 3. 12. 2019 09:43:52
9662030489 703 - Vídeňská 78 - oprava osvětlení v suterénu objektu
68113510
Pavel Vitoul, Brno 16 529,00 Kč 203-489.pdf 2. 12. 2020 12:54:41
9662120702 ORG 512 Husova 12 v Brně - výměna vypínačů a zásuvek ve II. NP společné prostory.
68113510
Pavel Vitoul, 10 743,80 Kč 212-702.pdf 20. 8. 2021 08:25:27
9661921190 ORG 507 Kounicova 67 elektroinstalace
68113510
Pavel Vitoul, Brno 18 551,00 Kč OBJ_92_1190.pdf 3. 12. 2019 09:51:03
9662120914 ORG 127 Bratislavská 68 v Brně - oprava elektroinstalace.
68113510
Pavel Vitoul, 9 917,35 Kč 212-914.pdf 11. 10. 2021 16:34:25
9662120178 Husova 5 v Brně - oprava osvětlení ve společných prostorách.
68113510
Pavel Vitoul, Brno 20 661,15 Kč 212-178.pdf 26. 2. 2021 08:07:02
9662120621 ORG 507 Kounicova 67 oprava elektroinstalace
68113510
Pavel Vitoul, 25 000,00 Kč 212-621.pdf 19. 7. 2021 14:10:37
9662120271 ORG 502 Malinovského nám. 3 v Brně - oprava osvětlení ve společných prostorách v přízemí (028) a v kanceláři č. 027
68113510
Pavel Vitoul, Brno 14 049,58 Kč 212-271.pdf 30. 3. 2021 14:28:12
9662021274 ORG 507 Kounicova 67 - opravy elektroinstalace
68113510
Pavel Vitoul, Brno 17 396,00 Kč 202-1274.pdf 15. 12. 2020 07:49:05
9662020686 ORG 502 Malinovského nám. 3 v Brně - výměna svítidel v prostorách údržby.
68113510
Pavel Vitoul, Brno 13 910,00 Kč 202-686.pdf 6. 8. 2020 07:58:32
9662020867 215 - Anenská 10 - oprava osvětlení v suterénu budovy
68113510
Pavel Vitoul, Brno 14 876,10 Kč 202-867.pdf 15. 9. 2020 10:00:46
9662021192 ORG 501 Dominikánské nám. 1 v Brně - oprava osvětlení.
68113510
Pavel Vitoul, Brno 12 224,00 Kč 202-1192.pdf 2. 12. 2020 14:05:28
9662120053 519 archiv MMB v Brně Černovicích, Přední 2 - výměna zářivkového osvětlení.
68113510
Pavel Vitoul, 14 876,00 Kč 212-053.pdf 28. 1. 2021 14:37:57
9661921000 ORG 508 Husova 5 v Brně - oprava elektroinstalace
68113510
Pavel Vitoul, Brno 14 876,10 Kč OBJ_92_000.pdf 9. 10. 2019 13:14:04
9662020687 434 - areál Kamenomlýnská - oprava zabezpečení elektroinstalace
68113510
Pavel Vitoul, Brno 12 410,00 Kč 202-687.pdf 6. 8. 2020 08:03:14
9662021190 Husova 5 v Brně - výměna osvětlovacích těles.
68113510
Pavel Vitoul, Brno 20 111,00 Kč 202-1190.pdf 2. 12. 2020 14:10:46
9662020780 ORG 141 Starobrněnská 20 oprava elektroinstalace
68113510
Pavel Vitoul, Brno 10 000,00 Kč 202-780.pdf 24. 8. 2020 15:36:18
9662021191 502 Malinovského nám. 3 v Brně - oprava elektroinstalace.
68113510
Pavel Vitoul, Brno 13 845,00 Kč 202-1191.pdf 2. 12. 2020 14:17:18
9662120982 114 Starobrněnská 14 - Oprava elektroinstalace
68113510
Pavel Vitoul, 20 661,15 Kč 212-982.pdf 27. 10. 2021 16:00:44
9662021281 513 Moravské nám. 15 - Oprava elektroinstalace
68113510
Pavel Vitoul, Brno 9 250,00 Kč 202-1281.pdf 15. 12. 2020 08:17:54
9662120984 ORG 514 Dominikánské nám. 3 v Brně - oprava ventilátorů a osvětlení ve vstupní hale.
68113510
Pavel Vitoul, 13 223,14 Kč 212-984.pdf 27. 10. 2021 16:08:05