Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9562000152 Objednávka oddělovacího geometrického plánu
46898964
Ing. Petr Rovný, geodetická kancelář, 184, 66403 Podolí 6 600,00 Kč Objednávka oddělovacího GP_Tuřany chodník.pdf 2. 12. 2020 14:01:56
9632200060 Polohopisné zaměření pozemku v k.ú. Starý Lískovec.
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 3 800,00 Kč 9632200060.pdf 2. 6. 2022 09:47:40
9631900199 Geodetické práce - objednávka č. 9631900199
46898964
Ing. Petr Rovný, 184, 66403 Podolí 6 800,00 Kč Objednávka č. 9631900199.pdf 30. 10. 2019 13:13:17
9621900077 Objednávka na zhotovení GP na dělení pozemku p. č. 819 v k. ú. Štýřice
46898964
Ing. Petr Rovný, 15 000,00 Kč 9621900077.pdf 4. 11. 2019 09:04:45
9632000047 GP na zaměření stavby - chodník Karpatská, k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 22 400,00 Kč 9632000047.pdf 23. 3. 2020 14:38:54
9632000048 GP na zaměření hřiště na p.č. 2369/15, k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 6 800,00 Kč 9632000048.pdf 23. 3. 2020 14:40:14
9632000044 Změna hranic pozemků k.ú. Starý Lískovec - vícegenerační hřiště Bosonožská
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 23 200,00 Kč 9632000044.pdf 23. 3. 2020 14:41:37
9632000045 Změna hranic pozemků k.ú. Starý Lískovec - rozdělení dle způsobu využití pozemků
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 33 000,00 Kč 9632000045.pdf 23. 3. 2020 14:42:56
9632100050 GP na oddělení obratiště místní komunikace z pozemku v k.ú. Nový Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 6 800,00 Kč 9632100050.pdf 31. 3. 2021 15:02:52
9632000077 Vyhotovení GP na změnu hranic pozemků v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 49 000,00 Kč 9632000077.pdf 14. 5. 2020 11:22:20
9632000056 Vyhotovení GP na změnu hranic pozemků v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 6 800,00 Kč 9632000056.pdf 22. 4. 2020 10:19:17
9632000076 Vyhotovení GP a polohového určení pozemků v k.ú. Staré Brno
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 46 000,00 Kč 9632000076.pdf 19. 5. 2020 10:48:23
9632100175 Vyhotovení polohopisu plotu na pozemcích v k.ú.Bohunice pro stanovení užívané plochy
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 3 000,00 Kč 9632100175.pdf 4. 10. 2021 10:38:57
9632100056 GP na oddělení částí pozemků v k.ú. Nový Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 9 000,00 Kč 9632100056.pdf 26. 4. 2021 16:47:54
9632100057 Zaměření skutečného stavu pozemku v k.ú. Pisárky
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 3 000,00 Kč 9632100057.pdf 26. 4. 2021 16:55:18
9632200059 Vytyčení hranice pozemku v k.ú. Zábrdovice.
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 5 710,00 Kč 9632200059.pdf 26. 7. 2022 12:47:15
9632100192 Vyhotovení GP na oddělení komunikace ze zeleně - pozemek v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 6 800,00 Kč 9632100192.pdf 19. 10. 2021 14:01:29
9632100049 GP na změnu obvodu stavby (školní družina ZŠ Hroznová 1) na pozemcích v k.ú. Pisárky
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 6 800,00 Kč 9632100049.pdf 26. 4. 2021 16:59:22
9632100191 Zaměření komunikace před FN Brno - pozemek v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 3 600,00 Kč 9632100191.pdf 19. 10. 2021 14:02:45
9632100188 Vyhotovení GP na zaměření kontejnerového stání na pozemku v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 6 800,00 Kč 9632100188.pdf 19. 10. 2021 14:04:14
9632100190 Vyhotovení GP na rozdělení pozemku v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 6 800,00 Kč 9632100190.pdf 19. 10. 2021 14:05:15
9632100189 Vyhotovení GP na oddělení komunikace-chodníku na pozemku v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 6 800,00 Kč 9632100189.pdf 19. 10. 2021 14:06:35
9632100164 Vyhotovení GP na rozdělení pozemku v k.ú. Bohunice
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 6 800,00 Kč 9632100164.pdf 6. 10. 2021 11:19:02
9632100166 Vyhotovení GP na zaměření komunikace při ul. Švermova v k.ú. Bohunice
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 21 900,00 Kč 9632100166.pdf 6. 10. 2021 11:20:21
9632100165 Vyhotovení GP na zaměření komunikace v ploše veřejné zeleně v k.ú. Bohunice
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 48 200,00 Kč 9632100165.pdf 6. 10. 2021 11:22:09
9632100120 Zaměření skutečného stavu komunikace + oddělení + sloučení - k.ú. Bohunice
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 11 400,00 Kč 9632100120.pdf 21. 9. 2021 14:52:24
9632100122 Vyhotovení GP na rozděelní pozemku v k.ú. Bohunice
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 23 100,00 Kč 9632100122.pdf 21. 9. 2021 14:53:25
9632100121 Vyhotovení GP na oddělení chodníku z veřejné zeleně v k.ú. Bohunice
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 11 000,00 Kč 9632100121.pdf 22. 9. 2021 11:34:01
Objednávka č. 9632100123 Vyhotovení GP na zaměření parkovacích stání v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 25 200,00 Kč 9632100123.pdf 22. 9. 2021 11:35:25
9632100124 Vyhotovení GP na zaměření hlavní sítě komunikací, chodníků, sportovišť v k.ú. Bohunice
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 48 600,00 Kč 9632100124.pdf 22. 9. 2021 11:37:38
9632100081 Vyhotovení GP na rozdělení pozemků v k.ú. Horní Heršpice
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 27 250,00 Kč 9632100081.pdf 28. 5. 2021 08:40:39
9632100133 Vyhotovení GP na zaměření skutečného stavu komunikace v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 25 000,00 Kč 9632100133.pdf 22. 9. 2021 11:39:02
9632100148 Vyhotovení polohopisného zaměření na pozemcích v k.ú. Pisárky a Nový Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 8 000,00 Kč 9632100148.pdf 22. 9. 2021 11:40:54
9632100091 Vyhotovení GP na zaměření komunikace a sloučení pozemků dle KN v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 22 000,00 Kč 9632100091.pdf 28. 5. 2021 08:50:58
9162000273 Dárkový předmět města Brna - sekt
46900144
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., 404, 67122 Šatov 12 925,62 Kč Objednavka_Znovin_2020.pdf 30. 11. 2020 10:24:37
9662230471 474 - Lány 34 - Oprava vodovodního ventilu
46901850
OSS Brno,  s.r.o., Holandská 878/2, 63900 Brno 2 479,33 Kč PDF_30082022102438_001.pdf 5. 9. 2022 08:43:40
9622100009 Objednávka na dodávku a montáž jmenovek na dveře bytů v domech Vojtova 7 a Vojtova 9 v Brně
46902589
S&K PUBLIC spol. s r.o., Hošťálkova 1171/117, 16900 Praha 11 876,00 Kč 9622100009.pdf 4. 2. 2021 09:56:39
5620072674 Smlouva o smlouvě budoucí - kupní - vodovod v k.ú Husovice
46902864
Lesing spol. s r.o., Provazníkova 1480/90, 61400 Brno 826,00 Kč Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 5620072674.pdf 3. 6. 2020 13:52:13
5621023588 Kupní smlouva - vodovod
46902864
Lesing spol. s r.o., Provazníkova 1480/90, 61400 Brno 826,45 Kč Kupní smlouva.pdf 15. 10. 2021 12:44:01
9712000086 Objednávka - Grafický návrh, tisk 300 kusů reklamních letáků, nákup, grafický návrh, dodání 1 000 kusů buttonů
46903534
BRNOMETAL, s.r.o., Čechyňská 367/25, 60200 Brno 12 230,00 Kč anonimizace 1, objednávka, tisk letáků, sbírka, pyžamka.pdf 26. 11. 2020 11:24:20
5422023370 Kupní smlouva - nabytí stavby při ulici Vančurova a nabytí pozemku p.č. 5467/2 v k.ú. Židenice
46903780
KOMEKON s.r.o., Křenová 478/72, 60200 Brno-střed 826,45 Kč KS chodník a parkovací stání, ul. Vančurova.pdf 5. 8. 2022 13:05:45
9522100022 Atlas školství Jihomoravského kraje pro školní rok 2022/2023
46905375
P.F. art, spol. s r.o., Gromešova 769/4, 62100 Brno 38 000,00 Kč Potvrzena objednavka Atlas skolstvi.pdf 8. 10. 2021 11:24:16
9522200065 Objednávka_Atlas školství Jihomoravského kraje pro školní rok 2023/2024
46905375
P.F. art, spol. s r.o., Gromešova 769/4, 62100 Brno 38 000,00 Kč Potvrzená objednávka_Atlas školství JMK.pdf 2. 9. 2022 10:47:03
9672000046 OBJEDNÁVKA - Atlas školství Jihomoravského kraje pro školní rok 2021/2022
46905375
P.F. art, spol. s r.o., Gromešova 769/4, 62100 Brno 38 000,00 Kč objednávka_atlas školství.pdf 21. 9. 2020 09:08:50
9662120887 6 - Lidická 6a - speciální škola - oprava zatékání a stropů
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 16 528,92 Kč 212-887.pdf 7. 10. 2021 08:57:54
9662020981 133 Nádražní 10 oprava střechy
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 23 140,50 Kč 202-981.pdf 19. 10. 2020 14:37:06
9662020756 006 - Vranovská 41 , ZUŠ - odstranění zamokání
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 14 876,10 Kč 202-756.pdf 17. 8. 2020 08:49:51
9662220212 ORG 007 Josefská 21 v Brně - opravy klempířských prvků na ploché střeše.
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 17 355,37 Kč PDF_11032022105222_001.pdf 11. 3. 2022 11:35:34
9662220517 ORG 304 SR Radnická - doplnění zábran proti holubům
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 14 876,03 Kč PDF_17062022083231.pdf 17. 6. 2022 08:39:47
9662020586 ORG 127 Bratislavská 68 v Brně - oprava střešní krytiny.
46905804
FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno 20 661,20 Kč 202-586.pdf 10. 7. 2020 13:35:34