Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9661930655 Pozemky - k.ú. Staré Brno, Tvrdého 15
74883127
Tomáš Dömény, Brno 15 289,30 Kč OBJ_93_655.pdf 25. 11. 2019 09:36:17
9662030274 Pozemky - k.ú. Veveří
74883127
Tomáš Dömény, Brno 23 967,00 Kč 203-274.pdf 16. 6. 2020 10:05:52
9322100262 Předplatné 2021
75032333
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 700,00 Kč Obj 9322100262.pdf 1. 9. 2021 14:25:42
9392100016 Nájemné za rukopis Munka (Staré paměti brněnské)
75032333
Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, 13000 Praha 1 500,00 Kč 16_21_objednavka.pdf 18. 3. 2021 13:46:16
9392000046 Poskytnutí reprodukčních práv do Dějin Brna 4
75032333
Národní památkový ústav, územ. prac., nám. Svobody 8, 60200 Brno 830,00 Kč 046_objednávka.pdf 5. 8. 2020 07:38:13
3919173638 Smlouva o nájmu movitých věcí mimo NPÚ
75032333
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 1 500,00 Kč Smlouva NPU_001(2).pdf 18. 11. 2019 10:44:29
9322000134 Předplatné pro rok 2020
75032333
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 700,00 Kč Obj  9322000134.pdf 2. 3. 2020 14:36:58
9392000040 Nájemné za rukopis Munka (Staré paměti brněnské)
75032333
Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1 - Malá Strana 1 500,00 Kč 040_Nájemné rukopis Munka.pdf 2. 7. 2020 11:36:52
9392100033 Nákup knih
75032333
Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1 - Malá Strana 10 717,00 Kč 0033_NPÚ.pdf 13. 5. 2021 10:39:29
9392100043 Nákup knih do archivní knihovny
75032333
Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1 - Malá Strana 610,00 Kč 43_21_objednavka.pdf 8. 6. 2021 10:37:16
9322200296 Předplatné pro rok 2022 - Zprávy památkové péče
75032333
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 760,00 Kč obj9322200296.pdf 26. 5. 2022 08:34:53
9392100032 Nákup publikace Rýmařov v dějinách
75037947
Městské muzeum, nám. Míru 6, 79501 Rýmařov 1 200,00 Kč 0032_Rymarov.pdf 13. 5. 2021 10:18:25
9161900415 Objednávka prezentačního místa na akci VEMEX 2019
75063638
Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o., Radnická 365/2, 60200 Brno 30 000,00 Kč Objednávka_VEMEX_CCRJM_říjen2019_anonym.pdf 29. 10. 2019 13:36:29
9161900479 Objednávka prezentační plochy na veletrhu Ferienmesse Wien 2020
75063638
Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o., Radnická 365/2, 60200 Brno 39 325,00 Kč Objednávka_Centrála cestovního ruchu_Ferienmesse_anonym.pdf 27. 11. 2019 11:27:21
9162100024 Objednávka analýzy dat návštěvnosti města Brna za rok 2019
75063638
Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o., Radnická 365/2, 60200 Brno 50 000,00 Kč Objednávka_CCRJM.pdf 17. 2. 2021 12:51:58
7221092337 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2021
75094924
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, Uzbecká 572/32, Brno 30 000,00 Kč Spolecnost pro ranou peci, pobocka Brno.docx 31. 5. 2021 15:45:51
7220092438 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020
75094924
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, Uzbecká 572/32, 62500 Brno 40 000,00 Kč Spolecnost pro ranou peci_program II_2020.pdf 5. 6. 2020 12:37:18
7222092001 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2022
75094924
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, Uzbecká 572/32, 62500 Brno 30 000,00 Kč Spolecnost pro ranou peci_2022_program II.pdf 6. 5. 2022 10:49:59
9151900270 Konzultace „Zásad řízení přípravy a realizace strategických projektů města Brna“
75129949
TDS Brno - Sekce vzdělávání, p.s., U vlečky 29/5, 61700 Brno 50 000,00 Kč objednavka_Mitacek.pdf 13. 11. 2019 09:56:26
9152000009 Konzultace „Zásady řízení přípravy a realizace strategických projektů města Brna“
75129949
TDS Brno - Sekce vzdělávání, p.s., U vlečky 29/5, 61700 Brno 41 322,31 Kč Objednávka_MMB_Mitacek2.pdf 15. 1. 2020 11:05:03
9152100051 Konzultace "Management rozvojových lokalit a nastavení řízení a kordinace portfoliastrategických projektů"
75129949
TDS Brno - Sekce vzdělávání, p.s., U vlečky 29/5, 61700 Brno 50 000,00 Kč Objednavka_Mitacek_2021.pdf 15. 3. 2021 13:22:05
4321172344 Smlouva o umožnění instalace a provozu zařízení s Krajským ředitelstvím policie JMK - siréna EST.5, pozemek p.č. 940/6 v k.ú Pisárky
75151499
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, 61132 Brno 10 000,00 Kč Smlouva o umisteni sireny EST.5.pdf 25. 5. 2021 13:36:47
4319114259 Smlouva o umožnění instalace a provozu zařízení - sirény na objektu KŘ Policie JMK
75151499
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, 61132 Brno 10 000,00 Kč Smlouva o umisteni sireny_podpis.pdf 8. 11. 2019 12:57:36
5619074975 Smlouva o smlouvě budoucí kupní - vodovod
75160003
IMOS development otevřený podílový fond, Pobřežní 3/620, 18600 Praha 826,45 Kč BKS IMOS vodovod.pdf 8. 1. 2020 12:30:27
5421023603 Kupní smlouva - nabytí komunikační stavby - cyklostezka na právém a levém břehu řeky Svratky včetně úprav pod mostem ulice Sokolova v k.ú. Horní Heršpice
75160013
IMOS development otevřený podílový fond, Pobřežní 3/620, 18600 Praha 826,45 Kč 5421023603.pdf 12. 10. 2021 09:30:46
5421023730 Kupní smlouva - nabytí signalizačního zařízení vybudovaného v rámci akce: Bytový dům Řípská, v k.ú. Slatina jako stavební objekt - SO 01.101 Světelná signalizace křižovatky Řípská X Vlárská
75160013
IMOS development otevřený podílový fond, Pobřežní 3/620, 18600 Praha 1 000,00 Kč 5421023730.pdf 21. 3. 2022 16:00:54
5421022913 Kupní smlouva - nabytí stavby - polyfunkční soubor Slatina v Brně, SO 01 Dopravní řešení křižovatky Řípská x Vlárská
75160013
IMOS development otevřený podílový fond, Pobřežní 3/620, 18600 Praha 826,45 Kč 5421022913.pdf 22. 7. 2021 12:01:35
4222021042 Smlouva o převodu vlastnického práva a následné péči - nabytí protipovodňových opatření vč. souvisejících úprav vybudovaných v rámci stavby "Kompenzační opatření navýšeného terénu v okolí mostu na ulici Sokolova"
75160013
IMOS development otevřený podílový fond, Pobřežní 620/3, 18600 Praha 826,45 Kč smlouva.pdf 23. 3. 2022 15:46:31
5420024679 Kupní smlouva - nabytí stavby - Fillova 1 - nástavba, přístavba a stavební úprava objektu Obzor č.p. 260 vč. inženýrských sítí a zpevněných ploch
75160013
IMOS development otevřený podílový fond, Pobřežní 620/3, 18600 Praha 413,22 Kč 5420024679.pdf 18. 12. 2020 12:07:31
5620020270 Kupní smlouva - vodovod
75160013
IMOS development otevřený podílový fond, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 826,45 Kč Kupní smlouva vodovod k.ú. Ponava.pdf 1. 4. 2020 11:50:01
7218025292/1 Smlouva o objednávce služeb pro Městský koordinační tým pro oblast drog a závislostí
75191920
Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D., 20 000,00 Kč Smlouva o dílo - Nepustil - Dodatek c  1.pdf 7. 10. 2019 10:51:58
9722200006 Supervize - proj. Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení - Org.5451
75191920
Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D., Horácké náměstí 1465/3, 62100 Brno 21 000,00 Kč Objednávka - Supervize - proj. Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení.pdf 13. 1. 2022 10:21:20
9322000054 Objednávka moderování
75290006
Ondřej Blaho, Masarykova 1375/22, 76901 Holešov 18 000,00 Kč Obj 9322000054.pdf 25. 2. 2020 06:54:31
9162000019 Objednávka moderátora na veletrh Regiontour 2020
75290006
Ondřej Blaho, Masarykova 1375/22, 76901 Holešov 20 000,00 Kč Objednávka_Blaho.pdf 8. 1. 2020 14:23:31
9722200053 Vyklizení zničeného a vyřazeného majetku - Koniklecová 5
75324806
Jan Habijanič, Úvoz 497/52, 60200 Brno 8 000,00 Kč Jan Habijanič.pdf 5. 4. 2022 12:55:03
4221051039 Smlouva o dílo - provedení zoologického a entomologického průzkumu části území Černovické terasy a návrh managementu na předmětné části území
75338378
Ing. Vilém Jurek, 482, 68731 Šumice 40 710,00 Kč smlouva o dilo.pdf 22. 3. 2021 10:50:16
9422000029 Objednávka - přírodovědný průzkum regionálního biocentra Stará řeka
75338378
Ing. Vilém Jurek, Šumice 13 500,00 Kč objednavka Jurek-prirodovedny pruzkum.pdf 1. 6. 2020 15:42:55
4219053882 Smlouva o dílo - aktualizace hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny - revitalizace PP Holásecká jezera
75338378
Ing. Vilém Jurek, 482, 68731 Šumice 25 100,00 Kč 2019-09 SMLOUVA  aktualizace hodnoceni revit. Holasecka jezera.pdf 25. 9. 2019 11:33:07
9612100090 Přírodovědný průzkum pro projekt participativního rozpočtu "SOS pro jezírka obory Holedné"
75338378
Ing. Vilém Jurek, 482, 68731 Šumice 44 400,00 Kč 20211123125531409.pdf 23. 11. 2021 13:09:07
9722200021 Stěhovací služby - proj. Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení
75349302
Mgr. Ondřej Hrejsemnou, Velkopavlovická 4072/7, 62800 Brno 2 066,12 Kč Objednávka - Stěhovací služby.pdf 1. 2. 2022 08:56:30
9722100173 Stěhovací služby
75349302
Mgr. Ondřej Hrejsemnou, Velkopavlovická 4072/7, 62800 Brno 3 000,00 Kč Lepší než vyhořet.pdf 30. 11. 2021 07:30:49
9162200127 Úprava formátu videospotu
75371341
Jiří Ozdobinski, 227/227, 59261 Doubravník 2 000,00 Kč Objednavka_úprava_videa_anonym.pdf 5. 5. 2022 15:20:05
9151900282 Objednávka tisk voucherů - Dáme na vás_PARO
75411881
Radek Myšulka, Libušino údolí 197/60, 62300 Brno 1 410,00 Kč Objednavka_tisk_voucheru.pdf 29. 11. 2019 08:19:57
9622100038 Objednávka zpracování aktualizace hodnocení vlivů na krajinný ráz na akci Bytová výstavba Kamenný vrch II
75419688
Koláček Pavel, Brno 8 000,00 Kč 9622100038.pdf 26. 5. 2021 13:46:14
9732000017 Přednášky X. setkání Brněnského kulturního parlamentu v Divadle Husa na provázku, 23.6.2020
75440458
Tereza Jindrová, Husníkova 2081/10, 15800 Praha 2 000,00 Kč Objednavka panelistky Jindrova BKP X.pdf 18. 6. 2020 13:49:00
9592100015 Zateplení radnice Oderská 4 - doplnění stanoviska energetického specialisty dle závazného vzoru a požadavků poskytovatele dotace
75467011
Ing. Markéta Pavlová, Hostýnská 516/12, 10800 Praha 5 000,00 Kč Objednavka c. 9592100015-Ing.Marketa Pavlova.pdfObj. c. 9592100015 - potvrzeni Ing. Marketa Pavlova.pdf 20. 9. 2021 13:23:41
9532100071 Nákup Raspberry Pi, (OMI 2021/34)
75565854
Michal Prenner, A. Krejčího 2050/2, 37007 České Budějovice 2 928,29 Kč OBJEDNÁVKA.pdf 3. 4. 2021 13:36:59
9722200008 Supervize - Soc. práce UZ 13015 - Mgr. Černý
75627558
Mgr. Matěj Černý, Sídliště U Vodojemu 1262/20, 69701 Kyjov 10 400,00 Kč Objednávka - Supervize - Soc. práce UZ 13015 - Mgr. Černý.pdf 17. 1. 2022 09:06:16
9722100018 Supervize - p.Černý - UZ 13015 Sociální práce
75627558
Mgr. Matěj Černý, Sídliště U Vodojemu 1262/20, 69701 Kyjov 15 600,00 Kč Mgr. Černý.pdf 15. 2. 2021 14:24:16
9322200297 OZV - tlumočení do francouzkého jazyka dne 26.5.2022 - přijejí velvyslankyně
75666456
Mgr. Petr Vurm, Stinná 977/45, 61800 Brno 1 800,00 Kč obj9322200297.pdf 10. 6. 2022 07:40:57