Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
32 752,00 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:02:06
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
18 743,09 Kč Dokument.pdf 23. 6. 2021 14:09:48
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu
1 134,00 Kč Dokument.pdf 13. 12. 2019 09:47:24
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
3 977,00 Kč Dokument.pdf 3. 8. 2020 10:33:53
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
35 181,59 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:03:13
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Organizační odbor
999,00 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 07:28:24
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
206,69 Kč Dokument.pdf 23. 6. 2021 14:10:29
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru sportu
3,32 Kč Dokument.pdf 16. 8. 2021 09:38:43
9662030085 ORG 6 Akademia Rašelinová 9,11 - rozšíření a aktualizace PD
Drlý Aleš nar. 1968, Brno 28 925,70 Kč 203-085.pdf 25. 2. 2020 13:06:27
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
949,13 Kč Dokument.pdf 12. 3. 2020 14:33:31
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
1 661,85 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:04:05
3921050330 Odborný text do knihy Dějiny Brna sv. 5.
25 000,00 Kč 01_21_smlouva o dilo_anonym.pdf 2. 2. 2021 11:17:53
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
8 528,93 Kč Dokument.pdf 23. 6. 2021 14:11:11
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
8 240,59 Kč Dokument.pdf 12. 3. 2020 14:34:56
5420111132 Dohoda o narovnání za užívání pozemku bez právního důvodu - p.č. 1045/12 v k.ú. Štýřice
fyzická osoba 36 403,00 Kč 5420111132 - náhrada za užívání pozemku v k.ú. Štýřice bez právního důvodu -1.pdf 19. 6. 2020 14:25:25
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
15 176,00 Kč Dokument.pdf 23. 6. 2021 14:12:04
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
2 304,96 Kč Dokument.pdf 12. 3. 2020 14:37:30
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
206,69 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:05:31
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
23 540,00 Kč Dokument.pdf 23. 6. 2021 14:14:31
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
3 780,00 Kč Dokument.pdf 12. 3. 2020 14:39:16
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise sociální RMB
364,00 Kč Dokument.pdf 22. 6. 2020 06:28:15
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
700,00 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:06:16
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru zahraničních vztahů
2 953,00 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 10:20:40
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky
5 758,00 Kč Dokument.pdf 5. 2. 2021 11:27:28
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru interního auditu a kontroly
1 206,00 Kč Dokument.pdf 25. 6. 2021 10:35:53
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
14 580,00 Kč Dokument.pdf 12. 3. 2020 14:42:55
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
3 400,00 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:06:40
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
5 444,00 Kč Dokument.pdf 12. 3. 2020 14:44:54
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru interního auditu a kontroly
2 858,00 Kč Dokument.pdf 16. 11. 2020 15:52:48
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
2 000,00 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:07:24
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno
806,00 Kč Dokument.pdf 28. 6. 2021 11:27:27
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
962,00 Kč Dokument.pdf 12. 3. 2020 14:46:37
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství
1 136,00 Kč Dokument.pdf 6. 10. 2020 11:36:33
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
753,68 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:08:00
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru městské informatiky
2 963,00 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 13:40:01
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru správy majetku
1 872,00 Kč Dokument.pdf 11. 2. 2021 10:01:21
Čerpání prostředků na tuzemské i zahraniční cestovné - Odbor vnitřních věcí
9 868,00 Kč Dokument.pdf 28. 6. 2021 13:36:19
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Rada pro markeing a cestovní ruch
2 390,00 Kč Dokument.pdf 16. 12. 2019 13:06:13
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
250,00 Kč Dokument.pdf 12. 3. 2020 14:48:18
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče
1 238,02 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:11:08
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise pro informační technologie RMB
 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 13:41:19
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Rady Klubu zastupitelů města Brna
3 829,00 Kč Dokument.pdf 11. 2. 2021 10:27:24
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - sekretariát
986,00 Kč Dokument.pdf 29. 6. 2021 10:24:51
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář marketingu a cestovního ruchu
2 730,00 Kč Dokument.pdf 16. 12. 2019 13:09:27
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče
1 361,09 Kč Dokument.pdf 13. 3. 2020 08:10:39
čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kontrolního výboru ZMB
920,00 Kč priloha.pdf 6. 4. 2020 14:23:11
Čerpání prostředků prostřednictvím Kancelář marketingu a cestovního ruchu
8 312,00 Kč Dokument.pdf 26. 10. 2020 09:07:51
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
580,17 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:11:41
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková
898,00 Kč Dokument.pdf 29. 6. 2021 10:27:13
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
7 700,00 Kč Dokument.pdf 13. 3. 2020 08:11:49