Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OMI-020323 Zajištění servisní podpory na rozšíření kapacity diskového pole pro projekt Digitalizace Archivu města Brna malého rozsahu OMI 3S.cz, s.r.o. 5. 5. 2015 18. 7. 2015
OI-010403 Zateplení ZŠ Plovdivská nadlimitní OI 3. FRAMA, spol. s r.o., 28. 6. 2011 27. 7. 2011
ORF-019931 Provedení auditu organizace Turistické informační centrum města Brna, p. o. malého rozsahu ORF 3. Deloitte Audit,s.r.o. 3. 3. 2015 12. 3. 2015
OSM-018748 Václavská 1 - oprava fasády, sanace vlhkého zdiva, výměna výplní otvorů a oprava volného bytu ve 2. NP (VZ 120/2014) malého rozsahu OSM 1.VASTO spol. s r.o. 6. 8. 2014 25. 8. 2014
OSM-014408 Údolní 15 – stavební práce (VZ 192/2012) podlimitní OSM 1. VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 9/295, 755 01 Vsetín 17. 10. 2012 13. 11. 2012
OSM-016926 Václavská 1 – oprava fasády, výměna oken, zateplení a oprava bytu (VZ 152/2013) podlimitní OSM 1. VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295, 755 01 Vsetín 11. 9. 2013 11. 10. 2013
ORF-019857 Provedení auditu u společnosti Automotodrom Brno, a. s. malého rozsahu ORF 1. KPMG Česká republika, s.r.o. 24. 2. 2015 26. 2. 2015
OI-009408 Brno, Rybářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Oprava komunikace Rybářská podlimitní OI „Sdružení Rybářská I“ zasoupené IMOS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 12. 2011
OI-010407 Zateplení ZŠ Heyrovského nadlimitní OI STRABAG a.s 28. 6. 2011 25. 7. 2011
OI-010525 II. BV – rekonstrukce technologie ve VDJ Březová“ malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 12. 12. 2011
OZV-009470 Překladatelské a tlumočnické služby pro roky 2012 - 2014 podlimitní OZV Ilija Dorovský, Velkopavlovická 4064/2, 628 00 Brno 16. 11. 2011 15. 12. 2011