Orlí 7 v Brně - oprava dešťové kanalizace v prostoru světlíku v atriu nad 2. NP

Evidenční číslo: OSM-000653
Název: Orlí 7 v Brně - oprava dešťové kanalizace v prostoru světlíku v atriu nad 2. NP
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Datum zveřejnění 20. 6. 2023
Termín pro podání nabídek 30. 6. 2023
 
Specifikace veřejné zakázky
Popis výzva k podání nabídky
Popis výkaz výměr
Popis technická zpráva
Popis B.1 Půdorys 2.NP - schéma.pdf
Popis B.2 Půdorys 1.NP 2.NP střechy - výřez.pdf
Technická specifikace B.3 Řez A - A.pdf
Technická specifikace B.4 Detail D1 - schéma průbežné vpusti.pdf
Technická specifikace čestné prohlášení
   
Dodatečné informace
 
Kontakt pro podání nabídek
Kontaktní osoba Iveta Sabolová
E-mail
Telefon 542175008
Adresa pro podání
 

Zpět