Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OSM-021011 Zámečnická 2 - oprava dvorní fasády (VZ 130/2015) malého rozsahu OSM ROMEX s.r.o. 1. 9. 2015 2. 9. 2015
OŽP-010361 Dodávka skladovacích prostředků na nebezpečné odpady malého rozsahu OŽP DENIOS s.r.o. 5. 10. 2011 10. 10. 2011
OI-018171 Brno, Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI VHS ATELIER, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 23. 6. 2014
OSM-019655 Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách Magistrátu města Brna (15/2014) malého rozsahu OSM Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, 602 00 Brno 5. 3. 2014 7. 3. 2014
OI-017210 Brno, Húskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 14. 2. 2014
ORF-020907 Právní a M&A služby v rámci projektu akvizice akcií společnosti Veletrhy Brno, a.s. malého rozsahu ORF Patria Corporate Finance, a. s. 18. 8. 2015 18. 8. 2015
OI-018173 Brno, VDJ Kníničky 400 m3 - rekonstrukce objektu a technologie malého rozsahu OI VH atelier, spol. s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 6. 2014
OSM-018462 Dominikánské nám. 1 - oprava kanceláří personálního oddělení II (VZ 119/2014) malého rozsahu OSM DBEST living s.r.o. 6. 8. 2014 11. 8. 2014
OÚPR-028109 Monitoring na kanalizaci pro projekt Vyhodnocení funkce objektů hospodaření s dešťovou vodou malého rozsahu OÚPR DHI, a.s., Na Vrších 1490/5, Praha 110 00 27. 2. 2018 14. 3. 2018
OSM-019657 Údolní 10 - výměna oken, oprava fasády (VZ 123/2014) malého rozsahu OSM DBEST living s.r.o. 27. 8. 2014 28. 8. 2014
OMI-028429 Rámcová smlouva za dodávku microsites města Brna malého rozsahu OMI inQool a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 1. 2018