Veřejné zakázky malého rozsahu

V této sekci jsou zveřejňovány výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu, které jsou zadávány statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace veřejných zakázek malého rozsahu, po celou lhůtu pro podání nabídek, a to od předpokládané hodnoty 200 tis. Kč bez DPH.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum zveřejnění Termín pro podání nabídek Stav Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OSM-000541 Výměna dveří k bytům č. 011 a 413 v objektu Jabloňová 22-28, Brn malého rozsahu OSM 29. 11. 2021 10. 12. 2021 Probíhající
OSM-000657 Malinovského nám. 3 v Brně - pozáruční servis výtahu "Pater Noster" malého rozsahu OSM 9. 8. 2023 22. 8. 2023 Probíhající
OSM-000577 Servis a údržba sekčních průmyslových a rolovacích vrat v rámci záruky v bytových domech Vojtova 7 a 9 malého rozsahu OSM 9. 5. 2022 20. 5. 2022 Probíhající
OI-000153 Janáčkovo divadlo – úpravy VZT a jevištní technologie - výběr dodavatele malého rozsahu OI 16. 10. 2019 24. 10. 2019 Probíhající
OŠMT-000409 Oprava havarijního stavu střechy objektu Stará hala, areál Městská hala míčových sportů Vodova, Brno malého rozsahu OŠMT 24. 7. 2020 12. 8. 2020 Probíhající
OSM-000627 Husova 12 v Brně - výměna podlahové krytiny. malého rozsahu OSM 1. 2. 2023 13. 2. 2023 Probíhající
OSM-000678 Dominikánské nám. 1 v Brně - dodávka a montáž skleněné tabule do místnosti č. 36. malého rozsahu OSM 30. 1. 2024 16. 2. 2024 Probíhající
OSM-000601 Dominikánské nám. 1 v Brně - restaurování slunečních hodin. malého rozsahu OSM 14. 11. 2022 25. 11. 2022 Probíhající
OSM-000628 Úprava vstupu na objektu Tržní 2 - vyhotovení projektové dokumentace malého rozsahu OSM 2. 2. 2023 16. 2. 2023 Probíhající
OSM-000645 Dominikánské nám. 1 v Brně - oprava osvětlení v místnosti č. 22 malého rozsahu OSM 5. 5. 2023 23. 5. 2023 Probíhající
OSM-000411 Beethovenova 2 - PD stávajícího stavu, PD - ÚT, PD TUV malého rozsahu OSM 27. 7. 2020 14. 8. 2020 Probíhající
OSM-000560 Malinovského nám. 3 v Brně - oprava části rozvodu vody. malého rozsahu OSM 23. 2. 2022 9. 3. 2022 Probíhající
OD-000412 Dodávka technologie pro kamerový systém pro kontrolu dopravního značení v centru statutárního města Brna v souvislosti s novým systémem regulace vjezdů malého rozsahu OD 29. 7. 2020 6. 8. 2020 Probíhající
OSM-000578 Oprava rozvodů studené vody suterénu objektu Lány 34 malého rozsahu OSM 9. 5. 2022 25. 5. 2022 Probíhající
OVV-000414 Nábytek do prostor Nové radnice malého rozsahu OVV 29. 7. 2020 6. 8. 2020 Probíhající
OSM-000415 Orlí 7 v Brně - oprava topení v bytě č. 9 malého rozsahu OSM 3. 8. 2020 13. 8. 2020 Probíhající
ORF-000161 Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 malého rozsahu ORF 17. 10. 2019 8. 11. 2019 Probíhající
OD-000417 Prověřovací studie "Cyklostezka Svitavská, úsek Tkalcovská" malého rozsahu OD 4. 8. 2020 20. 8. 2020 Probíhající
OSM-000162 Zámečnická 2 - oprava1. schodiště prostoru malého rozsahu OSM 23. 10. 2019 5. 11. 2019 Probíhající
OSM-000418 ZUŠ Vranovská 41 - zřízení zvukové izolace v učebnách 102 a 103 malého rozsahu OSM 10. 8. 2020 20. 8. 2020 Probíhající
OSP-000419 Bytový dům Mostecká 10, Brno-zařízení sociálních služeb – vnitřní vybavení malého rozsahu OSP 11. 8. 2020 24. 8. 2020 Probíhající
OSM-000629 Kounicova 67 v Brně - oprava kuchyňky Odboru dopravy MMB malého rozsahu OSM 3. 2. 2023 28. 2. 2023 Probíhající
OSM-000646 Husova 3 v Brně - výměna rolovacích vrat do dvorního traktu. malého rozsahu OSM 11. 5. 2023 23. 5. 2023 Probíhající
BO-000164 Průzkum trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: „Sdílené bydlení – Konečného nám. 1 – byt.č 12“ malého rozsahu BO 22. 10. 2019 6. 11. 2019 Probíhající
OSM-000420 Žerotínovo nám. 6 stavební opravy fyzioterapie, logopedie malého rozsahu OSM 11. 8. 2020 24. 8. 2020 Probíhající
OI-000165 Zateplení objektu DS Vychodilova – výběr autorského dozoru malého rozsahu OI 23. 10. 2019 31. 10. 2019 Probíhající
OMI-000166 Servis a rozvoj EPM malého rozsahu OMI 23. 10. 2019 30. 10. 2019 Probíhající
OSM-000423 ZUŠ Palackého 146 - přípojka vody malého rozsahu OSM 13. 8. 2020 3. 9. 2020 Probíhající
OSM-000579 Výměna bytových měřičů tepla a chladu, vodoměrů TUV a SV v objektu Čechyňská 15,Brno malého rozsahu OSM 13. 5. 2022 23. 5. 2022 Probíhající
OSM-000169 Čerpací stanice na p. č. 1229/6 k. ú. Kohoutovice - stavební práce malého rozsahu OSM 25. 10. 2019 11. 11. 2019 Probíhající
OI-000425 MENDLOVO NÁMĚSTÍ - úprava veřejného prostranství malého rozsahu OI 13. 8. 2020 27. 8. 2020 Probíhající
OSM-000580 Josefská 21 v Brně - oprava hlavního elektroměrového rozvaděče a domovního vedení - technický dozor investora malého rozsahu OSM 16. 5. 2022 24. 5. 2022 Probíhající
BO-000170 Průzkum trhu na „Zajištění podrobného geologického průzkumu“ na akci „Bytová výstavba Kamenný vrch II - I. etapa“ malého rozsahu BO 25. 10. 2019 8. 11. 2019 Probíhající
OSM-000630 Údržba pozemků v k.ú. Židenice, Líšeň, Husovice, Zábrdovice, Obřany, Černá Pole 2023 malého rozsahu OSM 8. 2. 2023 28. 2. 2023 Probíhající
OSM-000647 Malinovského nám. 3 v Brně - PD na změnu využití prostor a stavební úpravy rozšíření kanceláří v prostorách bytu správce. malého rozsahu OSM 12. 5. 2023 24. 5. 2023 Probíhající
BO-000171 Průzkum trhu na zajištění asanace prostor objektů Cejl 75, 77 od holubího trusu a kadaver na akci „Bytový dům pro seniory Cejl“ malého rozsahu BO 30. 10. 2019 6. 11. 2019 Probíhající
OI-000427 MENDLOVO NÁMĚSTÍ - úprava veřejného prostranství - průzkumy malého rozsahu OI 13. 8. 2020 27. 8. 2020 Probíhající
OSM-000581 ZUŠ Vídeňská 85 v Brně - výměna oken. malého rozsahu OSM 16. 5. 2022 27. 5. 2022 Probíhající
OMI-000172 Technologický upgrade IS Daway verze 3.0 na 4.0 malého rozsahu OMI 30. 10. 2019 7. 11. 2019 Probíhající
OSM-000429 Lidická 11 oprava nebytového prostoru malého rozsahu OSM 18. 8. 2020 10. 9. 2020 Probíhající
OD-000430 VIRTUALIZACE SERVERU MĚSTSKÝCH PARKOVIŠŤ malého rozsahu OD 18. 8. 2020 26. 8. 2020 Probíhající
OSM-000588 Husova 12 v Brně - oprava fasády, technický dozor investora (TDI) malého rozsahu OSM 29. 8. 2022 6. 9. 2022 Probíhající
OVV-000431 Jazykové kurzy pro zaměstnance MMB malého rozsahu OVV 19. 8. 2020 1. 9. 2020 Probíhající
OSM-000561 Údržba pozemků areál AGRO - Tuřany 2022 malého rozsahu OSM 1. 3. 2022 11. 3. 2022 Probíhající
OSM-000631 Údržba pozemků v k.ú. Bystrc, Komín, Kníničky, Medlánky 2023 malého rozsahu OSM 8. 2. 2023 28. 2. 2023 Probíhající
OSM-000658 Jánská 18 v Brně - oprava bytu č. 2, opakované. malého rozsahu OSM 15. 8. 2023 25. 8. 2023 Probíhající
OSM-000668 Husova 3, 5, 12, Koliště 19, Dominikánské nám. 1 v Brně - servis VZT a klimatizačního zařízení malého rozsahu OSM 6. 11. 2023 27. 11. 2023 Probíhající
OŠMT-000176 Odborné vyhodnocení příčin statických poruch ocel. konstrukce a beton. prvků hlavní tribuny Městského fotbalového stadionu Srbská malého rozsahu OŠMT 31. 10. 2019 8. 11. 2019 Probíhající
OI-000432 Rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště Kraví hora v Brně malého rozsahu OI 19. 8. 2020 11. 9. 2020 Probíhající
OSM-000177 Dočasné zajištění opěrné stěny u objektu Jabloňová 26 v Brně. malého rozsahu OSM 31. 10. 2019 15. 11. 2019 Probíhající