Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OVV-017544 Kancelářské potřeby a xerografický papír pro Magistrát města Brna malého rozsahu OVV LAW CZ s.r.o. Kroměříž, Bílanská 2599/32 9. 4. 2014 11. 4. 2014
OVV-018866 Jazykové kurzy pro zaměstnance MMB malého rozsahu OVV Ing. Petr Volek, Ph.D. 17. 9. 2014 22. 9. 2014
OVV-017001 xerografický papír pro potřebu MMB malého rozsahu OVV LAW CZ s.r.o. Kroměříž, Bílanská 2599/32 17. 7. 2013 23. 7. 2013
OVV-025616 Kancelářské potřeby a xerografický papír pro Magistrát města Brna malého rozsahu OVV BÜROPROFI s.r.o., 4. 4. 2017 10. 4. 2017
OVV-025617 Kancelářské potřeby a xerografický papír pro Magistrát města Brna malého rozsahu OVV bika – velkoobchod papírem, spol. s r.o. 4. 4. 2017 12. 4. 2017
OVV-015547 Úprava vyvolávacího systému Odboru dopravněsprávních činností v budově Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno malého rozsahu OVV KADLEC-elektronika, s.r.o. 26. 6. 2013 3. 7. 2013
OVV-015548 Provádění stěhovacích prací pro Magistrát města Brna malého rozsahu OVV Luděk Bureš 26. 6. 2013 12. 7. 2013
OVV-016917 Kancelářské potřeby pro Magistrát města Brna malého rozsahu OVV INTERPAP Office, s.r.o. 30. 10. 2013 31. 10. 2013
OVV-025032 Osobní vozidla pro Magistrát města Brna malého rozsahu OVV AZ SERVIS, a.s. 7. 2. 2017 28. 2. 2017
OVV-014210 Dodávka jednoho referentského vozidla - mikrobusu pro přepravu 9 osob malého rozsahu OVV OPPORTUNITY, spol. s r. o. 19. 12. 2012 20. 12. 2012
OVV-020095 Kancelářské potřeby a xerografický papír pro Magistrát města Brna malého rozsahu OVV A - Z papír spol. s r.o. 24. 3. 2015 31. 3. 2015
OVV-017786 Osobní vozidla pro Magistrát města Brna malého rozsahu OVV OPPORTUNITY, spol. s r. o. 30. 4. 2014 6. 5. 2014
OVV-021158 Oprava nábytku užívaného v prostorách Staré radnice malého rozsahu OVV Mgr. František Kocman 22. 9. 2015 25. 9. 2015
OVV-024080 Jazykové kurzy pro zaměstnance MMB malého rozsahu OVV HOPE Jazykový servis s.r.o. 18. 10. 2016 24. 10. 2016
OVV-010969 Dodávka obálkovacího stroje pro Odbor životního prostředí malého rozsahu OVV Dr. Jaroslav Barták - ALBACON 14. 12. 2011 19. 12. 2011
OVV-010970 Dodávka kancelářského papíru malého rozsahu OVV SMERO, spol. s r.o. 14. 9. 2011 26. 9. 2011
OVV-019927 Kancelářské potřeby a xerografický papír pro Magistrát města Brna malého rozsahu OVV SMERO, spol. s r.o. 24. 3. 2015 30. 3. 2015
OVV-010976 Jazykové kurzy pro zaměstnance MMB malého rozsahu OVV HOPE - E. S., v.o.s. 14. 9. 2011 30. 9. 2011
OVV-029959 Kancelářské potřeby a xerografický papír - část B) veřejné zakázky podlimitní OVV LAW CZ s.r.o. 5. 6. 2018 28. 6. 2018
OVLHZ-024592 Varovný systém v ochraně před povodněmi města Brna malého rozsahu OVLHZ COLSYS s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 16. 1. 2017
OVLHZ-027514 Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII - zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor nadlimitní OVLHZ Prof. Ing. arch. Ivan Ruller, Ing. Václav Čermák, Ing. arch. Miroslav Korbička, Ing. arch. Miloš Trenz, A PLUS a.s., ŠINDLAR s.r.o. 5. 12. 2017 27. 12. 2017
OVLHZ-026481 Studie návrhu realizace etapy protipovodňových opatření města Brna v lokalitě Sokolova-Vomáčkova malého rozsahu OVLHZ AQUATIS a.s. 8. 8. 2017 21. 8. 2017
OÚPR-018732 „Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/13-0“ malého rozsahu OÚPR UAD studio, s.r.o., Brno 17. 9. 2014 24. 9. 2014
OÚPR-018733 „Metodika správy Územního plánu města Brna (ÚPmB) a naplnění dat“ malého rozsahu OÚPR UAD-Studio s.r.o., Brno 24. 9. 2014 26. 9. 2014
OÚPR-013506 Územní studie - Prověření územních dopadů úpravy vedení trasy VMO v jihovýchodní části města Brna malého rozsahu OÚPR UAD Studio spol.s r.o., Brno 31. 10. 2012 13. 11. 2012
OÚPR-025442 Územní studie optimalizace řešení poldru Chrlice malého rozsahu OÚPR AQUATIS a.s., Brno, Botanická 56 14. 2. 2017 8. 3. 2017
OÚPR-002424 Římské náměstí - dopracování soutěžního návrhu - UAS malého rozsahu OÚPR Ing.arch.Kristýna Casková a kolektiv soutěžících smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 17. 6. 2011
OÚPR-024575 42/2016 ÚS „Bývalá Zbrojovka a motorárna“ malého rozsahu OÚPR Platforma architekti s.r.o., Brno 25. 10. 2016 6. 12. 2016
OÚPR-000388 Generel veřejné dopravy města Brna podlimitní OÚPR Cityplan s.r.o. 19. 1. 2011 21. 2. 2011
OÚPR-017614 Zajištění správy Generelu odvodnění města Brna podlimitní OÚPR Pöyry, ved. -.DHI - BVK - neregistrovaná společnost 12. 3. 2014 4. 4. 2014
OÚPR-023330 Úplná aktualizace ÚAP města Brna 2016 malého rozsahu OÚPR Ing.arch. Pech, Brno 31. 5. 2016 3. 6. 2016
OÚPR-025191 Územní studie na veřtejná prostranství - část 4 malého rozsahu OÚPR Ing.arch. Jenčková 20. 12. 2016 30. 1. 2017
OÚPR-025192 Územní studie na veřejná prostranství - část 1 malého rozsahu OÚPR Ing.arch. Jenčková 20. 12. 2016 30. 1. 2017
OÚPR-025193 Územní studie na veřejná prostranství - část 2 malého rozsahu OÚPR Haskoning DHV Czech s.r.o. 20. 12. 2016 26. 1. 2017
OÚPR-025195 Územní studie na veřejná prostranství - část 3 malého rozsahu OÚPR Platforma architekti s.r.o. 20. 12. 2016 27. 1. 2017
OÚPR-025196 Územní studie „Areál Ponava“ malého rozsahu OÚPR Ing.arch. Fixel Brno 3. 1. 2017 30. 1. 2017
OÚPR-013221 Aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) statutárního města Brna 2012 malého rozsahu OÚPR Atelier ERA, sdruž.architektů 29. 8. 2012 11. 9. 2012
OÚPR-018651 „Úplná aktualizace části Územně analytických podkladů města Brna 2014“ malého rozsahu OÚPR Atelier ERA,sdružení arch.Brno 16. 7. 2014 7. 8. 2014
OÚPR-025733 Územní studie „Vinohrady - Šedová“ malého rozsahu OÚPR UAD-Studio, spol. s r.o., Brno 28. 3. 2017 21. 4. 2017
OÚPR-012755 Regulační plán „ V aleji k.ú.Holásky“ malého rozsahu OÚPR Atelier ERA, sdružení arch.,Brno 18. 7. 2012 3. 8. 2012
OÚPR-025734 Územní studie „Bohunice, ul. Lány“ malého rozsahu OÚPR Ing.arch. Jenčková, Brno 28. 3. 2017 24. 4. 2017
OÚPR-013230 Územní studie - Umísttění veřejného logistického centra - lokalita u letiště Brno-Tuřany malého rozsahu OÚPR UAD studio, spol. s r.o.,Brno 3. 10. 2012 10. 10. 2012
OÚPR-023637 Architektonická veřejná jednokolová projektová sotuěž „Nábřeží řeky Svratky“ - oranizační zajištění malého rozsahu OÚPR Ing. arch. Kovačevič, MOBA, Praha 19. 7. 2016 2. 8. 2016
OÚPR-019325 Vyhodnocení vlivů změny ÚPmB B1/13-0 na udržitelný rozvoj území malého rozsahu OÚPR AMEC s.r.o. Brno 12. 11. 2014 21. 11. 2014
OÚPR-000422 „Revitalizace vnitrobloků - urbanisticko-architektonická studie“ malého rozsahu OÚPR Ing. Klára Zahradníčková M.A., Brno 23. 3. 2011 15. 4. 2011
OÚPR-018659 „Změny Regulačního plánu Křenová - Masná - trať ČD - č. RP13/12, RP15/12“ malého rozsahu OÚPR Atelier ERA -sdruž.arch. Fixel a Pech, Brno 20. 8. 2014 15. 9. 2014
OÚPR-025995 Studie proveditelnosti variant řešení povodí kmenové stoky E podlimitní OÚPR AQUATIS a.s. Brno 9. 5. 2017 8. 6. 2017
OÚPR-019571 Planografické práce malého rozsahu OÚPR Stavoprojekta stavební firma, a.s., Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 12. 2014
OÚPR-011046 Územní studie „Zbrojovka - širší vztahy“ malého rozsahu OÚPR Atelier ERA, Brno 23. 11. 2011 20. 12. 2011
OÚPR-022261 Územní studie Budoucnost centra města Brna ve variantě přest.ŽUB „Řeka“ - aktualizace urb.řeščení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží u řeky malého rozsahu OÚPR IvanKoleček-Pavel Jura Architekti Lausanne- Brno 9. 2. 2016 12. 2. 2016