Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OI-024971 „Ulice Štěpánkova - Brno, Soběšice“ malého rozsahu OI EUROVIA CS, a.s. 22. 11. 2016 21. 12. 2016
ORF-025188 Aktualizace ratingu města brna podlimitní ORF Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Ltd. (Niederlassung Deutschland) 7. 2. 2017 8. 2. 2017
OMI-024494 Připojení k internetu pro statutární město Brno malého rozsahu OMI Dial Telecom, a.s. 7. 2. 2017 7. 3. 2017
OMI-024496 Dodávka a servis firewallu pro statutární město Brno podlimitní OMI IXPERTA s.r.o. 25. 4. 2017 17. 5. 2017
OI-024215 „Rekonstrukce ulice Benešova - zpracování DÚR, DSP a PDPS“ nadlimitní OI METROPROJEKT a.s. + PK OSSENDORF, s.r.o. 7. 2. 2017 28. 3. 2017
OI-024216 „Rekonstrukce ulice Štefánikovy – zpracování DÚR, DSP a PDPS“ nadlimitní OI Projekt 2010, s.r.o. 7. 2. 2017 13. 4. 2017
OÚPR-024575 42/2016 ÚS „Bývalá Zbrojovka a motorárna“ malého rozsahu OÚPR Platforma architekti s.r.o., Brno 25. 10. 2016 6. 12. 2016
OI-023992 Brno, shybka Královka – rekonstrukce stavidel horního a dolního zhlaví malého rozsahu OI D.I.S., spol. s r.o. 20. 9. 2016 3. 10. 2016
OI-024029 Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie, elektro, potrubí mezi VDJ malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. 13. 9. 2016 4. 10. 2016
OŽP-023974 Dodávka uzavřených plastových kompostérů malého rozsahu OŽP JELÍNEK - TRADING spol. s r.o. 13. 9. 2016 22. 9. 2016
OI-022545 Brno, Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 4. 10. 2016 24. 10. 2016
OK-023847 Oprava uměleckého díla - platika Rendez-vous při ul. Podpěrova 2 v MČ Brno-Medlánky malého rozsahu OK MARSTON-CZ s.r.o. 16. 8. 2016 1. 9. 2016
OI-023737 Brno, ČS Líšeň - rekonstrukce elektro, stavební části a potrubí malého rozsahu OI VH atelier, spol. s.r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno 2. 8. 2016 17. 8. 2016
OIEF-024001 Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ Brno – Komín podlimitní OIEF Kaisler s.r.o. 13. 9. 2016 5. 10. 2016
OI-021889 Brno, Kovácká - rekonstrukce kanalizace podlimitní OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 30. 8. 2016 20. 9. 2016
OI-022543 Brno, Dvorského, Polní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.. 30. 8. 2016 19. 9. 2016
OI-022809 Brno, VDJ Palackého vrch 2 x 17 500 m3 a 5 000 m3 (nový) - rekonstrukce armaturních komor a technologie nadlimitní OI VHS Brno, a.s. 30. 8. 2016 20. 9. 2016
OI-023692 Brno, Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 19. 7. 2016 8. 8. 2016
OI-023735 Brno, Lužova - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI IMOS Brno, a.s. 19. 7. 2016 27. 7. 2016
OŽP-023465 Obnova části kulturní památky, skupiny č. 73 posádkového hřbitova na ÚhmB malého rozsahu OŽP Jirmal, spol. s r.o. 28. 6. 2016 29. 6. 2016
OZV-023472 Překladatelské služby v oblasti hudby pro rok 2016 malého rozsahu OZV Aspena, s.r.o., Gorkého 64/15, 602 00 Brno 28. 6. 2016 29. 6. 2016
OI-022511 Brno, VDJ Moravany 2x4000 m3 - rekonstrukce stavební a technologie podlimitní OI VHS Brno, a.s. 2. 8. 2016 22. 8. 2016
OI-023734 Brno, Davídkova, MČ Brno - Chrlice - splašková kanalizace malého rozsahu OI Sweco Hydroprojekt a.s. 28. 6. 2016 26. 7. 2016
OŽP-023461 Zajištění provozu Střediska předcházení vzniku odpadů v Brně malého rozsahu OŽP Americký fond, o.p.s. 28. 6. 2016 30. 6. 2016
OI-023366 „Brno, Šťastného - rekonstrukce vodovodu“, „Brno, Zavřená I - rekonstrukce vodovodu“, „Brno, Zoubkova - rekonstrukce vodovodu“ malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. 14. 6. 2016 23. 6. 2016
OI-023368 Brno, Zoubkova - drobná rekonstrukce na kan. síti malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. 14. 6. 2016 23. 6. 2016
OÚPR-023637 Architektonická veřejná jednokolová projektová sotuěž „Nábřeží řeky Svratky“ - oranizační zajištění malého rozsahu OÚPR Ing. arch. Kovačevič, MOBA, Praha 19. 7. 2016 2. 8. 2016
OI-020331 Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 7. 6. 2016 18. 5. 2016
OMI-024504 Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna podlimitní OMI Oracle Czech s.r.o. 16. 8. 2016 29. 8. 2016
OÚPR-025191 Územní studie na veřtejná prostranství - část 4 malého rozsahu OÚPR Ing.arch. Jenčková 20. 12. 2016 30. 1. 2017
OÚPR-025192 Územní studie na veřejná prostranství - část 1 malého rozsahu OÚPR Ing.arch. Jenčková 20. 12. 2016 30. 1. 2017
OÚPR-025193 Územní studie na veřejná prostranství - část 2 malého rozsahu OÚPR Haskoning DHV Czech s.r.o. 20. 12. 2016 26. 1. 2017
OÚPR-025195 Územní studie na veřejná prostranství - část 3 malého rozsahu OÚPR Platforma architekti s.r.o. 20. 12. 2016 27. 1. 2017
BO-030376 Kobližná 10 - stavební úpravy 3. a 4. NP - SOD podlimitní BO KOMFORT, a.s. 20. 2. 2017 25. 6. 2018
OMI-023266 Technická podpora aplikace Nemovitý majetek podlimitní OMI T-MAPY spol. s r.o. 4. 10. 2016 11. 11. 2016
OI-023073 „Brno, Blatouchová- rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI JV Projekt VH s.r.o. 10. 5. 2016 24. 5. 2016
OI-023074 „Brno, Závodského- rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI DUIS s.r.o. 10. 5. 2016 26. 5. 2016
OI-023114 Brno,Leitnerova III- rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol.s.r.o. 10. 5. 2016 26. 5. 2016
OI-023115 Brno, kolektor Vinohrady - rekonstrukce vodovodu, etapa I. a II. malého rozsahu OI AQUATIS a.s. 10. 5. 2016 26. 5. 2016
OI-023183 Brno, Kalvodova I- rekonstrukce kanalizacea vodovodu malého rozsahu OI VODING HRANICE 10. 5. 2016 30. 5. 2016
OI-020330 Brno, Vančurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 3. 5. 2016 23. 5. 2016
OMI-023243 Bentley Select - program podpory SW produktů Bentley malého rozsahu OMI VARS BRNO a.s. 19. 4. 2016 28. 4. 2016
OŠMT-023647 Rekonstrukce výměníkové stanice na horkou vodu, VZT a ohřevu bazénové vody - Městský plavecký stadion Lužánky podlimitní OŠMT TENZA, a.s. 19. 7. 2016 8. 8. 2016
OI-022885 Brno - rekonstrukce vododovu, kanalizace a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova, dodatek č. 3 podlimitní OI FIRESTA-Fišer, rekonstrukce stavby a.s. 5. 4. 2016 22. 4. 2016
OI-022666 „Brno, Lužova - drobná rekonstrukce na kanalizační síti“ malého rozsahu OI IMOS Brno, a.s. 22. 3. 2016 5. 4. 2016
OI-020580 Brno, Luční - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI Skanska a.s 19. 7. 2016 8. 8. 2016
OI-020581 Brno, Jugoslávská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 17. 8. 2016 7. 9. 2016
OI-020582 Brno, Galašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI D.I.S., spol. s r.o. 4. 5. 2016 23. 5. 2016
OI-020587 Brno, Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI IMOS Brno, a.s. 10. 5. 2016 27. 5. 2016
OI-020588 Brno, Húskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 28. 6. 2016 26. 7. 2017