Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OSM-016979 Žerotínovo nám. 4/6 – stavební opravy (VZ 171/2013) malého rozsahu OSM Teramar, s.r.o., Větrná 553/23, 635 00 Brno 30. 10. 2013 31. 10. 2013
OI-017992 Brno, Staňova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 6. 2014
OSM-020911 Lidická 6a - rekonstrukce výměníkové stanice (VZ 126/2015) malého rozsahu OSM REMOPA, s.r.o. 18. 8. 2015 19. 8. 2015
OŠMT-028119 Zajištění expozice statutárního města Brna v rámci OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU BRNO 2018 malého rozsahu OŠMT STAREZ-SPORT, a.s. 2. 2. 2018 2. 2. 2018
OSM-000770 Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách MMB VŘ č. 15/2011 malého rozsahu OSM Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, 602 00 Brno 2. 3. 2011 4. 3. 2011
OSM-016980 Masarykova 4 –oprava střechy (VZ 172/2013) malého rozsahu OSM FRESTA, s.r.o., Řípská 20a, 627 00 Brno 30. 10. 2013 31. 10. 2013
OI-017994 Brno, Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 6. 2014
OÚPR-023330 Úplná aktualizace ÚAP města Brna 2016 malého rozsahu OÚPR Ing.arch. Pech, Brno 31. 5. 2016 3. 6. 2016
ORF-014650 Poskytování právních služeb statutárnímu městu Brnu při posuzování okolností souvisejících s možným nabytím majetkového podílu Messe Düsseldorf G.m.b.H. ve společnosti Veletrhy Brno, a. s. malého rozsahu ORF JUDr. Lubomír Mika, notář smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 23. 10. 2012
OI-017995 Brno, Pflegrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 6. 2014
OSM-027887 Staňkova 47 - oprava ležaté kanalizace VŘ č. 210/2017 malého rozsahu OSM OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno IČ 46901850 16. 1. 2018 25. 1. 2018
OI-011615 Rekonstrukce Vaňkova náměstí malého rozsahu OI P.P. Architects s.r.o. 26. 10. 2011 31. 10. 2011
OZV-024588 Překladatelské a tlumočnické služby pro rok 2017 malého rozsahu OZV Ilija Dorovský, Velkopavlovická 4064/2, 62800 Brno 20. 12. 2016 6. 1. 2017
OSM-027895 Josefská 21 - oprava střechy VŘ ř. 211/2017 malého rozsahu OSM FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 627 00 Brno IČ 46905804 23. 1. 2018 2. 2. 2018
BO-001268 Rekonstrukce objektu Francouzská 42 - dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby malého rozsahu BO Ing.arch. Roman Gale 14. 4. 2011 20. 4. 2011
OSM-012638 Údržba pozemků - malé vodní toky „Ponávka“ (VZ 70/2012) malého rozsahu OSM KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 452/1, 675 75 Mohelno 2. 5. 2012 3. 5. 2012
OMI-016226 Implementace systému řízení bezpečnosti informací na OMI MMB malého rozsahu OMI VIAVIS a.s. 27. 11. 2013 9. 12. 2013
OI-018253 Brno, Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 15. 7. 2014
OI-011616 Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova malého rozsahu OI SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o. 31. 8. 2011 20. 9. 2011
OI-018254 Brno, Buzkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 15. 7. 2014
OSM-030405 Štolcova 16 - oprava zídky II - VZ 155/2018 malého rozsahu OSM AS NEMOVITOSTI s.r.o., Joštova 138/4, 602 00 Brno 6. 11. 2018 15. 11. 2018
BO-001269 Rekonstrukce a vestavba bytového domu Bratislavská 36a - dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby malého rozsahu BO Atelier dwg s.r.o., Ing. Petr Kunc 30. 3. 2011 15. 4. 2011
OSM-012640 Údržba pozemků – BPZ Černovická terasa (VZ 72/2012) malého rozsahu OSM Technické služby Brno - Slatina, Přemyslovo náměstí 6/13, 627 00 Brno 23. 5. 2012 28. 5. 2012
OSM-020045 Sousoší Nejsvětější Trojice - rekonzervační práce (VZ 18/2015) malého rozsahu OSM S:LUKAS s.r.o. 7. 4. 2015 8. 4. 2015
BO-001271 Rekonstrukce a vestavba bytového domu Bratislavská 60 - dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby malého rozsahu BO Atelier IN AD s.r.o., Ing.arch. Martin Mikšík 30. 3. 2011 13. 4. 2011
OSM-020046 Malinovského nám. 3 - stavební opravy BOZP (VZ 19/2015) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o. 7. 4. 2015 8. 4. 2015
OSM-023759 Nádražní 10 - oprava výměníkové stanice (VZ 140/2016) malého rozsahu OSM ILASTAN s.r.o. 16. 8. 2016 24. 8. 2016
OMI-024260 Maintenance licencí VMware malého rozsahu OMI 3S.CZ, s.r.o. 20. 9. 2016 6. 10. 2016
OSM-011377 Hybešova 12 – sanace vlhkého zdiva (VZ 208/2011) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 26. 10. 2011 31. 10. 2011
OSM-012641 Údolní 10 – výměna rozvaděčů vč. PD (VZ 73/2012) malého rozsahu OSM SPELEX, spol. s r.o., Bosonožské nám. 5, 642 00 Brno 9. 5. 2012 10. 5. 2012
OSM-020047 Gromešova 1 - PD oprava garáží (VZ 20/2015) malého rozsahu OSM Pam Arch s.r.o. 7. 4. 2015 8. 4. 2015
KSM-020142 Komplexní realizace účasti Jihomoravského kraje a města Brna na EXPO 2015 v Miláně malého rozsahu KSM Sun Drive s.r.o. 10. 3. 2015 9. 4. 2015
OSM-021652 Dominikánské nám. 3 - oprava střechy (VZ 162/2015) malého rozsahu OSM FRESTA, s.r.o. 24. 11. 2015 24. 11. 2015
BO-030334 Kociánka - zpracování zastavovací objemové studie malého rozsahu BO K4 a.s. 6. 11. 2018 4. 12. 2018
OSM-012642 Cejl 123 – demolice budovy (VZ 74/2012) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 23. 5. 2012 24. 5. 2012
KPMB-013292 Propagace statutárního města Brna v rámci filmového projektu Leoš Janáček - Moje město malého rozsahu KPMB D.A.N. production, s.r.o. 3. 10. 2012 23. 10. 2012
OSM-001087 Stavební práce v objektu Pekařská 52 VŘ č. 23/2011 malého rozsahu OSM Jihomoravská stavební s.r.o., Rostěnice-Zvonovice 69, 682 01 Rostěnice- Zvonovice 23. 3. 2011 30. 3. 2011
OI-017219 Březová nad Svitavou, VDJ 5000 - technologie desinfekce a dávkování ClO2 malého rozsahu OI VH atelier, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 24. 2. 2014
OI-022144 Brno, Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. 22. 12. 2015 11. 1. 2016
OSM-022500 Rybníček 11 - demolice objektu SO.001 (VZ 12/2016) malého rozsahu OSM CONSISTERA s.r.o. 8. 3. 2016 9. 3. 2016
OVLHZ-024592 Varovný systém v ochraně před povodněmi města Brna malého rozsahu OVLHZ COLSYS s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 16. 1. 2017
KPMB-015705 Výroba a zajištění vysílání rozhlasového pořadu Brněnské echo pro roky 2014 – 2015 podlimitní KPMB MEDIA BOHEMIA a.s. 20. 11. 2013 4. 12. 2013
OI-022145 Brno, Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace malého rozsahu OI CENTROPROJEKT GROUP a.s. 22. 12. 2015 14. 1. 2016
BO-013369 Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení - dodatečné stavební práce malého rozsahu BO FRAMA spol. s r.o. 24. 10. 2012 29. 10. 2012
OSM-020914 Kounicova 67 - oprava venkovního schodiště (VZ 129/2015) malého rozsahu OSM ROMEX s.r.o. 18. 8. 2015 19. 8. 2015
MO-028002 Ocenění nemovitých věcí malého rozsahu MO Deloitte Advisory s.r.o. 9. 1. 2018 10. 1. 2018
OSM-018748 Václavská 1 - oprava fasády, sanace vlhkého zdiva, výměna výplní otvorů a oprava volného bytu ve 2. NP (VZ 120/2014) malého rozsahu OSM 1.VASTO spol. s r.o. 6. 8. 2014 25. 8. 2014
OI-019088 Brno, Mírová - úprava přelivné hrany OK E03 malého rozsahu OI FIRESTA-Fiše, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 7. 11. 2014
OSM-022029 Zámečnická 2 - stavební úpravy v rozdělených nebytových prostorách (VZ 180/2015) malého rozsahu OSM Mtc-stav, s.r.o. 15. 12. 2015 15. 12. 2015
OÚPR-025196 Územní studie „Areál Ponava“ malého rozsahu OÚPR Ing.arch. Fixel Brno 3. 1. 2017 30. 1. 2017