Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
ÚRM-015076 Projekty regenerace městské zeleně schválené v rámci 27. výzvy OPŽP - III. ČÁST: Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ brno - Bohunice podlimitní ÚRM ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o. 20. 2. 2013 26. 3. 2013
ÚRM-015077 Dodávka služeb pro zavedení procesního řízení malého rozsahu ORGO AutoCont CZ, a.s. 17. 7. 2013 24. 7. 2013
ÚRM-015080 Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí v MČ Brno - Bohunice - dokončení malého rozsahu ÚRM Kaisler s.r.o. 3. 4. 2013 15. 4. 2013
ÚRM-015081 Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská podlimitní ÚRM GREEN PROJECT s.r.o. 26. 6. 2013 18. 9. 2013
ÚRM-015371 Lokální biokoridor Medlánky - letiště podlimitní ÚRM OK Garden s.r.o. 28. 8. 2013 18. 10. 2013
ÚRM-015372 Realizace skladebných částí ÚSES – část regionálního biocentra Ráječek podlimitní ÚRM Kaisler s.r.o. 8. 10. 2013 29. 10. 2013
ÚRM-015880 Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná podlimitní ÚRM Wotan Forest, a.s. 28. 8. 2013 24. 9. 2013
ÚRM-015981 Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek V Zátiší - doplnění malého rozsahu ÚRM Zahradnické úpravy s.r.o. 18. 12. 2013 20. 12. 2013
ÚRM-017063 Projekt Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Regionální biocentrum Stará řeka podlimitní ÚRM Kaisler s.r.o. 5. 3. 2014 28. 3. 2014
ÚRM-017064 Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k. ú. Chrlice podlimitní ÚRM ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o. 4. 2. 2014 24. 2. 2014
ÚRM-018509 Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava malého rozsahu ÚRM Kaisler s.r.o. 28. 5. 2014 23. 6. 2014