Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OÚPR-025733 Územní studie „Vinohrady - Šedová“ malého rozsahu OÚPR UAD-Studio, spol. s r.o., Brno 28. 3. 2017 21. 4. 2017
OÚPR-019045 Územní studie „Prověření územních dopadů variant Přestvby ŽUB“ malého rozsahu OÚPR UAD-STUDIO, spol. s r.o. Brno 22. 10. 2014 30. 10. 2014
OÚPR-018733 „Metodika správy Územního plánu města Brna (ÚPmB) a naplnění dat“ malého rozsahu OÚPR UAD-Studio s.r.o., Brno 24. 9. 2014 26. 9. 2014
OÚPR-013230 Územní studie - Umísttění veřejného logistického centra - lokalita u letiště Brno-Tuřany malého rozsahu OÚPR UAD studio, spol. s r.o.,Brno 3. 10. 2012 10. 10. 2012
OÚPR-018732 „Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/13-0“ malého rozsahu OÚPR UAD studio, s.r.o., Brno 17. 9. 2014 24. 9. 2014
OÚPR-022263 Územní studie Budoucnost centra města Brna ve variantě přest.ŽUB „Řeka“ - aktualizace urb.řeščení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží u řeky malého rozsahu OÚPR UAD Studio, s.r.o., Brno 9. 2. 2016 12. 2. 2016
OÚPR-000748 Dopracování územní studie Rozvojové území Brno-jih - podklad pro pořízení změny malého rozsahu OÚPR UAD Studio, s.r.o., Brno 2. 2. 2011 11. 1. 2011
OÚPR-001537 Územní studie „Heršpická“ - prověření intenzity využití území malého rozsahu OÚPR UAD Studio, s.r.o., Brno 15. 6. 2011 27. 6. 2011
OÚPR-013506 Územní studie - Prověření územních dopadů úpravy vedení trasy VMO v jihovýchodní části města Brna malého rozsahu OÚPR UAD Studio spol.s r.o., Brno 31. 10. 2012 13. 11. 2012
OÚPR-029757 20/2018 - Návrh změny ÚPmB B5/18-CM-MČ Bo-Vinohrady, MČ Bo-Židenice, k. ú. Židenice, lokalita Viniční - Šedova malého rozsahu OÚPR UAD Studio spol. s r.o. 16. 10. 2018 29. 10. 2018
OÚPR-028670 Návrh změny ÚPmB - Brno-jih, k.ú. Přízřenice, ul. Moravanská malého rozsahu OÚPR UAD spol. s r.o., Brno 9. 5. 2018 6. 6. 2018
PO-001386 Podpora odborných oborových skupin malého rozsahu PO TSM, spol.s r.o. 25. 5. 2011 10. 6. 2011
OMI-021991 Architektonický koncept ICT pro statutární město Brno malého rozsahu OMI Trusted Network Solutions 18. 8. 2015 10. 9. 2015
OSM-010208 Výměna oken na objektu Obřanská 7, Brno (VZ 194/2011) malého rozsahu OSM TRINOM, spol. s r.o., Železná 16/492, 619 00 Brno 2. 11. 2011 2. 11. 2011
OSM-027738 Instalace kamerového systému pro objekt Trřní 2 VŘ č. 192/2017 malého rozsahu OSM Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno IČ 61974731 28. 11. 2017 7. 12. 2017
OSM-014231 Pult centralizované ochrany – Nová radnice - nástavba(VZ 130/2012) malého rozsahu OSM Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno 15. 8. 2012 21. 8. 2012
OIEF-020635 Areál dopravní výchovy, II. etapa - V. část - Bezpečnostní zařízení nadlimitní OIEF Trade FIDES a.s. 2. 6. 2015 22. 7. 2015
OMI-021492 Dodání ortofotomapy a digitálního modelu povrchu z vegetačního období roku 2015 pro území statutárního města Brna malého rozsahu OMI TopGis, s.r.o. 24. 11. 2015 4. 12. 2015
OMI-026014 Dodání aktuálního 3D modelu budov a mostů pro území statutárního města Brna malého rozsahu OMI TopGis, s.r.o. 25. 4. 2017 6. 6. 2017
OIEF-025698 MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ - vnitřní vybavení- I. část nábytek a technické vybavení podlimitní OIEF TOKA s.r.o. 4. 4. 2017 26. 4. 2017
OSM-011053 Křenová 20 - demontáž podhledů (VZ 197/2011) malého rozsahu OSM Tocháček spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno 26. 10. 2011 27. 10. 2011
OSM-020838 Dominikánské nám. 1 - stavební úpravy vrátnice (VZ 120/2015) malého rozsahu OSM TK PRO s.r.o. 28. 7. 2015 28. 7. 2015
OSM-022251 Vybavení interiéru - Dominikánské nám. 1 (VZ 21/2016) malého rozsahu OSM TK PRO s.r.o. 9. 2. 2016 10. 2. 2016
ÚRM-014068 Zajištění tisku publikace Brněnský architektonický manuál malého rozsahu ÚRM TISKÁRNA HELBICH, a.s. 5. 12. 2012 5. 12. 2012
OSM-016979 Žerotínovo nám. 4/6 – stavební opravy (VZ 171/2013) malého rozsahu OSM Teramar, s.r.o., Větrná 553/23, 635 00 Brno 30. 10. 2013 31. 10. 2013
OSM-016896 Malinovského nám. 3 – výměna dveří (VZ 138/2013) malého rozsahu OSM Teramar, s.r.o., Větrná 553/23, 635 00 Brno 11. 9. 2013 12. 9. 2013
OSM-020605 Kounicova 67 - oprava páteřních rozvodů ZTI (VZ 75/2015) malého rozsahu OSM Teramar, s.r.o. 16. 6. 2015 17. 6. 2015
OSM-020606 Beethovenova 2 - oprava 2 volných bytů (VZ 71/2015) malého rozsahu OSM Teramar, s.r.o. 16. 6. 2015 17. 6. 2015
OSM-026526 Francouzská 44 - oprava výměníkové stanice VŘ č. 32/2017 malého rozsahu OSM Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno IČ 46347534 18. 4. 2017 17. 5. 2017
OSM-011721 Jánská 18/20 - oprava VS - přechod na horkovod (VZ 1/2012) malého rozsahu OSM Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno 18. 1. 2012 19. 1. 2012
OŠMT-020278 Rekonstrukce výměníkové stanice Krytého plaveckého bazénu Ponávka, Ponávka 3a, Brno malého rozsahu OŠMT Teplárny Brno 5. 5. 2015 28. 5. 2015
OŠMT-023647 Rekonstrukce výměníkové stanice na horkou vodu, VZT a ohřevu bazénové vody - Městský plavecký stadion Lužánky podlimitní OŠMT TENZA, a.s. 19. 7. 2016 8. 8. 2016
OMI-001367 VZ-Upgrade telefonních ústředen MMB malého rozsahu OMI Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 20. 4. 2011 29. 4. 2011
OMI-013101 Maintenance datového úložiště podlimitní OMI TECHNISERV IT, spol.s.r.o. 30. 1. 2013 19. 2. 2013
OMI-021495 Zajištění provozu redundantní infrastruktury AIS malého rozsahu OMI TECHNISERV IT, spol. s r.o. 24. 11. 2015 18. 12. 2015
OMI-002365 Licence SW produktů ORACLE nadlimitní OMI Techniserv IT, spol. s r.o. 31. 8. 2011 8. 9. 2011
OMI-010977 Maintenance datového úložiště malého rozsahu OMI TECHNISERV IT, spol. s r.o. 23. 11. 2011 12. 12. 2011
OMI-019396 Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu nadlimitní OMI TECHNISERV IT, spol. s r.o. 17. 2. 2015 17. 2. 2015
OMI-018599 Maintenance datového úložiště podlimitní OMI TECHNISERV IT, spol s r.o. 29. 1. 2014 20. 2. 2014
OSM-018424 Údržba pozemků - Černovická skládka severní část a jižní část a BZP Černovická terasa (VZ 98/2014) malého rozsahu OSM Technické služby Brno Slatina 16. 7. 2014 22. 7. 2014
OSM-012640 Údržba pozemků – BPZ Černovická terasa (VZ 72/2012) malého rozsahu OSM Technické služby Brno - Slatina, Přemyslovo náměstí 6/13, 627 00 Brno 23. 5. 2012 28. 5. 2012
OMI-029930 Provozování a správa WiFi sítě na území statutárního města Brna podlimitní OMI Technické sítě Brno, akciová společnost 12. 9. 2017 31. 10. 2017
OSM-012411 Starobrněnská 20 - výměníková stanice (VZ 32/2012) malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 18. 4. 2012 19. 4. 2012
OSM-015637 Dominikánské nám. 3 – úprava výměníkové stanice (VZ 89/2013) malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 26. 6. 2013 15. 7. 2013
OSM-009394 Oprava VS v Zámečnická 2 (VZ 140/2011) malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 20. 7. 2011 21. 7. 2011
OSM-001482 Výměna plynových kotlů v objektu Křenová 20 (VZ č. 51/2011) malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 20. 4. 2011 22. 4. 2011
OSM-001485 Oprava měření a regulace v objektu Palackého 70 (VZ č. 53/2011) malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 20. 4. 2011 22. 4. 2011
OSM-009808 Oprava výměníkové stanice v objektu Masná 3c malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 31. 8. 2011 8. 9. 2011
OSM-012003 Jánská 18/20 – vytápění zadního traktu (spisovna MMB) (VZ 13/2012) malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 29. 2. 2012 1. 3. 2012
OSM-010103 Oprava výměníkové stanice v objektu Moravské nám. 15 (VZ 170/2011) malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 5. 10. 2011 6. 10. 2011