Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
BO-025285 Strategie bydlení města Brna 2018-2030 malého rozsahu BO PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2. 5. 2017 10. 5. 2017
BO-023727 Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - dodatečné práce č. 1 podlimitní BO IMOS Brno, a.s. 28. 6. 2016 12. 7. 2016
BO-027213 Zpracování projektové dokumentace - Tereza Nováková - I. etapa malého rozsahu BO ARCHIKA, s.r.o. 10. 10. 2017 7. 11. 2017
BO-015781 Bytové domy Vojtova - výkon autorského dohledu malého rozsahu BO Rudiš-Rudiš architekti s.r.o. 7. 8. 2013 27. 8. 2013
BO-025560 DPS Bedřichovická malého rozsahu BO ZEBRONA s.r.o. 13. 3. 2017 3. 4. 2017
BO-010648 Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62 nadlimitní BO SYNER Morava a.s. 26. 10. 2011 24. 11. 2011
BO-025953 "Celková rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k.ú. Trnitá" malého rozsahu BO INTAR a.s 2. 5. 2017 29. 5. 2017
BO-029985 Sdílené bydlení pro nemocnice 1. sk. - Smlouva o dílo malého rozsahu BO Stavitelství Zemánek s.r.o. 13. 2. 2018 2. 3. 2018
AMB-011035 Tisk knihy Dějiny Brna malého rozsahu AMB GRASPO CZ Zlín 2. 11. 2011 2. 11. 2011
AMB-016909 tisk knihy Dějiny Brna 2 malého rozsahu AMB Graspo CZ Zlín 4. 12. 2013 5. 12. 2013
AMB-028229 Tisk knihy Dějiny Brna 6 malého rozsahu AMB GRASPO CZ Zlín 24. 10. 2017 7. 11. 2017