Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OSM-009395 Stavební práce v objektu Mendlovo nám. 9 (VZ 141/2011) malého rozsahu OSM JAPEZ, spol. s r.o., Nová 609, 691 25 Vranovice 3. 8. 2011 5. 8. 2011
OSM-009396 Stavební práce v objektu Josefská 4 (VZ 142/2011) malého rozsahu OSM EPIGEN spol. s r.o, Husitská 1762/8a, 612 00 Brno 3. 8. 2011 4. 8. 2011
OSM-009397 Opravy v objektu Lidická 6a (VZ 143/2011) malého rozsahu OSM MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 3. 8. 2011 4. 8. 2011
OSM-009399 Stavební práce v objektu Mečová 3 (VZ 145/2011) malého rozsahu OSM SASTA CZ,a.s., Houbalova 4, 628 00 Brno 3. 8. 2011 4. 8. 2011
OÚPR-009410 Dopracování ideové studie „Zelný trh“ - pobytová zóna před Moravským zemským muzeem malého rozsahu OÚPR Atelier RAW, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 11. 8. 2011
OMI-009413 Dodávka a implementace software H-Rozpočet malého rozsahu OMI ELEGIS s.r.o. 3. 8. 2011 26. 9. 2011
OMI-009486 Maintenance desktopových softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA ,s.r.o. 3. 8. 2011 17. 8. 2011
OVV-009679 Dodávka tří referentských vozidel malého rozsahu OVV Autonova Brno, s. r. o. 14. 9. 2011 26. 10. 2011
OSM-009681 Jánská 22 - oprava VS dle PD malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 3. 8. 2011 4. 8. 2011
OSM-009685 Stavební práce v objektu archivu města Brna Křížkovského 294, Kuřim malého rozsahu OSM FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 627 00 Brno 31. 8. 2011 6. 9. 2011
BO-009715 Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení - výkon TDI malého rozsahu BO Ing. Miroslav Hyšpler 5. 10. 2011 24. 10. 2011
BO-009716 Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62 - výkon TDI malého rozsahu BO Ing. Radomír Hošek 26. 10. 2011 25. 11. 2011
BO-009717 Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouská 20 - výkon TDI malého rozsahu BO Ing. Petr Pokorný 1. 2. 2012 15. 2. 2012
OSM-009807 Zasklení a zabezpečení balkonů v objektech Tomečkova 1, 3, 5 (VZ 162/2011) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 31. 8. 2011 6. 9. 2011
OSM-009808 Oprava výměníkové stanice v objektu Masná 3c malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 31. 8. 2011 8. 9. 2011
OÚPR-009832 Vyhodnocení vlivů Aktualizace ÚPmB na udržitelný rozvoj území malého rozsahu OÚPR AMEC s.r.o., Brno 31. 8. 2011 20. 9. 2011
KPMB-009835 Propagace statutárního města Brna při pořádání akce NOVOROČNÍ BRNO - PF 2012 malého rozsahu KPMB SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 19. 10. 2011 24. 10. 2011
OMI-010000 Sjednocení technické podpory licencí VMware malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 31. 8. 2011 14. 9. 2011
OŽP-010038 Obnova IP - stromořadí na ul. Dlážděná k.ú. Žebětín malého rozsahu OŽP Šimek 96 s.r.o. 21. 9. 2011 12. 10. 2011
OI-010049 Brno, Potoční - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 16. 11. 2011
OD-010055 Oprava střechy trolejbusové vozovny Komín malého rozsahu OD JENASTAV s.r.o. 5. 10. 2011 7. 10. 2011
OD-010056 Oprava Kotelny trolejusové vozovny Komín malého rozsahu OD V.I.P. Plus s.r.o. 5. 10. 2011 7. 10. 2011
OMI-010080 Revitalizace software OK info malého rozsahu OMI OKsystem s.r.o. 29. 9. 2011 3. 10. 2011
OMI-010086 WEBsense řešení přístupu malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 29. 9. 2011 19. 10. 2011
OMI-010087 Školení a konzultace k novým verzím e-spisu malého rozsahu OMI ICZ a.s. 29. 9. 2011 17. 10. 2011
OMI-010095 Maintenance licencí SAP malého rozsahu OMI Pontech s.r.o. 29. 9. 2011 19. 10. 2011
OSM-010101 Oprava topení v objektu Lidická 61 malého rozsahu OSM MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 31. 8. 2011 8. 9. 2011
OSM-010103 Oprava výměníkové stanice v objektu Moravské nám. 15 (VZ 170/2011) malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 5. 10. 2011 6. 10. 2011
OMI-010104 Technická podpora AIS aplikací Agendio-Proxio malého rozsahu OMI MARBES CONSULTING s.r.o. 29. 9. 2011 19. 10. 2011
OMI-010115 Nákup firewallu pro MMB malého rozsahu OMI PCS - Software, spol. s r.o. 29. 9. 2011 31. 10. 2011
OI-010143 Brno, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace malého rozsahu OI Kovoprojekta Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 16. 11. 2011
OI-010153 Brno, Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 22. 11. 2011
OSM-010195 Sanace skalní stěny na pozemku p.č. 1434 a 300/2 v k. ú. Bosonohy, ulice Práčata – V. etapa (VZ 187/2011) malého rozsahu OSM NOVAPOL GROUP, a.s., Pražákova 453/47, 619 00 Brno 29. 9. 2011 20. 10. 2011
OSM-010196 Nádražní 10 – oprava střechy, oprava elektroinstalace (VZ 188/2011) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 26. 10. 2011 27. 10. 2011
OSM-010208 Výměna oken na objektu Obřanská 7, Brno (VZ 194/2011) malého rozsahu OSM TRINOM, spol. s r.o., Železná 16/492, 619 00 Brno 2. 11. 2011 2. 11. 2011
OSM-010215 Výměna plynových kotlů v objektu Celní 3 (VZ 171/2011) malého rozsahu OSM OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno 26. 10. 2011 27. 10. 2011
OŽP-010361 Dodávka skladovacích prostředků na nebezpečné odpady malého rozsahu OŽP DENIOS s.r.o. 5. 10. 2011 10. 10. 2011
OI-010525 II. BV – rekonstrukce technologie ve VDJ Březová“ malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 12. 12. 2011
KPMB-010527 Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2012 malého rozsahu KPMB Veletrhy Brno, a.s. 16. 11. 2011 23. 11. 2011
OI-010655 Brno, Malátova- rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI DUIS s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 27. 1. 2012
KPMB-010657 Tématický čtvrtletní monitoring médií zaměřený na město Brno pro rok 2012 malého rozsahu KPMB NEWTON Media, a.s. 23. 11. 2011 6. 12. 2011
BO-010925 Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - projektová dokumentace malého rozsahu BO MIMOTO, s.r.o. 14. 12. 2011 4. 1. 2012
BO-010927 Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - projektová dokumentace malého rozsahu BO Ateliér Habina, s.r.o. 14. 12. 2011 22. 12. 2011
OVV-010969 Dodávka obálkovacího stroje pro Odbor životního prostředí malého rozsahu OVV Dr. Jaroslav Barták - ALBACON 14. 12. 2011 19. 12. 2011
OVV-010970 Dodávka kancelářského papíru malého rozsahu OVV SMERO, spol. s r.o. 14. 9. 2011 26. 9. 2011
OVV-010976 Jazykové kurzy pro zaměstnance MMB malého rozsahu OVV HOPE - E. S., v.o.s. 14. 9. 2011 30. 9. 2011
OMI-010977 Maintenance datového úložiště malého rozsahu OMI TECHNISERV IT, spol. s r.o. 23. 11. 2011 12. 12. 2011
OMI-010979 Rozšíření spisové služby e-spis o modul Registratury malého rozsahu OMI ICZ a.s. 23. 11. 2011 28. 11. 2011
OI-010980 Brno, Šámalova I - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 27. 1. 2012
OMI-010981 Podpora provozu aplikace Střet zájmů malého rozsahu OMI VERA, spol. s r.o. 23. 11. 2011 12. 12. 2011