Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OI-019313 Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova - pasportizace stavu objektů malého rozsahu OI AMBERK Engineering Brno, a.s. 12. 11. 2014 24. 11. 2014
OI-015125 Brno, Cornovova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 27. 5. 2013
OI-025050 Dostavba kanalizace v Brně II. - komplexní poradenství při výběru správce stavby malého rozsahu OI CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 20. 12. 2016 6. 1. 2017
OSM-018853 Kounicova 67 - oprava ležaté kanalizace (VZ 153/2014) malého rozsahu OSM SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 620 00 Brno 15. 10. 2014 16. 10. 2014
OSM-025534 Malinoského nám. 3 - stavební opravy BOZP II (VZ 230/2016) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 7. 2. 2017 16. 2. 2017
OSM-000467 Oprava pylnové kotelny v objektu Milénoava 13 VZ 268/2010 malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 5. 1. 2011 6. 1. 2011
OSM-019196 Sanace skalní stěny na pozemku par.č. 1438 k.ú. Bosonohy, ulice Práčata - VI. etapa (VZ 159/2014) malého rozsahu OSM NOVAPOL GROUP, a.s. 29. 10. 2014 6. 11. 2014
BO-025953 "Celková rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k.ú. Trnitá" malého rozsahu BO INTAR a.s 2. 5. 2017 29. 5. 2017
OI-010984 „ Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace“ podlimitní OI Sdružení Skanska - Javorník: ved.účastník - Skanska, a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Vodohospodářské stavby Javorník - CZ, s.r.o., Benátky 17, 5. 10. 2011 9. 11. 2011
OI-023073 „Brno, Blatouchová- rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI JV Projekt VH s.r.o. 10. 5. 2016 24. 5. 2016
OI-022666 „Brno, Lužova - drobná rekonstrukce na kanalizační síti“ malého rozsahu OI IMOS Brno, a.s. 22. 3. 2016 5. 4. 2016
OI-022974 „Brno, retenční nádrž Červený mlýn“ - studie proveditelnosti malého rozsahu OI AQUATIS a.s. 31. 5. 2016 2. 6. 2016
OI-025446 „Brno, Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI AQUATIS a.s. 14. 2. 2017 6. 3. 2017
OI-022692 „Brno, Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI JV Projekt VH s.r.o. 22. 3. 2016 7. 4. 2016
OI-023366 „Brno, Šťastného - rekonstrukce vodovodu“, „Brno, Zavřená I - rekonstrukce vodovodu“, „Brno, Zoubkova - rekonstrukce vodovodu“ malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. 14. 6. 2016 23. 6. 2016
OI-025488 „Brno, Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI Kovoprojekta Brno a.s. 14. 2. 2017 10. 3. 2017
OI-023074 „Brno, Závodského- rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI DUIS s.r.o. 10. 5. 2016 26. 5. 2016
BO-024717 „Bytové domy Vojtova - Záchranný archeologický výzkum“ nadlimitní BO Archaia Brno o.p.s. 28. 2. 2017 22. 3. 2017
OI-000856 „Centrální technický dispečink - doplnění dopravní technologie CROSS o interface pro propojení s rekonstruovanou dopravní ústřednou otevřeným komunikačním protokolem“ nadlimitní OI AŽD Praha s.r.o. 8. 6. 2011 23. 6. 2011
OI-001717 „Cyklistická stezka Kšírova - Sokolova“ - výzva k podání nabídky podlimitní OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Hudcova 72 621 00 Brno 28. 6. 2011 19. 7. 2011
OI-000872 „Dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno - Starý Lískovec“-pasportizace stavu objektů malého rozsahu OI Ing. Jiří Šmikmátor 30. 3. 2011 1. 4. 2011
OI-025513 „Dostavba kanalizace v Brně II“ - výběr týmu správce stavby nadlimitní OI Garnets Consulting a.s. 12. 9. 2017 15. 9. 2017
OMI-020282 „Informační strategie města Brna na období 2014 - 2018“ malého rozsahu OMI Per Partes Consulting, s.r.o. 3. 2. 2015 20. 2. 2015
OI-000916 „Kamenná čtvrť - statické zajištění svahu“ - PD pro územní řízení malého rozsahu OI Fundos spol. s r.o. 2. 3. 2011 17. 3. 2011
OMI-020317 „Maintenance a servis integrovaného personálního a platového systému OKbase/OKINFO“ - návrh Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5312024690 podlimitní OMI OKsystem s.r.o. 20. 8. 2014 18. 9. 2014
OÚPR-018733 „Metodika správy Územního plánu města Brna (ÚPmB) a naplnění dat“ malého rozsahu OÚPR UAD-Studio s.r.o., Brno 24. 9. 2014 26. 9. 2014
OI-022973 „Monitoring kanalizace pro projekt Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - rok 2016“ malého rozsahu OI DHI a.s. 10. 5. 2016 24. 5. 2016
OK-028860 „Oprava uměleckého díla – dekorační stěna při ul. Štefáčkova 5 v MČ Brno-Líšeň“ malého rozsahu OK Josef Červinka 6. 6. 2017 19. 6. 2017
OI-011662 „Petrov - úprava areálu“ podlimitní OI SWIETELSKY stavební s.r.o.,odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 28. 3. 2012 23. 4. 2012
OI-020499 „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa“ – dokumentace pro územní rozhodnutí, autorský dozor nadlimitní OI METROPROJEKT Praha a.s. 15. 9. 2015 12. 10. 2015
OI-024215 „Rekonstrukce ulice Benešova - zpracování DÚR, DSP a PDPS“ nadlimitní OI METROPROJEKT a.s. + PK OSSENDORF, s.r.o. 7. 2. 2017 28. 3. 2017
OI-024216 „Rekonstrukce ulice Štefánikovy – zpracování DÚR, DSP a PDPS“ nadlimitní OI Projekt 2010, s.r.o. 7. 2. 2017 13. 4. 2017
OI-018058 „Rekonstrukce Vaňkova náměstí“ – zahájení zadávacího řízení podlimitní OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 28. 5. 2014 20. 6. 2014
OÚPR-000422 „Revitalizace vnitrobloků - urbanisticko-architektonická studie“ malého rozsahu OÚPR Ing. Klára Zahradníčková M.A., Brno 23. 3. 2011 15. 4. 2011
OI-017993 „Sanace - skalní řícení v ulici Pod Horkou“ malého rozsahu OI HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. 28. 5. 2014 11. 6. 2014
OŠMT-029779 „Statutární město Brno - dodávka didaktické pomůcky pro mateřské školy“ malého rozsahu OŠMT Didamag s.r.o. 11. 9. 2018 1. 10. 2018
OI-024971 „Ulice Štěpánkova - Brno, Soběšice“ malého rozsahu OI EUROVIA CS, a.s. 22. 11. 2016 21. 12. 2016
OÚPR-018651 „Úplná aktualizace části Územně analytických podkladů města Brna 2014“ malého rozsahu OÚPR Atelier ERA,sdružení arch.Brno 16. 7. 2014 7. 8. 2014
OÚPR-020531 „Veřejná dopravně-urbanistická soutěž na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem - organizační zajištění“ malého rozsahu OÚPR MOBA studio s.r.o. Praha 26. 5. 2015 3. 6. 2015
OI-011654 „Vila Tugendhat - interiér RAW, zahradní úpravy “ malého rozsahu OI UNISTAV a.s. 8. 2. 2012 15. 2. 2012
OI-001547 „Zelný trh“ - dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby malého rozsahu OI Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno 25. 5. 2011 1. 6. 2011
OI-014794 „Zelný trh“ - rekonstrukce podlimitní OI Sdružení pro opravu Zelný trh-ved. úč. IMOS Brno, a.s. 4. 2. 2014 25. 3. 2014
OÚPR-018732 „Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/13-0“ malého rozsahu OÚPR UAD studio, s.r.o., Brno 17. 9. 2014 24. 9. 2014
OÚPR-018659 „Změny Regulačního plánu Křenová - Masná - trať ČD - č. RP13/12, RP15/12“ malého rozsahu OÚPR Atelier ERA -sdruž.arch. Fixel a Pech, Brno 20. 8. 2014 15. 9. 2014
ORF-029035 „Zpracování due diligence společnosti CD CENTRUM, a. s. a znaleckého posudku na hodnotu společnosti CD CENTRUM COMS, a. s.“ malého rozsahu ORF KPMG ČR, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 24. 7. 2018
OÚPR-029758 18/2018 - Návrh změny ÚPmB B3/18-CM - MČ Bo-Bohunice, k. ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky, Univerzitní kampus MU malého rozsahu OÚPR AiD team a.s. 18. 9. 2018 25. 9. 2018
OÚPR-029757 20/2018 - Návrh změny ÚPmB B5/18-CM-MČ Bo-Vinohrady, MČ Bo-Židenice, k. ú. Židenice, lokalita Viniční - Šedova malého rozsahu OÚPR UAD Studio spol. s r.o. 16. 10. 2018 29. 10. 2018
OÚPR-029756 21/2018 - Návrh změny ÚPmB B2/18-RP - Rooseveltova, MČ Bo-střed, k. ú. Město Brno malého rozsahu OÚPR ROMANGALE s.r.o. 25. 9. 2018 24. 10. 2018
OÚPR-024575 42/2016 ÚS „Bývalá Zbrojovka a motorárna“ malého rozsahu OÚPR Platforma architekti s.r.o., Brno 25. 10. 2016 6. 12. 2016
OSM-027672 Agro Tuřany objekt č. 12 - výměna kotlů II VŘ č. 137/2017 malého rozsahu OSM ILASTAN s.r.o., Malátova 2344/12, 612 00 Brno IČ 01999371 11. 10. 2017 11. 10. 2017