Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OZV-009470 Překladatelské a tlumočnické služby pro roky 2012 - 2014 podlimitní OZV Ilija Dorovský, Velkopavlovická 4064/2, 628 00 Brno 16. 11. 2011 15. 12. 2011
OI-010525 II. BV – rekonstrukce technologie ve VDJ Březová“ malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 12. 12. 2011
OI-010407 Zateplení ZŠ Heyrovského nadlimitní OI STRABAG a.s 28. 6. 2011 25. 7. 2011
OI-009408 Brno, Rybářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Oprava komunikace Rybářská podlimitní OI „Sdružení Rybářská I“ zasoupené IMOS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 12. 2011
ORF-019857 Provedení auditu u společnosti Automotodrom Brno, a. s. malého rozsahu ORF 1. KPMG Česká republika, s.r.o. 24. 2. 2015 26. 2. 2015
OSM-016926 Václavská 1 – oprava fasády, výměna oken, zateplení a oprava bytu (VZ 152/2013) podlimitní OSM 1. VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295, 755 01 Vsetín 11. 9. 2013 11. 10. 2013
OSM-014408 Údolní 15 – stavební práce (VZ 192/2012) podlimitní OSM 1. VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 9/295, 755 01 Vsetín 17. 10. 2012 13. 11. 2012
OSM-018748 Václavská 1 - oprava fasády, sanace vlhkého zdiva, výměna výplní otvorů a oprava volného bytu ve 2. NP (VZ 120/2014) malého rozsahu OSM 1.VASTO spol. s r.o. 6. 8. 2014 25. 8. 2014
ORF-019931 Provedení auditu organizace Turistické informační centrum města Brna, p. o. malého rozsahu ORF 3. Deloitte Audit,s.r.o. 3. 3. 2015 12. 3. 2015
OI-010403 Zateplení ZŠ Plovdivská nadlimitní OI 3. FRAMA, spol. s r.o., 28. 6. 2011 27. 7. 2011
OMI-024260 Maintenance licencí VMware malého rozsahu OMI 3S.CZ, s.r.o. 20. 9. 2016 6. 10. 2016
OMI-020323 Zajištění servisní podpory na rozšíření kapacity diskového pole pro projekt Digitalizace Archivu města Brna malého rozsahu OMI 3S.cz, s.r.o. 5. 5. 2015 18. 7. 2015
BO-030382 Valchařská 15 - výstavba bytového domu - SOD podlimitní BO 3V & H 27. 6. 2017 16. 8. 2017
BO-001325 Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68 nadlimitní BO 3V&H, s.r.o. 20. 4. 2011 26. 5. 2011
OVV-020095 Kancelářské potřeby a xerografický papír pro Magistrát města Brna malého rozsahu OVV A - Z papír spol. s r.o. 24. 3. 2015 31. 3. 2015
OSM-019674 Zajištění úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku (146/2014) malého rozsahu OSM AB Facility Services s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 8. 2014
OSM-014611 Oprava střechy nad objektem Josefská 4 v Brně (VZ 224/2012) podlimitní OSM ADARES s.r.o., Foltýnova 1, 635 00 Brno 5. 12. 2012 19. 12. 2012
OMI-018646 Rozšíření kapacity diskového polep ro projekt Digitalizace Archivu města Brna podlimitní OMI AG COM a.s. 4. 6. 2014 2. 7. 2014
OVV-027918 Osobní vozidla pro Magistrát města Brna - část A) veřejné zakázky malého rozsahu OVV AGROTEC a.s. 27. 6. 2017 3. 7. 2017
OVV-027919 Osobní vozidla pro Magistrát města Brna - část B) veřejné zakázky malého rozsahu OVV AGROTEC a.s. 27. 6. 2017 3. 7. 2017
OÚPR-029758 18/2018 - Návrh změny ÚPmB B3/18-CM - MČ Bo-Bohunice, k. ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky, Univerzitní kampus MU malého rozsahu OÚPR AiD team a.s. 18. 9. 2018 25. 9. 2018
OSM-016634 Koliště 19 – výměna zdroje chladu a fancoilových jednotek (VZ 134/2013) podlimitní OSM AISECO s.r.o., Bednářova 400/26, 619 00 Brno 21. 8. 2013 16. 9. 2013
OSM-029182 Koliště 19 - servis vzduchotechniky a klimatizace - VZ 121/2018 malého rozsahu OSM AISECO s.r.o., Bednářova 400/26, 619 00 Brno 2. 10. 2018 24. 10. 2018
OŠMT-026487 Výměna prosklené fasády Městského plaveckého stadionu Lužánky malého rozsahu OŠMT AL-OK spol. s r.o. 22. 8. 2017 23. 8. 2017
OŠMT-030073 Výmkěna prosklené fasády prostor fitness Městkého plaveckého stadionu Lužánky, Brno malého rozsahu OŠMT AL-OK, spol. s r.o. 26. 6. 2018 28. 6. 2018
OŠMT-015559 Výměna prosklené fasády sportovní haly MORENDA, ul. Vídeňská 470/9 v Brně malého rozsahu OŠMT AL-OK, spol. s r.o. 26. 6. 2013 1. 7. 2013
OI-019313 Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova - pasportizace stavu objektů malého rozsahu OI AMBERK Engineering Brno, a.s. 12. 11. 2014 24. 11. 2014
OÚPR-019325 Vyhodnocení vlivů změny ÚPmB B1/13-0 na udržitelný rozvoj území malého rozsahu OÚPR AMEC s.r.o. Brno 12. 11. 2014 21. 11. 2014
OÚPR-009832 Vyhodnocení vlivů Aktualizace ÚPmB na udržitelný rozvoj území malého rozsahu OÚPR AMEC s.r.o., Brno 31. 8. 2011 20. 9. 2011
KPMB-022060 Propagace statutárního města Brna v rámci projektu ZPŘÍSTUPNĚNÍ KRYTU 10Z malého rozsahu KPMB Americký fond o.p.s. 15. 12. 2015 16. 12. 2015
OŽP-023461 Zajištění provozu Střediska předcházení vzniku odpadů v Brně malého rozsahu OŽP Americký fond, o.p.s. 28. 6. 2016 30. 6. 2016
KPMB-022064 Zpracování monitoringu médií zaměřeného na město Brno pro roky 2016 - 2019 malého rozsahu KPMB Anopress IT, a.s. 24. 11. 2015 18. 12. 2015
OMI-012514 Univerzální prostředek pro nahlížení a získávání dat ze základních registrů malého rozsahu OMI ApS Brno s.r.o. 14. 6. 2012 15. 6. 2012
OI-002312 Brno, zemní VDJ Kohoutovice - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro (čerpání na věžový VDJ) malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 7. 2011
OI-018128 Brno, Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 23. 6. 2014
OI-019239 Brno, Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 13. 11. 2014
OI-015162 Brno, Světlá, Dolnopolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 5. 2013
OI-018003 Brno, Andrýskova - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 9. 6. 2014
OI-024029 Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie, elektro, potrubí mezi VDJ malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. 13. 9. 2016 4. 10. 2016
OI-010153 Brno, Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 22. 11. 2011
OI-015987 Brno, Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 8. 11. 2013
OI-011652 Vodorovná kanalizace Lidická 18 MD Brno malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. 11. 1. 2012 17. 2. 2012
OI-017954 Brno, Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 6. 2014
OI-002397 Brno, dochlorovací stanice Kaštanova, zrušení budovy, vybudování šachty malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 7. 2011
OI-017210 Brno, Húskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 14. 2. 2014
OI-025446 „Brno, Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI AQUATIS a.s. 14. 2. 2017 6. 3. 2017
OI-023115 Brno, kolektor Vinohrady - rekonstrukce vodovodu, etapa I. a II. malého rozsahu OI AQUATIS a.s. 10. 5. 2016 26. 5. 2016
OI-022974 „Brno, retenční nádrž Červený mlýn“ - studie proveditelnosti malého rozsahu OI AQUATIS a.s. 31. 5. 2016 2. 6. 2016
OVLHZ-026481 Studie návrhu realizace etapy protipovodňových opatření města Brna v lokalitě Sokolova-Vomáčkova malého rozsahu OVLHZ AQUATIS a.s. 8. 8. 2017 21. 8. 2017
OÚPR-025995 Studie proveditelnosti variant řešení povodí kmenové stoky E podlimitní OÚPR AQUATIS a.s. Brno 9. 5. 2017 8. 6. 2017