Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OSM-000766 Výměna koberců v objektu Myslivna VŘ č. 11/2011 malého rozsahu OSM Miroslav Kratochvíl, Ulička 837/2, 623 00 Brno 2. 2. 2011 2. 2. 2011
KPMB-018638 Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2015 malého rozsahu KPMB Veletrhy Brno, a.s. 10. 9. 2014 11. 9. 2014
OSM-019658 Beethovenova 2 - oprava 3 volných bytů (VZ 124/2014) malého rozsahu OSM PRESL s.r.o. 27. 8. 2014 28. 8. 2014
OMI-028430 Monitoring využití tiskových zařízení malého rozsahu OMI Konica Minolta Business Solutions 17. 10. 2017 1. 12. 2017
OSM-012979 Moravské nám. 15 – oprava podlah (VZ 102/2012) malého rozsahu OSM KP INTERIER s.r.o., Albertova 4197/27 A, 767 01 Kroměříž 30. 5. 2012 30. 5. 2012
BO-016328 Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - výkon TDI malého rozsahu BO HYŠPLER DEVELOPING s.r.o. 26. 3. 2014 12. 5. 2014
OSM-018464 Malinovského nám. 3 - úprava výměníkové stanice (VZ 121/2014) malého rozsahu OSM ILASTAN s.r.o. 6. 8. 2014 11. 8. 2014
KPMB-018639 Propagace statutárního města Brna v rámci akce NOVOROČNÍ BRNO – PF 2015 malého rozsahu KPMB SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 10. 9. 2014 11. 9. 2014
OÚPR-018733 „Metodika správy Územního plánu města Brna (ÚPmB) a naplnění dat“ malého rozsahu OÚPR UAD-Studio s.r.o., Brno 24. 9. 2014 26. 9. 2014
OSM-023585 Oprava střechy nad tělocvičnou a školou, Lipová 18 v Brně (VZ 138/2016) malého rozsahu OSM FALTON, spol. s r.o. 2. 8. 2016 3. 8. 2016
OSM-012411 Starobrněnská 20 - výměníková stanice (VZ 32/2012) malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 18. 4. 2012 19. 4. 2012
ÚRM-014068 Zajištění tisku publikace Brněnský architektonický manuál malého rozsahu ÚRM TISKÁRNA HELBICH, a.s. 5. 12. 2012 5. 12. 2012
OÚPR-013506 Územní studie - Prověření územních dopadů úpravy vedení trasy VMO v jihovýchodní části města Brna malého rozsahu OÚPR UAD Studio spol.s r.o., Brno 31. 10. 2012 13. 11. 2012
OSM-014638 Václavská 1 – oprava volného bytu č. 11 (VZ 2/2013) malého rozsahu OSM SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno 20. 2. 2013 21. 2. 2013
OIEF-026200 Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření malého rozsahu OIEF Nábytek-Bobík s.r.o. 29. 8. 2017 7. 9. 2017
BO-027236 Provedení demoličních prací na akci: "Demolice bytového domu Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice" malého rozsahu BO Demont Servis s.r.o 27. 6. 2017 24. 7. 2017
KPMB-001431 Zajištění realizace výstavní expozice města Brna na veletrhu MIPIM 2011 v Cannes ve Francii malého rozsahu KPMB Veletrhy Brno, a.s. 22. 12. 2010 6. 1. 2011
OSM-016609 Oprava domu Traubova 16 (VZ 141/2013) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 18. 9. 2013 19. 9. 2013
OI-017214 Březová nad Svitavoz, VDJ 5000 - rekonstrukce stavební a elektro části malého rozsahu OI VH atelier, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 24. 2. 2014
KPMB-010657 Tématický čtvrtletní monitoring médií zaměřený na město Brno pro rok 2012 malého rozsahu KPMB NEWTON Media, a.s. 23. 11. 2011 6. 12. 2011
OI-016753 Brno, ÚV Pisárky - protipovodňová ochrana jižní části areálu podlimitní OI FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 9. 2014
OI-017215 Brno, Vančurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Kovoprojekta Brno a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 24. 2. 2014
OI-002492 Cyklistická stezka K Nábřeží malého rozsahu OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 70b, 621 00 Brno 10. 8. 2011 16. 8. 2011
OSM-010195 Sanace skalní stěny na pozemku p.č. 1434 a 300/2 v k. ú. Bosonohy, ulice Práčata – V. etapa (VZ 187/2011) malého rozsahu OSM NOVAPOL GROUP, a.s., Pražákova 453/47, 619 00 Brno 29. 9. 2011 20. 10. 2011
OSM-012632 Hybešova 12 – oprava střechy (VZ 68/2012) malého rozsahu OSM INTER - STAV, spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno 9. 5. 2012 9. 5. 2012
OMI-015288 Bentley Select- program podpory SW produktů Bentley malého rozsahu OMI VARS BRNO a.s. 27. 2. 2013 13. 3. 2013
OSM-010196 Nádražní 10 – oprava střechy, oprava elektroinstalace (VZ 188/2011) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 26. 10. 2011 27. 10. 2011
OI-013933 Brno, Alešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 8. 11. 2013
OI-013935 Brno, Cyrilská, Mlýnská II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI Sdružení Cyrilská, vedoucí uchazeč: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 8. 11. 2013
OSM-016610 Jakubské nám. 5 – stavební úpravy sociálního zařízení (VZ 156/2013) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 8. 10. 2013 11. 10. 2013
OÚPR-002424 Římské náměstí - dopracování soutěžního návrhu - UAS malého rozsahu OÚPR Ing.arch.Kristýna Casková a kolektiv soutěžících smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 17. 6. 2011
OSM-020817 Dominikánské nám. 1 - oprava topení (vrátnice) (VZ 119/2015) malého rozsahu OSM ILASTAN s.r.o. 28. 7. 2015 28. 7. 2015
OSM-021109 Cejl 23 - demolice dvorního objektu (127/2015) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o. 1. 9. 2015 2. 9. 2015
OK-028860 „Oprava uměleckého díla – dekorační stěna při ul. Štefáčkova 5 v MČ Brno-Líšeň“ malého rozsahu OK Josef Červinka 6. 6. 2017 19. 6. 2017
OSM-020818 Cejl 61 - oprava fasády (VZ 110/2015) malého rozsahu OSM PRESL s.r.o. 28. 7. 2015 28. 7. 2015
OSM-020819 Malinovského nám. 3 - přípravné práce pro sanaci stropu (VZ 106/2015) malého rozsahu OSM VARSTA, s.r.o. 28. 7. 2015 28. 7. 2015
OSM-021110 Demolice objektů - šatny, posilovna s kotelnou, plech. sklad - Drobného 544/45 (VZ 89/2015) malého rozsahu OSM WALER, spol. s r.o. 1. 9. 2015 2. 9. 2015
OMI-014950 Sjednocení technické podpory licencí VMware malého rozsahu OMI K-net Technical International Group, s. r. o. 26. 6. 2013 1. 7. 2013
OSM-024973 Husova 12 - oprava sociálního zařízení 1. patro (VZ 213/2016) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 20. 12. 2016 22. 12. 2016
OI-017988 Splašková kanalizace v ulici Rebešovická malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 13. 6. 2014
PO-000387 Strategie vzdělávání Magistrátu města Brna na období 2011-2016 postavená na principech učící se organizace a její evaluace ( dále jen strategie vzdělá malého rozsahu PO HOPE - E.S.,v.o.s. 2. 3. 2011 9. 3. 2011
BO-001267 Rekonstrukce objektu Bratislavská 39 - dokumentace pro stavební řízení a realizace stavby malého rozsahu BO Ing.arch. Ivo Brandštetr 14. 4. 2011 22. 4. 2011
OI-011613 Most Jeneweinova přes Ponávku ev.č. BM-563 malého rozsahu OI Dosting, spol. s.r.o. 26. 10. 2011 8. 11. 2011
OSM-014438 Orlí 7 – oprava střechy a volného bytu č. 17 (VZ 207/2012) malého rozsahu OSM FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 627 00 Brno 28. 11. 2012 29. 11. 2012
OI-017989 Brno, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI DUIS s.r.o., smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 6. 2014
OI-018838 Retenční nádrž na Medláneckém potoce, Úprava Medláneckého potoka - III. etapa malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s 10. 9. 2014 24. 9. 2014
BO-029996 Bytové domy Vojtova - TDI malého rozsahu BO HYŠPLER DEVELOPING s.r.o. 10. 7. 2018 23. 7. 2018
OI-011614 Stavební úpravy křižovatky Kaštanova - Popelova - Vinohradská malého rozsahu OI VIAPONT s.r.o. 31. 8. 2011 20. 9. 2011
OSM-014439 Kounicova 67 – oprava požárního vodovodu (VZ 208/2012) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 21. 11. 2012 23. 11. 2012
OI-017991 Brno, Viniční II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI DUIS s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 6. 2014