Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
PO-000208 Proškolení interních lektorů malého rozsahu PO EURO EDUCA - občanské sdružení (pobočka Brno) 12. 1. 2011 27. 1. 2011
OMI-000375 Provedení vstupní analýzy systému, optimalizace procesů, nastavení proklientsky orientované strategie a nastavení monitoringu malého rozsahu OMI Icontio Ltd., Holandská 1, 639 00 Brno 2. 3. 2011 16. 3. 2011
PO-000387 Strategie vzdělávání Magistrátu města Brna na období 2011-2016 postavená na principech učící se organizace a její evaluace ( dále jen strategie vzdělá malého rozsahu PO HOPE - E.S.,v.o.s. 2. 3. 2011 9. 3. 2011
OÚPR-000422 „Revitalizace vnitrobloků - urbanisticko-architektonická studie“ malého rozsahu OÚPR Ing. Klára Zahradníčková M.A., Brno 23. 3. 2011 15. 4. 2011
OI-000423 Brno, Filipínského II, Bubeníčkova II - rekonstrukce kanalizace malého rozsahu OI PROVO spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 23. 2. 2011
OI-000431 Brno, Alešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI DUIS s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 7. 3. 2011
OSM-000467 Oprava pylnové kotelny v objektu Milénoava 13 VZ 268/2010 malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 5. 1. 2011 6. 1. 2011
OSM-000468 Oprava plynoinstalce v objektu Zámečnická 2 VZ 269/2010 malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 5. 1. 2011 6. 1. 2011
OI-000475 TROLLEY - Terminál IDS Starý Lískovec malého rozsahu OI PK OSSENDORF, s.r.o. 22. 12. 2010 14. 1. 2011
KPMB-000494 Komplexní realizace expozice statutárního města Brna a Jihomoravského kraje na veletrhu URBIS INVEST 2011 malého rozsahu KPMB Veletrhy Brno, a.s. 23. 3. 2011 7. 4. 2011
OMI-000533 VZ - OTP - prostředky malého rozsahu OMI Oldřich Materna 2. 3. 2011 14. 3. 2011
KPMB-000719 Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalů STAROBRNO - IGNIS BRUNENSIS a BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY ... festival zábavy pod hrady Špi malého rozsahu KPMB SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 14. 4. 2011 18. 4. 2011
OÚPR-000748 Dopracování územní studie Rozvojové území Brno-jih - podklad pro pořízení změny malého rozsahu OÚPR UAD Studio, s.r.o., Brno 2. 2. 2011 11. 1. 2011
OSM-000765 Revize požárních hasících přístroj a hydrantů v objektech ve správě OSM VŘ č. 10/2011 malého rozsahu OSM HASIČ SERVIS Ševčík, s.r.o., Bartákova 7a, 628 00 Brno 23. 3. 2011 30. 3. 2011
OSM-000766 Výměna koberců v objektu Myslivna VŘ č. 11/2011 malého rozsahu OSM Miroslav Kratochvíl, Ulička 837/2, 623 00 Brno 2. 2. 2011 2. 2. 2011
OSM-000770 Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách MMB VŘ č. 15/2011 malého rozsahu OSM Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, 602 00 Brno 2. 3. 2011 4. 3. 2011
OMI-000794 VZ - Zajištění technické podpory produktů ORACLE Magistrátu města Brna malého rozsahu OMI Oracle Czech s.r.o., V Parku 2308/8, 148 00 Praha 2. 3. 2011 16. 3. 2011
OI-000851 II. BV - rekonstrukce Evakuační stanice malého rozsahu OI Poyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 27. 5. 2011
OI-000862 Most Zábrdovická přes Svitavu ev.č.BM - 036 malého rozsahu OI Projekční kancelář PRIS, spol s.r.o. 30. 3. 2011 8. 4. 2011
OI-000872 „Dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno - Starý Lískovec“-pasportizace stavu objektů malého rozsahu OI Ing. Jiří Šmikmátor 30. 3. 2011 1. 4. 2011
OI-000894 Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno- Chrlice malého rozsahu OI Ing. Aleš Drlý 30. 3. 2011 5. 4. 2011
OI-000895 Otevřená škola- pohybem k zdravému životnímu stylu malého rozsahu OI DRIFT- SPORT, a.s. 30. 3. 2011 5. 4. 2011
OI-000899 Sanace odvodňovacích vrtů Brno - Bystrc malého rozsahu OI GEOtest, a.s. 23. 3. 2011 8. 4. 2011
OI-000909 Brno, Slunná - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 4. 2011
OI-000915 Brno, Holubova - drobná rekonstrukce na vodovodní síti malého rozsahu OI Dopravní stavby Brno, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 5. 2011
OI-000916 „Kamenná čtvrť - statické zajištění svahu“ - PD pro územní řízení malého rozsahu OI Fundos spol. s r.o. 2. 3. 2011 17. 3. 2011
OSM-001087 Stavební práce v objektu Pekařská 52 VŘ č. 23/2011 malého rozsahu OSM Jihomoravská stavební s.r.o., Rostěnice-Zvonovice 69, 682 01 Rostěnice- Zvonovice 23. 3. 2011 30. 3. 2011
BO-001267 Rekonstrukce objektu Bratislavská 39 - dokumentace pro stavební řízení a realizace stavby malého rozsahu BO Ing.arch. Ivo Brandštetr 14. 4. 2011 22. 4. 2011
BO-001268 Rekonstrukce objektu Francouzská 42 - dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby malého rozsahu BO Ing.arch. Roman Gale 14. 4. 2011 20. 4. 2011
BO-001269 Rekonstrukce a vestavba bytového domu Bratislavská 36a - dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby malého rozsahu BO Atelier dwg s.r.o., Ing. Petr Kunc 30. 3. 2011 15. 4. 2011
BO-001271 Rekonstrukce a vestavba bytového domu Bratislavská 60 - dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby malého rozsahu BO Atelier IN AD s.r.o., Ing.arch. Martin Mikšík 30. 3. 2011 13. 4. 2011
BO-001283 Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68 - výkon TDI malého rozsahu BO Ing. Josef Grepl 30. 3. 2011 16. 5. 2011
BO-001295 Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ulici Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou - výkon TDI malého rozsahu BO Ing. Josef Hradil 9. 2. 2011 11. 3. 2011
OI-001297 Brno, ČS Líšeň - rekonstrukce VN rozvodny malého rozsahu OI UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 5. 2011
BO-001322 Rekonstrukce bytů č.17 a 17a v bytovém domě ul. Zámečnická 2, Brno malého rozsahu BO Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. 25. 5. 2011 30. 5. 2011
OÚPR-001337 Komparativní studie globální dostupnosti města Brna malého rozsahu OÚPR DHV CR, s.r.o., Praha 23. 3. 2011 5. 4. 2011
KPMB-001340 Vytištění bulletinu „Brno staví nové město v rozsahu 8 stran A4 - červenec a prosinec 2011“ malého rozsahu KPMB Strategie Consulting, s. r. o. 11. 5. 2011 18. 5. 2011
OK-001358 Zhotovení funerální sochy na čestném urnovém pohřebišti na Ústředním hřbitově v Brně malého rozsahu OK Václav Fiala 30. 3. 2011 15. 4. 2011
OMI-001359 Technická podpora aplikace CA ServiceDesk malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s., Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava 20. 4. 2011 24. 6. 2011
OMI-001361 VZ - Technická podpora AIS aplikací SAP malého rozsahu OMI IBM Česká republika, spol. s r.o., V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 14. 4. 2011 26. 4. 2011
OMI-001366 VZ - Servis kopírovacího stroje SHARP AR-700U, Dominikánské nám.1 - paušál malého rozsahu OMI NEPA , společnost s ručením omezeným, Purkyňova 45, 612 00 Brno 14. 4. 2011 2. 5. 2011
OMI-001367 VZ-Upgrade telefonních ústředen MMB malého rozsahu OMI Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 20. 4. 2011 29. 4. 2011
BO-001387 Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44 - výkon TDI malého rozsahu BO Ing. Petr Pokorný 11. 5. 2011 12. 5. 2011
PO-001386 Podpora odborných oborových skupin malého rozsahu PO TSM, spol.s r.o. 25. 5. 2011 10. 6. 2011
KPMB-001388 Dlouhodobý výzkum sídlišť 2011 malého rozsahu KPMB AUGUR Consulting s.r.o. 30. 3. 2011 5. 4. 2011
KPMB-001431 Zajištění realizace výstavní expozice města Brna na veletrhu MIPIM 2011 v Cannes ve Francii malého rozsahu KPMB Veletrhy Brno, a.s. 22. 12. 2010 6. 1. 2011
OSM-001477 Údržab pozemků v areálu Pisárky 11 (VZ č.48/2011) malého rozsahu OSM Libor Kopřiva, Poslušného 2679/3, 628 00 Brno 20. 4. 2011 22. 4. 2011
OSM-001478 Údržba pozemků - malé vodní toky (VZ č. 49/2011) malého rozsahu OSM Ing. Leoš Janíček, Kubelíkova 71, 628 00 Brno 20. 4. 2011 28. 4. 2011
OSM-001480 Údržba pozemků - Černovická skládka (VŘ č. 50/2011) malého rozsahu OSM Ing. Leoš Janíček, Kubelíkova 71, 628 00 Brno 27. 4. 2011 4. 5. 2011
OSM-001482 Výměna plynových kotlů v objektu Křenová 20 (VZ č. 51/2011) malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 20. 4. 2011 22. 4. 2011