Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OÚPR-025442 Územní studie optimalizace řešení poldru Chrlice malého rozsahu OÚPR AQUATIS a.s., Brno, Botanická 56 14. 2. 2017 8. 3. 2017
OMI-021992 Maintenance softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCADATA PRAHA spol. s r.o. 3. 11. 2015 26. 11. 2015
OI-018723 Sanace odvodňovacích vrtů Brno - Bystrc, 2.etapa podlimitní OI ARCADIS CZ a.s. 31. 3. 2015 6. 5. 2015
OMI-009486 Maintenance desktopových softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA ,s.r.o. 3. 8. 2011 17. 8. 2011
OMI-018565 Maintenance softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA spol. s r.o. 16. 7. 2014 11. 8. 2014
OMI-016280 Maintenance softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA spol. s r.o. 27. 11. 2013 9. 12. 2013
OMI-015218 Maintenance softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA spol. s r.o. 19. 12. 2012 19. 12. 2012
OMI-024503 Maintenance softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA spol. s r.o. 20. 12. 2016 23. 12. 2016
OMI-018609 Nákup licencí softwarových produktů firmy Esri malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA spol. s.r.o. 17. 9. 2014 8. 10. 2014
OMI-010985 Maintenance softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA,s.r.o. 30. 11. 2011 16. 12. 2011
OI-015990 Brno, Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - objekt komunikace malého rozsahu OI ARGEMA, spol. s r.o., smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 7. 11. 2013
OÚPR-022267 Územní studie Budoucnost centra města Brna ve variantě přest.ŽUB „Řeka“ - aktualizace urb.řeščení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží u řeky malého rozsahu OÚPR Arch.Design s.r.o., Brno 9. 2. 2016 12. 2. 2016
OŠMT-029066 Velodrom v lokalitě Brno-Komárov - technická studie malého rozsahu OŠMT Arch.Design, s.r.o. 10. 7. 2018 6. 8. 2018
BO-024717 „Bytové domy Vojtova - Záchranný archeologický výzkum“ nadlimitní BO Archaia Brno o.p.s. 28. 2. 2017 22. 3. 2017
OI-019222 Brno, areál Pisárky - rekonstrukce budovy C malého rozsahu OI ARCHIKA - architektonická orojekční kancelář s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 12. 11. 2014
OI-016006 Brno, ÚV Pisárky - sanace vodojemu a kolektoru II malého rozsahu OI ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 1. 11. 2013
OÚPR-027363 Návrh dle zadání změny ÚPmB - Areál Jaselských kasáren malého rozsahu OÚPR ARCHIKA s.r.o., Brno 10. 10. 2017 28. 11. 2017
BO-027213 Zpracování projektové dokumentace - Tereza Nováková - I. etapa malého rozsahu BO ARCHIKA, s.r.o. 10. 10. 2017 7. 11. 2017
OSM-030405 Štolcova 16 - oprava zídky II - VZ 155/2018 malého rozsahu OSM AS NEMOVITOSTI s.r.o., Joštova 138/4, 602 00 Brno 6. 11. 2018 15. 11. 2018
OSM-029684 Štolcova 16 - oprava zídky II - VZ 155/2018 malého rozsahu OSM AS NEMOVITOSTI s.r.o., Joštova 138/4, 602 00 Brno 25. 9. 2018 24. 10. 2018
OSM-027728 Dominikánské nám. 3 - stavební opravy BOZP VŘ č. 184/2017 malého rozsahu OSM AS NEMOVITOSTI s.r.o., Joštova 138/4, 602 00 Brno, 27727670 28. 11. 2017 5. 12. 2017
ÚRM-013646 Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší a Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská - příprava žádosti o dotaci malého rozsahu ÚRM Ascend s.r.o. 25. 5. 2011 25. 5. 2011
OŠMT-028775 Logopedická prevence pro pracovníky v předškolním vzdělávání malého rozsahu OŠMT Asociace logopedů ve školství, z.s. 24. 4. 2018 25. 6. 2018
OZV-023472 Překladatelské služby v oblasti hudby pro rok 2016 malého rozsahu OZV Aspena, s.r.o., Gorkého 64/15, 602 00 Brno 28. 6. 2016 29. 6. 2016
BO-025042 Rekonstrukce bytového domu Mostecká 12 malého rozsahu BO Atelier 99 s.r.o. 29. 11. 2016 23. 12. 2016
BO-025539 Bytový dům Valchařská 14 malého rozsahu BO Atelier 99 s.r.o. 13. 3. 2017 10. 4. 2017
BO-025537 Bytový dům Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice malého rozsahu BO Atelier Brandštetr s.r.o. 13. 3. 2017 29. 3. 2017
OŠMT-023652 Pasportizace objektů základních a mateřských škol, školních kuchyní a jídelen ve městě Brně malého rozsahu OŠMT Atelier dap s.r.o. 17. 8. 2016 18. 8. 2016
BO-001269 Rekonstrukce a vestavba bytového domu Bratislavská 36a - dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby malého rozsahu BO Atelier dwg s.r.o., Ing. Petr Kunc 30. 3. 2011 15. 4. 2011
OÚPR-018659 „Změny Regulačního plánu Křenová - Masná - trať ČD - č. RP13/12, RP15/12“ malého rozsahu OÚPR Atelier ERA -sdruž.arch. Fixel a Pech, Brno 20. 8. 2014 15. 9. 2014
OÚPR-011046 Územní studie „Zbrojovka - širší vztahy“ malého rozsahu OÚPR Atelier ERA, Brno 23. 11. 2011 20. 12. 2011
OÚPR-013221 Aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) statutárního města Brna 2012 malého rozsahu OÚPR Atelier ERA, sdruž.architektů 29. 8. 2012 11. 9. 2012
OÚPR-012755 Regulační plán „ V aleji k.ú.Holásky“ malého rozsahu OÚPR Atelier ERA, sdružení arch.,Brno 18. 7. 2012 3. 8. 2012
BO-017167 Studie bytové výstavby Přízřenice malého rozsahu BO ATELIER ERA, sdružení architektů Fixel a Pech 4. 2. 2014 11. 2. 2014
OÚPR-029759 Návrh změny ÚPmB B1/17-CM - MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno malého rozsahu OÚPR Atelier ERA, sdružení architektů Fixel a Pech 9. 10. 2018 26. 10. 2018
OÚPR-018651 „Úplná aktualizace části Územně analytických podkladů města Brna 2014“ malého rozsahu OÚPR Atelier ERA,sdružení arch.Brno 16. 7. 2014 7. 8. 2014
BO-010927 Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - projektová dokumentace malého rozsahu BO Ateliér Habina, s.r.o. 14. 12. 2011 22. 12. 2011
BO-001271 Rekonstrukce a vestavba bytového domu Bratislavská 60 - dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby malého rozsahu BO Atelier IN AD s.r.o., Ing.arch. Martin Mikšík 30. 3. 2011 13. 4. 2011
OÚPR-009410 Dopracování ideové studie „Zelný trh“ - pobytová zóna před Moravským zemským muzeem malého rozsahu OÚPR Atelier RAW, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 11. 8. 2011
KPMB-001388 Dlouhodobý výzkum sídlišť 2011 malého rozsahu KPMB AUGUR Consulting s.r.o. 30. 3. 2011 5. 4. 2011
OMI-014975 Nákup licencí CITRIX malého rozsahu OMI AutoCont CZ a. s. 5. 12. 2012 12. 12. 2012
OMI-019158 Obnovení podpory pro aplikaci CA ServiceDesk a doplnění licencí malého rozsahu OMI AutoCont CZ a. s. 5. 11. 2014 12. 11. 2014
OMI-020281 Dodávka výpočetní techniky pro statutární město Brno - minitendr 2015 nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 17. 9. 2014 2. 3. 2015
OMI-023229 Dodávka výpočetní techniky pro statutární město Brno - minitendr 2016 nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 17. 9. 2014 1. 3. 2016
OMI-018581 Maintenance licencí VMware malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 20. 8. 2014 18. 9. 2014
OMI-020299 Řízení uživatelských přístupů ke stužbám TC města nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 30. 6. 2015 5. 8. 2015
OMI-011858 Bezpečnostní projekt MMB malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 5. 12. 2012 11. 12. 2012
OMI-026015 Dodávka pracovních stanic pro statutární město Brno podlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 25. 4. 2017 7. 6. 2017
OMI-018605 Dodávky výpočetní techniky pro statutární město Brno - rámcová smlouva nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 17. 9. 2014 17. 10. 2014
OMI-020318 Lokální AIS s daty obyvatel ve správním obvodu SMB malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 15. 10. 2014 31. 10. 2014