Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OSM-018425 Masarykova 4 - opravy v nebytových, prodejních prostorách v přízemí domu (VZ 99/2014) malého rozsahu OSM ZIPP Brno s.r.o. 16. 7. 2014 4. 8. 2014
OVV-027908 Záchranná seskoková matrace pro hasiče malého rozsahu OVV Ziegler Hasičská Technika s.r.o. 12. 9. 2017 5. 10. 2017
OI-021156 Parkoviště při ulici Spodní podlimitní OI ZEMAKO, s.r.o. 27. 10. 2015 18. 11. 2015
BO-028034 DPS Bratislavská- zpracování projektové dokumentace malého rozsahu BO ZEBRONA s.r.o. 13. 6. 2017 13. 7. 2017
BO-025560 DPS Bedřichovická malého rozsahu BO ZEBRONA s.r.o. 13. 3. 2017 3. 4. 2017
ÚRM-015981 Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek V Zátiší - doplnění malého rozsahu ÚRM Zahradnické úpravy s.r.o. 18. 12. 2013 20. 12. 2013
BO-025306 Příkazní smlouva pro veřejné zakázky malého rozsahu BO Zadávací servis s.r.o. 14. 2. 2017 23. 2. 2017
ÚRM-015075 Projekty regenerace městské zeleně schválené v rámci 27. výzvy OPŽP - II. ČÁST: Farská zahrada v městské části Brno - Komín podlimitní ÚRM ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o. 20. 2. 2013 26. 3. 2013
ÚRM-015076 Projekty regenerace městské zeleně schválené v rámci 27. výzvy OPŽP - III. ČÁST: Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ brno - Bohunice podlimitní ÚRM ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o. 20. 2. 2013 26. 3. 2013
ÚRM-017064 Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k. ú. Chrlice podlimitní ÚRM ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o. 4. 2. 2014 24. 2. 2014
OVV-020642 Osobní vozidla pro Magistrát města Brna podlimitní OVV Z + M Partner, spol. s r.o. 13. 10. 2015 26. 10. 2015
ÚRM-015880 Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná podlimitní ÚRM Wotan Forest, a.s. 28. 8. 2013 24. 9. 2013
OI-018884 Zateplení MŠ Absolonova malého rozsahu OI Webel s.r.o. 9. 4. 2014 16. 4. 2014
OSM-021110 Demolice objektů - šatny, posilovna s kotelnou, plech. sklad - Drobného 544/45 (VZ 89/2015) malého rozsahu OSM WALER, spol. s r.o. 1. 9. 2015 2. 9. 2015
BO-030379 Francouzská 83 - rekonstrukce Bd - SOD (stavební práce do 6 000 000,-) malého rozsahu BO WALER, spol. s r.o. 26. 6. 2018 30. 7. 2018
BO-027192 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 3. skupina malého rozsahu BO WALER, spol. s r.o. 25. 7. 2017 8. 8. 2017
BO-027194 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina malého rozsahu BO WALER, spol. s r.o. 13. 6. 2017 23. 6. 2017
OSM-022312 Stará radnice, Mečová 5, salónky primátora - repase (obnova) dřeběných a kovových prbků (VZ 19/2016) malého rozsahu OSM WALER, spol. s r.o. 16. 2. 2016 16. 2. 2016
OSM-026454 Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna VZ OSM 22/2017 malého rozsahu OSM W.A.K., spol. s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno, IČ 18565832 smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 31. 3. 2017
OSM-025623 Husova 3 - oprava sociálního zařízení v přízemí VZ č. 8/2017 malého rozsahu OSM W.A.K., spol. s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno, 21. 2. 2017 3. 3. 2017
OSM-001511 Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna (VZ č. 71/2011) malého rozsahu OSM W.A.K. spol. s r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno 4. 5. 2011 10. 5. 2011
OSM-015566 Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna (VZ 87/2013) malého rozsahu OSM W.A.K. spol. s r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno 26. 6. 2013 27. 6. 2013
OSM-014622 Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna (VZ 75/2012) malého rozsahu OSM W.A.K. spol. s r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno 23. 5. 2012 24. 5. 2012
OSM-017741 Orlí 7 - oprava nebytového prostoru v zadním traktu (VZ 23/2014) malého rozsahu OSM W.A.K. spol. s r.o. 9. 4. 2014 10. 4. 2014
OSM-018205 Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna (VZ 45/2014) malého rozsahu OSM W.A.K. spol. s r.o. 30. 4. 2014 5. 5. 2014
OSM-027755 Malinovského nám. 3 - oprava oběžného výtahu II VŘ č. 206/2017 malého rozsahu OSM VÝTAHY, s.r.o., Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí, IČ 46342354 5. 12. 2017 12. 12. 2017
OSM-026553 Orlí 7 - vestavba výtahu II VŘ č. 36/2017 malého rozsahu OSM VÝTAHY BRNO, s.r.o., Starobrněnská 340/14, 602 00 Brno IČ 25585819 9. 5. 2017 16. 5. 2017
OI-025971 Monitoring kanalizace pro projekt Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - rok 2017 malého rozsahu OI Vysoké učení technické v Brně 30. 5. 2017 7. 6. 2017
OŠMT-020672 Dodávka a montáž zdvihací plošiny pro závoz lahví chloru v objektu Krytého plaveckého bazénu Ponávka, Ponávka 3a, Brno malého rozsahu OŠMT Vymyslický - výtahy, spol. s r.o. 30. 7. 2015 2. 7. 2015
OSM-023534 Úklidové služby v bytových objektech, areálech a na vybraných pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku II. (VZ 116/2016) malého rozsahu OSM Vulcanus s.r.o. 19. 7. 2016 22. 7. 2016
OSM-023251 Kounicova 67 - oprava vytápění III. (VZ 30/2016) malého rozsahu OSM VOTOP ŠATNÝ s.r.o. 10. 5. 2016 18. 5. 2016
OI-011974 Výkon správce stavby pro investiční akci: Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně nadlimitní OI Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s. 28. 3. 2012 2. 4. 2012
OI-023183 Brno, Kalvodova I- rekonstrukce kanalizacea vodovodu malého rozsahu OI VODING HRANICE 10. 5. 2016 30. 5. 2016
OI-013309 Brno, soutoková šachta SŠ1 - monitoring a měření na kanalizační síti malého rozsahu OI VJ PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 13. 11. 2012
OMI-010982 Technická podpora aplikace VITA stavební úřad pro MMB a ÚMČ malého rozsahu OMI VITA software, s.r.o. 2. 11. 2011 22. 11. 2011
OMI-016226 Implementace systému řízení bezpečnosti informací na OMI MMB malého rozsahu OMI VIAVIS a.s. 27. 11. 2013 9. 12. 2013
OI-022645 Rekonstrukce inž. sítí a komunikací ul. Olší malého rozsahu OI VIAPONT, s.r.o. 8. 3. 2016 18. 3. 2016
OI-011614 Stavební úpravy křižovatky Kaštanova - Popelova - Vinohradská malého rozsahu OI VIAPONT s.r.o. 31. 8. 2011 20. 9. 2011
OI-011825 Brno, VDJ Palackého vrch 5000 m3 - celková rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI VHS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-022511 Brno, VDJ Moravany 2x4000 m3 - rekonstrukce stavební a technologie podlimitní OI VHS Brno, a.s. 2. 8. 2016 22. 8. 2016
OI-014080 Březová, II. BV - rekonstrukce sběrné studny malého rozsahu OI VHS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 1. 2013
OI-018379 Brno, ČS Žebětín - celková rekonstrukce malého rozsahu OI VHS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 8. 2014
OI-022809 Brno, VDJ Palackého vrch 2 x 17 500 m3 a 5 000 m3 (nový) - rekonstrukce armaturních komor a technologie nadlimitní OI VHS Brno, a.s. 30. 8. 2016 20. 9. 2016
OI-001790 II. BV - rekonstrukce elektro a strojního vybavení sekčního uzávěru SU 1 malého rozsahu OI VHS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 20. 6. 2011
OI-015878 Brno, Křenová - rekonstrukce vodovodu v kolektoru I malého rozsahu OI VHS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 3. 10. 2013
OI-022649 Brno, VDJ Řečkovice 2000 m3 (starý), 2400m3 (nový)- rekonstrukce armaturních komor malého rozsahu OI VHS Brno a.s. 8. 3. 2016 29. 3. 2016
OI-022652 Brno, VDJ Kraví hora - rekonstrukce armaturní komory a technologie malého rozsahu OI VHS Brno a.s. 8. 3. 2016 29. 3. 2016
OI-017937 Brno, Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI VHS ATELIER, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 6. 2014
OI-018171 Brno, Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI VHS ATELIER, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 23. 6. 2014
OI-023737 Brno, ČS Líšeň - rekonstrukce elektro, stavební části a potrubí malého rozsahu OI VH atelier, spol. s.r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno 2. 8. 2016 17. 8. 2016