Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OSM-022589 Žerotínovov nám. 6 - stavební opravy školy II. (VZ 31/2016) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o. 22. 3. 2016 23. 3. 2016
OSM-027727 Žerotínovo nám. 6 - stavební opravy VŘ č. 186/2017 malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno IČ 28334043 28. 11. 2017 5. 12. 2017
OSM-027665 Žerotínovo nám. 6 - oprava výtahů školy II VŘ č. 134/2017 malého rozsahu OSM BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o., Brumovice 235, 691 11 Brumovice IČ 46342966 21. 11. 2017 12. 12. 2017
OSM-029162 Žerotínovo nám. 6 - oprava výměníkové stanice - VZ 102/2018 malého rozsahu OSM ILASTAN, s.r.o., Malátova 12, 612 00 Brno 26. 6. 2018 11. 7. 2018
OSM-012366 Žerotínovo nám. 4/6 CDOZS - oprava elektroinstalace přízemí (VZ 27/2012) malého rozsahu OSM OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno 25. 4. 2012 26. 4. 2012
OSM-016979 Žerotínovo nám. 4/6 – stavební opravy (VZ 171/2013) malého rozsahu OSM Teramar, s.r.o., Větrná 553/23, 635 00 Brno 30. 10. 2013 31. 10. 2013
OIEF-026909 Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB - ČÁST I: Školení projektového řízení PRINCE2 podlimitní OIEF TAYLLORCOX s.r.o. 8. 8. 2017 20. 10. 2017
OSM-020758 ZUŠ Vranovská 41 - oprava fasády do uliční části a oprava elektroinstalace (VZ 90/2015) malého rozsahu OSM REMOPA, s.r.o. 30. 6. 2015 1. 7. 2015
OSM-028991 ZUŠ Vídeňská 85 - Zaměření stávajícícho stavu objektu - VZ 32/2018 malého rozsahu OSM Pam Arch s.r.o., Vránova 1241/3, 621 00 Brno 20. 3. 2018 3. 4. 2018
OSM-023533 ZUŠ Vídeňská 85 - oprava topení II. (VZ 114/2016) malého rozsahu OSM ILASTAN s.r.o. 19. 7. 2016 22. 7. 2016
OSM-020585 ZUŠ Veveří 133 - výměna oken (VZ 73/2015) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o. 16. 6. 2015 17. 6. 2015
OSM-029144 ZUŠ tř.Kpt. Jaroše 24 - vypracování PD stávajícího stavu - VZ 87/2018 malého rozsahu OSM Ing. Aleš Drlý, Lošťákova 879, 506 01 Jičín 12. 6. 2018 20. 6. 2018
OSM-014215 ZUŠ Tř. kpt. Jaroše 24 – výměna oken dvorní fasády (VZ 126/2012) malého rozsahu OSM STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno 18. 7. 2012 23. 7. 2012
OSM-023563 ZUŠ tř. Kpt. Jaroše 24 - oprava topení II. (VZ 115/2016) malého rozsahu OSM REMOPA, s.r.o. 19. 7. 2016 29. 7. 2016
OSM-015383 ZŠ Palackého 70 – výměna osvětlení učeben (VZ 55/2013) malého rozsahu OSM Pavel Vitoul, Náměstí SNP 1136/28, 613 00 Brno 5. 6. 2013 6. 6. 2013
OSM-012525 ZŠ Palackého 70 – výměna oken (VZ 67/2012) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 30. 5. 2012 31. 5. 2012
OI-001514 ZŠ Otevřená - autorský dozor malého rozsahu OI Ing.Radek Konečný 2. 3. 2011 4. 3. 2011
OI-001493 ZŠ Otevřená nadlimitní OI PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153, 119b, 619 00 Brno 1. 12. 2010 4. 1. 2011
OIEF-029535 ZŠ Bednářova - vnitřní vybavení odborných učeben - I. část - Nábytek a technické vybavení malého rozsahu OIEF František Vlasák 2. 10. 2018 16. 10. 2018
ORF-025018 Zpracování znaleckého posudku na ocenění společnosti Technologický Park Brno, a.s. malého rozsahu ORF E&Y Valuations, s. r. o. 20. 12. 2016 9. 1. 2017
OSM-018423 Zpracování průkazů energetické náročnosti budov ve správě Odboru správy majetku - 2 (VZ 97/2014) malého rozsahu OSM PKV BUILD s.r.o. 16. 7. 2014 17. 7. 2014
BO-026243 Zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 6. skupina“ malého rozsahu BO Ing. arch. Roman Gale 18. 4. 2017 11. 5. 2017
BO-026242 Zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina“ malého rozsahu BO Ing. arch. Ludvík Křenek 29. 11. 2016 12. 12. 2016
BO-027213 Zpracování projektové dokumentace - Tereza Nováková - I. etapa malého rozsahu BO ARCHIKA, s.r.o. 10. 10. 2017 7. 11. 2017
KPMB-022064 Zpracování monitoringu médií zaměřeného na město Brno pro roky 2016 - 2019 malého rozsahu KPMB Anopress IT, a.s. 24. 11. 2015 18. 12. 2015
ORF-025788 Zpracování koncepce pojištění statutárního města Brna malého rozsahu ORF OK GROUP, a. s. 29. 8. 2017 20. 9. 2017
ORF-020895 Zpracování due diligence Společnosti Veletrhy Brno, a. s. malého rozsahu ORF Patria Corporate Finance, a. s. 28. 7. 2015 19. 8. 2015
OMI-018583 Zpracování adt a ověření údajů z petičních archů malého rozsahu OMI Javlin a.s. 25. 6. 2014 2. 7. 2014
MO-027145 Znalecký posudek o ceně obvyklé malého rozsahu MO Deloitte Advisory s.r.o. 24. 10. 2017 24. 10. 2017
OÚPR-018613 Změny Regulačního plánu bloku Příkop-Bratislavská-Koliště-Milady Horákové č. RP6/12,RP7/12,RP8/12 malého rozsahu OÚPR K4 a.s., Brno 16. 7. 2014 6. 8. 2014
OŠMT-028682 Změna užívání šaten a vstupní haly na tělocvičnu na městském plaveckém stadionu Lužánky, Brno malého rozsahu OŠMT HOMAC, spol. s r.o. 22. 5. 2018 29. 5. 2018
OSM-009060 Zhotovení výdusku váz - Beethovenova 2 VŘ č. 83/2011 malého rozsahu OSM František Pavúček, Nejdek 51, 691 44 Lednice 28. 6. 2011 12. 7. 2011
OŽP-025410 Zhotovení studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území statutárního města Brna malého rozsahu OŽP Brněnské komunikace a.s. 21. 2. 2017 27. 2. 2017
OK-001358 Zhotovení funerální sochy na čestném urnovém pohřebišti na Ústředním hřbitově v Brně malého rozsahu OK Václav Fiala 30. 3. 2011 15. 4. 2011
ORF-026169 Zhodnocení transakce - získání lokality Ponava do majetku města malého rozsahu ORF Kreston A&CE Consulting, s.r.o. 30. 6. 2017 10. 7. 2017
OSM-022815 Zelný trh 13 v Brně - stavební opravy (VZ 42/2016) malého rozsahu OSM JIHSTAV s.r.o. 19. 4. 2016 20. 4. 2016
OSM-016915 Zelný trh 13 – oprava střechy (VZ 154/2013) malého rozsahu OSM FRESTA, s.r.o., Řípská 20a, 627 00 Brno 16. 10. 2013 17. 10. 2013
OSM-012408 Zelný trh 13 - výměna oken (VZ 28/2012) malého rozsahu OSM EPIGEN spol. s r.o, Husitská 1762/8a, 612 00 Brno 11. 4. 2012 16. 4. 2012
OSM-027692 Zelný trh 13 - stavební opravy VŘ č. 153/2017 malého rozsahu OSM Stavební firma AVUS, spol. s r.o., Obřanská 940/60, 614 00 Brno, IČ 45477515 17. 10. 2017 25. 10. 2017
OI-010403 Zateplení ZŠ Plovdivská nadlimitní OI 3. FRAMA, spol. s r.o., 28. 6. 2011 27. 7. 2011
OI-010407 Zateplení ZŠ Heyrovského nadlimitní OI STRABAG a.s 28. 6. 2011 25. 7. 2011
OI-001518 Zateplení ZŠ Brno 2011 malého rozsahu OI BRNOINVEST, spol. s r.o. 30. 3. 2011 5. 4. 2011
OI-010405 Zateplení ZŠ Bednářova nadlimitní OI RENOMIX s.r.o. 28. 6. 2011 19. 7. 2011
OSM-027670 Zateplení objektu v zadním traktu VŘ č. 135/2017 malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ 25538543 26. 9. 2017 6. 10. 2017
OI-018884 Zateplení MŠ Absolonova malého rozsahu OI Webel s.r.o. 9. 4. 2014 16. 4. 2014
OSM-009807 Zasklení a zabezpečení balkonů v objektech Tomečkova 1, 3, 5 (VZ 162/2011) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 31. 8. 2011 6. 9. 2011
OSM-016903 Zámečnická 2 – rozdělení bytu č. 18 a oprava omítek světlíku (VZ 143/2013) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 25. 9. 2013 25. 9. 2013
OSM-022029 Zámečnická 2 - stavební úpravy v rozdělených nebytových prostorách (VZ 180/2015) malého rozsahu OSM Mtc-stav, s.r.o. 15. 12. 2015 15. 12. 2015
BO-030332 Zámečnická 2 - sdílené bydlení - SOD malého rozsahu BO PSK Brno, s.r.o. 5. 1. 2016 20. 1. 2016
BO-022194 Zámečnická 2 - sdílené bydlení malého rozsahu BO PSK Brno, s.r.o. 5. 1. 2016 20. 1. 2016