Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
BO-023726 Dům s pečovatelskou službou Mlýnská podlimitní BO IMOS Brno, a.s. 26. 4. 2016 4. 5. 2016
BO-023727 Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - dodatečné práce č. 1 podlimitní BO IMOS Brno, a.s. 28. 6. 2016 12. 7. 2016
BO-024267 Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno malého rozsahu BO Ing. arch. Ludvík Křenek 2. 8. 2016 16. 8. 2016
BO-024268 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení Brno, 1. skupina malého rozsahu BO Ing. arch. Ivo Brandštetr 17. 8. 2016 29. 8. 2016
BO-024269 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina malého rozsahu BO Ing. arch. Roman Gale 20. 9. 2016 3. 10. 2016
BO-024273 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, 3. skupina malého rozsahu BO Ing. arch. Zdeněk Bureš 18. 10. 2016 3. 11. 2016
BO-024277 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 4. skupina malého rozsahu BO Ing. arch. Roman Gale 1. 11. 2016 15. 11. 2016
BO-024385 Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno podlimitní BO MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost 17. 1. 2017 6. 3. 2017
BO-024717 „Bytové domy Vojtova - Záchranný archeologický výzkum“ nadlimitní BO Archaia Brno o.p.s. 28. 2. 2017 22. 3. 2017
BO-025041 Bytový dům pro seniory Cejl malého rozsahu BO Ing. arch. Zdeněk Bureš 29. 11. 2016 14. 12. 2016
BO-025042 Rekonstrukce bytového domu Mostecká 12 malého rozsahu BO Atelier 99 s.r.o. 29. 11. 2016 23. 12. 2016
BO-025043 Stavební úpravy objektu Kobližná 10 a využití 3.NP a 4.NP pro funkci bydlení malého rozsahu BO IN AD spol. s.r.o. 29. 11. 2016 3. 1. 2017
BO-025285 Strategie bydlení města Brna 2018-2030 malého rozsahu BO PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2. 5. 2017 10. 5. 2017
BO-025306 Příkazní smlouva pro veřejné zakázky malého rozsahu BO Zadávací servis s.r.o. 14. 2. 2017 23. 2. 2017
BO-025536 Rekonstrukce bytového domu Křenová 47 malého rozsahu BO Ing. arch. David Vrtek 14. 2. 2017 16. 3. 2017
BO-025537 Bytový dům Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice malého rozsahu BO Atelier Brandštetr s.r.o. 13. 3. 2017 29. 3. 2017
BO-025539 Bytový dům Valchařská 14 malého rozsahu BO Atelier 99 s.r.o. 13. 3. 2017 10. 4. 2017
BO-025560 DPS Bedřichovická malého rozsahu BO ZEBRONA s.r.o. 13. 3. 2017 3. 4. 2017
BO-025740 Celková rekonstrukce BD Plynárenská 263/8 v k. ú . Zábrdovice malého rozsahu BO P.P. architects s.r.o. 28. 3. 2017 13. 4. 2017
BO-025953 "Celková rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k.ú. Trnitá" malého rozsahu BO INTAR a.s 2. 5. 2017 29. 5. 2017
BO-026242 Zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina“ malého rozsahu BO Ing. arch. Ludvík Křenek 29. 11. 2016 12. 12. 2016
BO-026243 Zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 6. skupina“ malého rozsahu BO Ing. arch. Roman Gale 18. 4. 2017 11. 5. 2017
BO-027009 Demolice bytového domu Valchařská 31/14, Brno malého rozsahu BO consistera .s.r.o. 13. 6. 2017 19. 6. 2017
BO-027155 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina malého rozsahu BO Huslík s.r.o. 28. 2. 2017 3. 3. 2017
BO-027167 DPS Cejl – smlouva o připojení E-ON č. 12307040 malého rozsahu BO E.ON. Distribuce, a.s. 8. 8. 2017 21. 9. 2017
BO-027192 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 3. skupina malého rozsahu BO WALER, spol. s r.o. 25. 7. 2017 8. 8. 2017
BO-027193 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 4. skupina malého rozsahu BO V.I.P. Plus s.r.o. 13. 6. 2017 23. 6. 2017
BO-027194 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina malého rozsahu BO WALER, spol. s r.o. 13. 6. 2017 23. 6. 2017
BO-027213 Zpracování projektové dokumentace - Tereza Nováková - I. etapa malého rozsahu BO ARCHIKA, s.r.o. 10. 10. 2017 7. 11. 2017
BO-027236 Provedení demoličních prací na akci: "Demolice bytového domu Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice" malého rozsahu BO Demont Servis s.r.o 27. 6. 2017 24. 7. 2017
BO-027467 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 6. skupina malého rozsahu BO ING-CZECH s.r.o. 29. 8. 2017 18. 9. 2017
BO-028016 Zámečnická 2 - 5.NP - sdílené bydlení - PD malého rozsahu BO IN AD, spol. s.r.o. 17. 1. 2017 17. 2. 2017
BO-028034 DPS Bratislavská- zpracování projektové dokumentace malého rozsahu BO ZEBRONA s.r.o. 13. 6. 2017 13. 7. 2017
BO-028056 Podnásepní 2 - Připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí E.ON malého rozsahu BO E.ON Distribuce a.s. 13. 2. 2018 19. 2. 2018
BO-029985 Sdílené bydlení pro nemocnice 1. sk. - Smlouva o dílo malého rozsahu BO Stavitelství Zemánek s.r.o. 13. 2. 2018 2. 3. 2018
BO-029996 Bytové domy Vojtova - TDI malého rozsahu BO HYŠPLER DEVELOPING s.r.o. 10. 7. 2018 23. 7. 2018
BO-029998 Bytové domy Vojtova - SOD nadlimitní BO STRABAG a.s., SYNER s.r.o., IMOS Brno a.s. 5. 6. 2018 9. 7. 2018
BO-030036 Bytové domy Vojtova - PD podlimitní BO S-Projekt plus, a.s. 29. 1. 2014 19. 2. 2014
BO-030041 Bytové domy Vojtova - autorský dohled malého rozsahu BO Ing. arch. Martin Rudiš 7. 8. 2013 23. 8. 2013
BO-030289 Lidická 15 - sdílené bydlení pro nemocnice Smlouva o dílo malého rozsahu BO Stavitelskví Zemánek s.r.o. 7. 8. 2018 4. 9. 2018
BO-030332 Zámečnická 2 - sdílené bydlení - SOD malého rozsahu BO PSK Brno, s.r.o. 5. 1. 2016 20. 1. 2016
BO-030334 Kociánka - zpracování zastavovací objemové studie malého rozsahu BO K4 a.s. 6. 11. 2018 4. 12. 2018
BO-030376 Kobližná 10 - stavební úpravy 3. a 4. NP - SOD podlimitní BO KOMFORT, a.s. 20. 2. 2017 25. 6. 2018
BO-030378 Křenová 76 - celková rekonstrukce objektu - zpracování PD malého rozsahu BO Ing. arch. David Vrtek 13. 6. 2017 20. 6. 2017
BO-030379 Francouzská 83 - rekonstrukce Bd - SOD (stavební práce do 6 000 000,-) malého rozsahu BO WALER, spol. s r.o. 26. 6. 2018 30. 7. 2018
BO-030380 Vlhká 22 - celková rekonstrukce domu - zpracování PD malého rozsahu BO Ing. arch. David Vrtek 29. 5. 2018 8. 6. 2018
BO-030382 Valchařská 15 - výstavba bytového domu - SOD podlimitní BO 3V & H 27. 6. 2017 16. 8. 2017
BO-030388 Mlýnská - DPS - SOD podlimitní BO IMOS Brno, a.s. 26. 4. 2016 4. 5. 2016
BO-030399 Pod nemocnicí 25 - rekonstrukce a nástavba objektu bývalé MŠ - SOD malého rozsahu BO Ing. arch Radko Květ 13. 6. 2017 28. 6. 2017
KMSM-025377 Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalu IGNIS BRUNENSIS v letech 2017 – 2019 nadlimitní KMSM SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 14. 2. 2017 1. 3. 2017