Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OMI-001361 VZ - Technická podpora AIS aplikací SAP malého rozsahu OMI IBM Česká republika, spol. s r.o., V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 14. 4. 2011 26. 4. 2011
OSM-001478 Údržba pozemků - malé vodní toky (VZ č. 49/2011) malého rozsahu OSM Ing. Leoš Janíček, Kubelíkova 71, 628 00 Brno 20. 4. 2011 28. 4. 2011
OMI-001367 VZ-Upgrade telefonních ústředen MMB malého rozsahu OMI Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 20. 4. 2011 29. 4. 2011
OI-000909 Brno, Slunná - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 4. 2011
OMI-001366 VZ - Servis kopírovacího stroje SHARP AR-700U, Dominikánské nám.1 - paušál malého rozsahu OMI NEPA , společnost s ručením omezeným, Purkyňova 45, 612 00 Brno 14. 4. 2011 2. 5. 2011
OI-001516 Přístavba tělocvičny při ZŠ Kamenačky malého rozsahu OI Ing. arch. Libor Žák 27. 4. 2011 2. 5. 2011
OI-001297 Brno, ČS Líšeň - rekonstrukce VN rozvodny malého rozsahu OI UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 5. 2011
OSM-001480 Údržba pozemků - Černovická skládka (VŘ č. 50/2011) malého rozsahu OSM Ing. Leoš Janíček, Kubelíkova 71, 628 00 Brno 27. 4. 2011 4. 5. 2011
KPMB-002400 Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno podlimitní KPMB GaREP, spol. s r. o. 27. 4. 2011 6. 5. 2011
KPMB-002401 Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno podlimitní KPMB Sdružení pro strategii a koncepci rozvoje univerzitního školství v Brně, zastoupené 1. účastníkem, společností BERMAN GROUP - služby ekonomického rozv 27. 4. 2011 6. 5. 2011
OI-000915 Brno, Holubova - drobná rekonstrukce na vodovodní síti malého rozsahu OI Dopravní stavby Brno, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 5. 2011
OSM-001509 Údržba pozemků - Černovická terasa (VZ č. 70/2011) malého rozsahu OSM Ing. Leoš Janíček, Kubelíkova 71, 628 00 Brno 4. 5. 2011 10. 5. 2011
OSM-001511 Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna (VZ č. 71/2011) malého rozsahu OSM W.A.K. spol. s r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno 4. 5. 2011 10. 5. 2011
KPMB-002395 Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno podlimitní KPMB DHV CR, spol. s r. o. 27. 4. 2011 10. 5. 2011
BO-001323 Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44 nadlimitní BO PS Brno, s.r.o. 14. 4. 2011 11. 5. 2011
BO-001324 Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64 nadlimitní BO STAVOPROGRES Brno spol. s r.o. 14. 4. 2011 11. 5. 2011
BO-001387 Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44 - výkon TDI malého rozsahu BO Ing. Petr Pokorný 11. 5. 2011 12. 5. 2011
OSM-001484 Výměny plynových kotlů v objektu Pisárecká 11 (VZ č. 52/2011) malého rozsahu OSM AZ TOPENÁŘI, spol. s r.o., Kozinova 5, 627 00 Brno 11. 5. 2011 13. 5. 2011
OI-001883 Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49 podlimitní OI KOMFORT, a. s. 14. 4. 2011 16. 5. 2011
BO-001283 Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68 - výkon TDI malého rozsahu BO Ing. Josef Grepl 30. 3. 2011 16. 5. 2011
OI-001861 Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb – SILNICE I/42 BRNO VMO – JIH – vodohospodářské rozbory - projektová dokumentace malého rozsahu OI HYDROPROJEKT CZ a.s., OZ 27. 4. 2011 17. 5. 2011
OI-001665 Brno, Vídeňská - drobná rekonstrukce na vodovodní síti malého rozsahu OI D.I.S., spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 18. 5. 2011
KPMB-002394 Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno podlimitní KPMB LHProjekt a. s. 27. 4. 2011 18. 5. 2011
KPMB-001340 Vytištění bulletinu „Brno staví nové město v rozsahu 8 stran A4 - červenec a prosinec 2011“ malého rozsahu KPMB Strategie Consulting, s. r. o. 11. 5. 2011 18. 5. 2011
ÚRM-013646 Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší a Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská - příprava žádosti o dotaci malého rozsahu ÚRM Ascend s.r.o. 25. 5. 2011 25. 5. 2011
BO-001325 Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68 nadlimitní BO 3V&H, s.r.o. 20. 4. 2011 26. 5. 2011
OI-000851 II. BV - rekonstrukce Evakuační stanice malého rozsahu OI Poyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 27. 5. 2011
BO-001322 Rekonstrukce bytů č.17 a 17a v bytovém domě ul. Zámečnická 2, Brno malého rozsahu BO Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. 25. 5. 2011 30. 5. 2011
OI-001547 „Zelný trh“ - dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby malého rozsahu OI Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno 25. 5. 2011 1. 6. 2011
OMI-002368 Servery pro GISMB malého rozsahu OMI UNIS COMPUTERS,a.s. 1. 6. 2011 7. 6. 2011
PO-001386 Podpora odborných oborových skupin malého rozsahu PO TSM, spol.s r.o. 25. 5. 2011 10. 6. 2011
OSM-009063 Bezbariérový vstup do objektu Husova 3 (VZ č. 85/2011) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 8. 6. 2011 10. 6. 2011
OSM-009065 Stavební práce v objektu Libušina tř. 13 (VZ č. 86/2011) malého rozsahu OSM STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno 8. 6. 2011 10. 6. 2011
OŠMT-001862 Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand prix ČR 2011 nadlimitní OŠMT Automotodrom Brno, a.s. 25. 5. 2011 14. 6. 2011
OSM-009058 Oprava oken v objektu Husova 12 VŘ č. 81/2011 malého rozsahu OSM Maltez International, s.r.o., Božetěchova 15/11, 612 00 Brno 15. 6. 2011 16. 6. 2011
OSM-009059 Oprava elektroinstalace v objektu Zámečnická 2 VŘ č. 82/2011 malého rozsahu OSM SPELEX, spol. s r.o., Bosonožské nám. 5, 642 00 Brno 15. 6. 2011 16. 6. 2011
OSM-009062 Stavební práce v objektu Anenská 10 VŘ č. 84/2011 malého rozsahu OSM FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 627 00 Brno 8. 6. 2011 16. 6. 2011
OSM-009067 Stavební práce v objektu Václavská 1 (VZ č. 87/2011) malého rozsahu OSM PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno 15. 6. 2011 16. 6. 2011
OÚPR-002424 Římské náměstí - dopracování soutěžního návrhu - UAS malého rozsahu OÚPR Ing.arch.Kristýna Casková a kolektiv soutěžících smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 17. 6. 2011
OSM-009158 Odstranění montované haly, uniobuňky a plechových skladů v k. ú. Tuřany malého rozsahu OSM EPIGEN spol. s r.o, Husitská 1762/8a, 612 00 Brno 15. 6. 2011 17. 6. 2011
OI-001790 II. BV - rekonstrukce elektro a strojního vybavení sekčního uzávěru SU 1 malého rozsahu OI VHS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 20. 6. 2011
OI-000854 Brno, Pionýrská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI společná nabídka Skanska a..s a IMOS Brno, a.s.. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 22. 6. 2011
OI-000856 „Centrální technický dispečink - doplnění dopravní technologie CROSS o interface pro propojení s rekonstruovanou dopravní ústřednou otevřeným komunikačním protokolem“ nadlimitní OI AŽD Praha s.r.o. 8. 6. 2011 23. 6. 2011
OMI-001359 Technická podpora aplikace CA ServiceDesk malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s., Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava 20. 4. 2011 24. 6. 2011
OÚPR-001537 Územní studie „Heršpická“ - prověření intenzity využití území malého rozsahu OÚPR UAD Studio, s.r.o., Brno 15. 6. 2011 27. 6. 2011
OSM-009160 Oprava sociálního zařízení v objektu Zelný trh 13 (VZ č. 116/2011) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 28. 6. 2011 7. 7. 2011
OSM-009180 Stavební práce v objektu Běhounská 17 (VZ 117/2011) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 28. 6. 2011 7. 7. 2011
OSM-009181 Stavební práce v objektu Husova 12 (VZ č. 118/2011) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 28. 6. 2011 7. 7. 2011
OSM-009182 Stavební práce v areálu Kraví hora 1(VZ č. 119/2011) malého rozsahu OSM FRESTA, s.r.o., Řípská 20a, 627 00 Brno 28. 6. 2011 7. 7. 2011
OSM-009185 Oprav v objektu labská 27 VZ č. 121/2011) malého rozsahu OSM INTER - STAV, spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno 28. 6. 2011 7. 7. 2011