Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
ÚRM-018509 Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava malého rozsahu ÚRM Kaisler s.r.o. 28. 5. 2014 23. 6. 2014
ÚRM-017064 Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k. ú. Chrlice podlimitní ÚRM ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o. 4. 2. 2014 24. 2. 2014
ÚRM-017063 Projekt Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Regionální biocentrum Stará řeka podlimitní ÚRM Kaisler s.r.o. 5. 3. 2014 28. 3. 2014
ÚRM-015981 Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek V Zátiší - doplnění malého rozsahu ÚRM Zahradnické úpravy s.r.o. 18. 12. 2013 20. 12. 2013
ÚRM-015880 Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná podlimitní ÚRM Wotan Forest, a.s. 28. 8. 2013 24. 9. 2013
ÚRM-015372 Realizace skladebných částí ÚSES – část regionálního biocentra Ráječek podlimitní ÚRM Kaisler s.r.o. 8. 10. 2013 29. 10. 2013
ÚRM-015371 Lokální biokoridor Medlánky - letiště podlimitní ÚRM OK Garden s.r.o. 28. 8. 2013 18. 10. 2013
ÚRM-015081 Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská podlimitní ÚRM GREEN PROJECT s.r.o. 26. 6. 2013 18. 9. 2013
ÚRM-015080 Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí v MČ Brno - Bohunice - dokončení malého rozsahu ÚRM Kaisler s.r.o. 3. 4. 2013 15. 4. 2013
ÚRM-015077 Dodávka služeb pro zavedení procesního řízení malého rozsahu ORGO AutoCont CZ, a.s. 17. 7. 2013 24. 7. 2013
ÚRM-015076 Projekty regenerace městské zeleně schválené v rámci 27. výzvy OPŽP - III. ČÁST: Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ brno - Bohunice podlimitní ÚRM ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o. 20. 2. 2013 26. 3. 2013
ÚRM-015075 Projekty regenerace městské zeleně schválené v rámci 27. výzvy OPŽP - II. ČÁST: Farská zahrada v městské části Brno - Komín podlimitní ÚRM ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o. 20. 2. 2013 26. 3. 2013
ÚRM-014068 Zajištění tisku publikace Brněnský architektonický manuál malého rozsahu ÚRM TISKÁRNA HELBICH, a.s. 5. 12. 2012 5. 12. 2012
ÚRM-013658 Projekt „Vnitřní vybavení ZŠ Otevřená“ – zadání veřejné zakázky nadlimitní ÚRM AV MEDIA, a.s. 27. 6. 2012 18. 7. 2012
ÚRM-013655 Příprava dokumentace a žádostí na zateplení školských zařízení v roce 2011 malého rozsahu ÚRM DEA Energetická agentura, s.r.o. 31. 8. 2011 31. 8. 2011
ÚRM-013646 Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší a Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská - příprava žádosti o dotaci malého rozsahu ÚRM Ascend s.r.o. 25. 5. 2011 25. 5. 2011
ÚRM-002500 Projekt Metropolitní síť BRNO-propojední magistrátu s úřady městských částí - fáze III nadlimitní ÚRM UNIS COMPUTERS, a.s.; Telefonica Czech Republic IČ: 601 933 36, a.s.; InfoTel, spol. s r.o. IČ:46981071 2. 11. 2011 22. 11. 2011
ÚRM-001876 Propagace jihomoravského regionu prostřednictvím videoprojekcí v brněnském podzemí nadlimitní ÚRM Studio Cinebonbon – Lukáš Gargulák 31. 8. 2011 12. 10. 2011
PO-001386 Podpora odborných oborových skupin malého rozsahu PO TSM, spol.s r.o. 25. 5. 2011 10. 6. 2011
PO-000387 Strategie vzdělávání Magistrátu města Brna na období 2011-2016 postavená na principech učící se organizace a její evaluace ( dále jen strategie vzdělá malého rozsahu PO HOPE - E.S.,v.o.s. 2. 3. 2011 9. 3. 2011
PO-000208 Proškolení interních lektorů malého rozsahu PO EURO EDUCA - občanské sdružení (pobočka Brno) 12. 1. 2011 27. 1. 2011
OŽP-025612 Odběry, analýzy a posouzení vzorků sedimentů z Holáseckých jezer malého rozsahu OŽP Ekologické audity a posudky s.r.o. 28. 2. 2017 15. 3. 2017
OŽP-025410 Zhotovení studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území statutárního města Brna malého rozsahu OŽP Brněnské komunikace a.s. 21. 2. 2017 27. 2. 2017
OŽP-023974 Dodávka uzavřených plastových kompostérů malého rozsahu OŽP JELÍNEK - TRADING spol. s r.o. 13. 9. 2016 22. 9. 2016
OŽP-023465 Obnova části kulturní památky, skupiny č. 73 posádkového hřbitova na ÚhmB malého rozsahu OŽP Jirmal, spol. s r.o. 28. 6. 2016 29. 6. 2016
OŽP-023461 Zajištění provozu Střediska předcházení vzniku odpadů v Brně malého rozsahu OŽP Americký fond, o.p.s. 28. 6. 2016 30. 6. 2016
OŽP-016397 Dodávka plastových kompostérů malého rozsahu OŽP MEVA-TRADE, s.r.o. 23. 10. 2013 14. 11. 2013
OŽP-012668 Realizace regionálního biocentra Soutok k.ú. Dolní Heršpice malého rozsahu OŽP ŠIMEK 96 s.r.o. 18. 7. 2012 23. 7. 2012
OŽP-011814 Program zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna - aktualizace 2012 malého rozsahu OŽP Bucek s.r.o. 8. 2. 2012 14. 2. 2012
OŽP-010361 Dodávka skladovacích prostředků na nebezpečné odpady malého rozsahu OŽP DENIOS s.r.o. 5. 10. 2011 10. 10. 2011
OŽP-010038 Obnova IP - stromořadí na ul. Dlážděná k.ú. Žebětín malého rozsahu OŽP Šimek 96 s.r.o. 21. 9. 2011 12. 10. 2011
OZV-024588 Překladatelské a tlumočnické služby pro rok 2017 malého rozsahu OZV Ilija Dorovský, Velkopavlovická 4064/2, 62800 Brno 20. 12. 2016 6. 1. 2017
OZV-023472 Překladatelské služby v oblasti hudby pro rok 2016 malého rozsahu OZV Aspena, s.r.o., Gorkého 64/15, 602 00 Brno 28. 6. 2016 29. 6. 2016
OZV-018999 Překladatelské a tlumočnické služby pro roky 2015 - 2016 malého rozsahu OZV Ilija Dorovský, Velkopavlovická 2/4064, 628 00 Brno 29. 10. 2014 18. 11. 2014
OZV-009470 Překladatelské a tlumočnické služby pro roky 2012 - 2014 podlimitní OZV Ilija Dorovský, Velkopavlovická 4064/2, 628 00 Brno 16. 11. 2011 15. 12. 2011
OZ-029621 Organizační zajištění akce Rozloučení s prázdninami na riviéře malého rozsahu OZ Starez-sport, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 Brno 7. 8. 2018 13. 8. 2018
OZ-026923 Plán zdraví města Brna 2018 - 2030 malého rozsahu OZ PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 18. 4. 2017 30. 6. 2017
OZ-026680 Dodání AED malého rozsahu OZ Medsol 19. 9. 2017 22. 9. 2017
OZ-023116 Analýza produkce Úrazové nemocnice v Brně malého rozsahu OZ DERS Group s.r.o. 26. 1. 2016 31. 3. 2016
OZ-013612 Dodání automatizovaných externích defibrilátorů a ochranných obalů (skříněk) malého rozsahu OZ S & T Plus s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 5. 12. 2012 12. 12. 2012
OVV-029959 Kancelářské potřeby a xerografický papír - část B) veřejné zakázky podlimitní OVV LAW CZ s.r.o. 5. 6. 2018 28. 6. 2018
OVV-027922 Osobní vozidlo pro Magistrát města Brna malého rozsahu OVV K.E.I. GROUP, s.r.o. 31. 10. 2017 13. 11. 2017
OVV-027921 Osobní vozidlo pro Magistrát města Brna malého rozsahu OVV AUTOSALON HORA CZ, a.s. 8. 8. 2017 14. 8. 2017
OVV-027920 Osobní vozidla pro Magistrát města Brna - část C) veřejné zakázky malého rozsahu OVV AZ SERVIS, a.s. 27. 6. 2017 17. 7. 2017
OVV-027919 Osobní vozidla pro Magistrát města Brna - část B) veřejné zakázky malého rozsahu OVV AGROTEC a.s. 27. 6. 2017 3. 7. 2017
OVV-027918 Osobní vozidla pro Magistrát města Brna - část A) veřejné zakázky malého rozsahu OVV AGROTEC a.s. 27. 6. 2017 3. 7. 2017
OVV-027910 Měřící a zkušební stolice pro hasiče malého rozsahu OVV Dräger Safety s.r.o. 12. 9. 2017 21. 9. 2017
OVV-027909 Sada zvedacích vzduchových vaků pro hasiče malého rozsahu OVV LUING PYREX, spol. s r.o. 19. 9. 2017 25. 9. 2017
OVV-027908 Záchranná seskoková matrace pro hasiče malého rozsahu OVV Ziegler Hasičská Technika s.r.o. 12. 9. 2017 5. 10. 2017
OVV-025617 Kancelářské potřeby a xerografický papír pro Magistrát města Brna malého rozsahu OVV bika – velkoobchod papírem, spol. s r.o. 4. 4. 2017 12. 4. 2017