Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OIEF-029535 ZŠ Bednářova - vnitřní vybavení odborných učeben - I. část - Nábytek a technické vybavení malého rozsahu OIEF František Vlasák 2. 10. 2018 16. 10. 2018
OSM-029182 Koliště 19 - servis vzduchotechniky a klimatizace - VZ 121/2018 malého rozsahu OSM AISECO s.r.o., Bednářova 400/26, 619 00 Brno 2. 10. 2018 24. 10. 2018
OSM-029684 Štolcova 16 - oprava zídky II - VZ 155/2018 malého rozsahu OSM AS NEMOVITOSTI s.r.o., Joštova 138/4, 602 00 Brno 25. 9. 2018 24. 10. 2018
ORF-029132 Přezkoumání hospodaření - audit statutárního města Brna za roky 2019, 20120 a 2021 nadlimitní ORF NEXIA AP, a.s. 16. 10. 2018 11. 12. 2018
OZ-029621 Organizační zajištění akce Rozloučení s prázdninami na riviéře malého rozsahu OZ Starez-sport, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 Brno 7. 8. 2018 13. 8. 2018
OSM-029194 Lipka, k.ú. Štýřice - spojovací chodník - VZ 132/2018 malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno 24. 7. 2018 3. 8. 2018
OŠMT-030162 Wellness na městském plaveckém stadionu Lužánky podlimitní OŠMT SYNER, s.r.o. 23. 10. 2018 2. 1. 2019
OSM-030404 Lipka, k.ú. Štýřice - Dodatek č. 1 - spojovací chodník - VZ 132/2018 malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno 13. 11. 2018 16. 11. 2018
OŠMT-030161 Oprava vytápění šaten a sprch pro veřejnost - Městský plavecký stadion Lužánky malého rozsahu OŠMT SETOP, s.r.o. 10. 7. 2018 17. 7. 2018
ORF-029035 „Zpracování due diligence společnosti CD CENTRUM, a. s. a znaleckého posudku na hodnotu společnosti CD CENTRUM COMS, a. s.“ malého rozsahu ORF KPMG ČR, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 24. 7. 2018
OŠMT-030073 Výmkěna prosklené fasády prostor fitness Městkého plaveckého stadionu Lužánky, Brno malého rozsahu OŠMT AL-OK, spol. s r.o. 26. 6. 2018 28. 6. 2018
OŠMT-029639 Statutární město Brno - dodávka interaktivních tabulí pro základní školy - první část podlimitní OŠMT PROFIMEDIA s.r.o. 7. 8. 2018 30. 8. 2018
OŠMT-029718 Statutární město Brno - dodávka interaktivních tabulí pro základní školy - druhá část podlimitní OŠMT AV MEDIA, a.s. 7. 8. 2018 30. 8. 2018
OVV-029959 Kancelářské potřeby a xerografický papír - část B) veřejné zakázky podlimitní OVV LAW CZ s.r.o. 5. 6. 2018 28. 6. 2018
OÚPR-028363 Územní studie Černovice „Na Kaménkách“ malého rozsahu OÚPR Kuba & Pilař architekti s r.o. 13. 2. 2018 20. 3. 2018
MO-027145 Znalecký posudek o ceně obvyklé malého rozsahu MO Deloitte Advisory s.r.o. 24. 10. 2017 24. 10. 2017
AMB-028229 Tisk knihy Dějiny Brna 6 malého rozsahu AMB GRASPO CZ Zlín 24. 10. 2017 7. 11. 2017
OÚPR-027363 Návrh dle zadání změny ÚPmB - Areál Jaselských kasáren malého rozsahu OÚPR ARCHIKA s.r.o., Brno 10. 10. 2017 28. 11. 2017
OMI-029930 Provozování a správa WiFi sítě na území statutárního města Brna podlimitní OMI Technické sítě Brno, akciová společnost 12. 9. 2017 31. 10. 2017
OVLHZ-026481 Studie návrhu realizace etapy protipovodňových opatření města Brna v lokalitě Sokolova-Vomáčkova malého rozsahu OVLHZ AQUATIS a.s. 8. 8. 2017 21. 8. 2017
OVLHZ-027514 Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII - zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor nadlimitní OVLHZ Prof. Ing. arch. Ivan Ruller, Ing. Václav Čermák, Ing. arch. Miroslav Korbička, Ing. arch. Miloš Trenz, A PLUS a.s., ŠINDLAR s.r.o. 5. 12. 2017 27. 12. 2017
OI-025513 „Dostavba kanalizace v Brně II“ - výběr týmu správce stavby nadlimitní OI Garnets Consulting a.s. 12. 9. 2017 15. 9. 2017
OIEF-026909 Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB - ČÁST I: Školení projektového řízení PRINCE2 podlimitní OIEF TAYLLORCOX s.r.o. 8. 8. 2017 20. 10. 2017
BO-028034 DPS Bratislavská- zpracování projektové dokumentace malého rozsahu BO ZEBRONA s.r.o. 13. 6. 2017 13. 7. 2017
BO-030378 Křenová 76 - celková rekonstrukce objektu - zpracování PD malého rozsahu BO Ing. arch. David Vrtek 13. 6. 2017 20. 6. 2017
BO-029985 Sdílené bydlení pro nemocnice 1. sk. - Smlouva o dílo malého rozsahu BO Stavitelství Zemánek s.r.o. 13. 2. 2018 2. 3. 2018
OI-025971 Monitoring kanalizace pro projekt Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - rok 2017 malého rozsahu OI Vysoké učení technické v Brně 30. 5. 2017 7. 6. 2017
OMI-026057 Maintenance a servis integrovaného personálního a platového systému OKbase/OKINFO - dodatek č. 2 malého rozsahu OMI OKsystem s.r.o. 25. 7. 2017 12. 10. 2017
ORF-025788 Zpracování koncepce pojištění statutárního města Brna malého rozsahu ORF OK GROUP, a. s. 29. 8. 2017 20. 9. 2017
OSM-027552 Lány 34 -stavební úpravy a opravy elektro VŘ č. 89/2017 podlimitní OSM PAHAMONT s.r.o., Poděbradova 341/30, 612 00 Brno 22. 6. 2017 18. 7. 2017
OI-023375 Brno, Buzkova-rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI Dopravní stavby Brno, s.r.o. 23. 5. 2017 19. 6. 2017
OI-023376 Brno, Tylova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 9. 5. 2017 29. 5. 2017
BO-030379 Francouzská 83 - rekonstrukce Bd - SOD (stavební práce do 6 000 000,-) malého rozsahu BO WALER, spol. s r.o. 26. 6. 2018 30. 7. 2018
BO-030399 Pod nemocnicí 25 - rekonstrukce a nástavba objektu bývalé MŠ - SOD malého rozsahu BO Ing. arch Radko Květ 13. 6. 2017 28. 6. 2017
BO-025560 DPS Bedřichovická malého rozsahu BO ZEBRONA s.r.o. 13. 3. 2017 3. 4. 2017
OMI-026015 Dodávka pracovních stanic pro statutární město Brno podlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 25. 4. 2017 7. 6. 2017
OÚPR-025995 Studie proveditelnosti variant řešení povodí kmenové stoky E podlimitní OÚPR AQUATIS a.s. Brno 9. 5. 2017 8. 6. 2017
OÚPR-025442 Územní studie optimalizace řešení poldru Chrlice malého rozsahu OÚPR AQUATIS a.s., Brno, Botanická 56 14. 2. 2017 8. 3. 2017
OI-025446 „Brno, Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI AQUATIS a.s. 14. 2. 2017 6. 3. 2017
OI-025488 „Brno, Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI Kovoprojekta Brno a.s. 14. 2. 2017 10. 3. 2017
OIEF-025698 MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ - vnitřní vybavení- I. část nábytek a technické vybavení podlimitní OIEF TOKA s.r.o. 4. 4. 2017 26. 4. 2017
OIEF-025699 MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ - vnitřní vybavení - II. část Dětská lůžka podlimitní OIEF MAKRA DIDAKTA s.r.o. 4. 4. 2017 26. 4. 2017
BO-028016 Zámečnická 2 - 5.NP - sdílené bydlení - PD malého rozsahu BO IN AD, spol. s.r.o. 17. 1. 2017 17. 2. 2017
BO-030382 Valchařská 15 - výstavba bytového domu - SOD podlimitní BO 3V & H 27. 6. 2017 16. 8. 2017
BO-025306 Příkazní smlouva pro veřejné zakázky malého rozsahu BO Zadávací servis s.r.o. 14. 2. 2017 23. 2. 2017
BO-024717 „Bytové domy Vojtova - Záchranný archeologický výzkum“ nadlimitní BO Archaia Brno o.p.s. 28. 2. 2017 22. 3. 2017
OI-025050 Dostavba kanalizace v Brně II. - komplexní poradenství při výběru správce stavby malého rozsahu OI CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 20. 12. 2016 6. 1. 2017
BO-024385 Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno podlimitní BO MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost 17. 1. 2017 6. 3. 2017
KMSM-025377 Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalu IGNIS BRUNENSIS v letech 2017 – 2019 nadlimitní KMSM SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 14. 2. 2017 1. 3. 2017
OI-022810 Brno, MČ Chrlice - ul. Rebešovická - dostavba splaškové kanalizace podlimitní OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 10. 1. 2017 31. 1. 2017