Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OI-018173 Brno, VDJ Kníničky 400 m3 - rekonstrukce objektu a technologie malého rozsahu OI VH atelier, spol. s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 6. 2014
OI-002311 Brno, VDJ Palackého vrch - přerušovací - rekonstrukce technologie včetně rozvaděču elektro malého rozsahu OI VH atelier, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 7. 2011
OI-017214 Březová nad Svitavoz, VDJ 5000 - rekonstrukce stavební a elektro části malého rozsahu OI VH atelier, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 24. 2. 2014
OI-017219 Březová nad Svitavou, VDJ 5000 - technologie desinfekce a dávkování ClO2 malého rozsahu OI VH atelier, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 24. 2. 2014
OI-017846 Brno, Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI VH atelier, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 20. 5. 2014
OI-017854 Brno, Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI VH atelier, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 20. 5. 2014
OI-001877 Brno, VDJ Palackého vrch 5000 m3 - celková rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro (čerpání na VUT) malého rozsahu OI VH atelier, s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 7. 2011
OI-002441 Rekonstrukce a výstavba SSZ- Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ, etapa 2 – SSZ 0.20 Husova/Údolní – parkoviště Besední malého rozsahu OI VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o. 20. 7. 2011 1. 8. 2011
OI-012231 Dopravní telematika 2010 – 2013, část I – Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ, etapa 3 – SSZ 4.04 Masná – Křenová malého rozsahu OI VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o. 25. 4. 2012 11. 5. 2012
OŠMT-016303 Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská malého rozsahu OŠMT Veřejná zeleň města Brna,p.o. 18. 9. 2013 6. 11. 2013
OIEF-024306 Dosadba uhynulého rostlinného materiálu "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná" malého rozsahu OIEF Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 16. 11. 2016
OSM-000770 Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách MMB VŘ č. 15/2011 malého rozsahu OSM Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, 602 00 Brno 2. 3. 2011 4. 3. 2011
OSM-014663 Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách Magistrátu města Brna (VZ 9/2013) malého rozsahu OSM Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, 602 00 Brno 27. 2. 2013 28. 2. 2013
OSM-012522 Údržba pozemků – „Černovická skládka“ - jižní a severní část (VZ 65/2012) malého rozsahu OSM Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, 602 00 Brno 23. 5. 2012 24. 5. 2012
OSM-019655 Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách Magistrátu města Brna (15/2014) malého rozsahu OSM Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, 602 00 Brno 5. 3. 2014 7. 3. 2014
OSM-026455 Květinová výzdoba oken a údržba ploch zeleně pro rok 2017 VZ OSM 23/2017 malého rozsahu OSM Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1016/16a, 602 00 Brno 21. 3. 2017 29. 3. 2017
OSM-020012 Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách Magistrátu města Brna (VZ 23/2015) malého rozsahu OSM Veřejná zeleň města Brna, p.o. 10. 3. 2015 16. 3. 2015
OSM-022315 Květinová výzdoba oken a údržba vybraných ploch zeleně v roce 2016 (VZ 15/2016) malého rozsahu OSM Veřejná zeleň města Brna, p.o. 16. 2. 2016 16. 2. 2016
OMI-010981 Podpora provozu aplikace Střet zájmů malého rozsahu OMI VERA, spol. s r.o. 23. 11. 2011 12. 12. 2011
KPMB-018638 Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2015 malého rozsahu KPMB Veletrhy Brno, a.s. 10. 9. 2014 11. 9. 2014
KPMB-001431 Zajištění realizace výstavní expozice města Brna na veletrhu MIPIM 2011 v Cannes ve Francii malého rozsahu KPMB Veletrhy Brno, a.s. 22. 12. 2010 6. 1. 2011
KPMB-010527 Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2012 malého rozsahu KPMB Veletrhy Brno, a.s. 16. 11. 2011 23. 11. 2011
KPMB-013236 Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2013 malého rozsahu KPMB Veletrhy Brno, a.s. 24. 10. 2012 26. 10. 2012
KPMB-013720 Repase a realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu MIPIM 2013 malého rozsahu KPMB Veletrhy Brno, a.s. 28. 11. 2012 4. 12. 2012
KPMB-011049 Repase a realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu MIPIM 2012 malého rozsahu KPMB Veletrhy Brno, a.s. 4. 1. 2012 16. 1. 2012
KPMB-014610 Komplexní realizace expozice statutárního města Brna a Jihomoravského kraje na veletrhu URBIS INVEST 2013 malého rozsahu KPMB Veletrhy Brno, a.s. 20. 3. 2013 2. 4. 2013
KPMB-016092 Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2014 malého rozsahu KPMB Veletrhy Brno, a.s. 30. 10. 2013 31. 10. 2013
KPMB-000494 Komplexní realizace expozice statutárního města Brna a Jihomoravského kraje na veletrhu URBIS INVEST 2011 malého rozsahu KPMB Veletrhy Brno, a.s. 23. 3. 2011 7. 4. 2011
KPMB-013928 Komplexní realizace expozice Jihomoravského kraje a statutárního města Brna na veletrhu URBIS INVEST 2012 malého rozsahu KPMB Veletrhy Brno, a.s. 14. 3. 2012 20. 3. 2012
OMI-001538 Rozšíření diskového pole podlimitní OMI VDI Meta - výrobní družstvo invalidů 20. 7. 2011 15. 8. 2011
OSM-020819 Malinovského nám. 3 - přípravné práce pro sanaci stropu (VZ 106/2015) malého rozsahu OSM VARSTA, s.r.o. 28. 7. 2015 28. 7. 2015
OSM-020898 Jánská 18/20 - oprava 1.PP, dvora a výměna oken (zadní trakt) (VZ 88/2015) malého rozsahu OSM VARSTA, s.r.o. 18. 8. 2015 18. 8. 2015
OMI-015288 Bentley Select- program podpory SW produktů Bentley malého rozsahu OMI VARS BRNO a.s. 27. 2. 2013 13. 3. 2013
OMI-023243 Bentley Select - program podpory SW produktů Bentley malého rozsahu OMI VARS BRNO a.s. 19. 4. 2016 28. 4. 2016
OMI-011005 Technická podpora SYMANTEC malého rozsahu OMI VAHAL, s.r.o. 14. 12. 2011 4. 1. 2012
OK-001358 Zhotovení funerální sochy na čestném urnovém pohřebišti na Ústředním hřbitově v Brně malého rozsahu OK Václav Fiala 30. 3. 2011 15. 4. 2011
OD-010056 Oprava Kotelny trolejusové vozovny Komín malého rozsahu OD V.I.P. Plus s.r.o. 5. 10. 2011 7. 10. 2011
BO-027193 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 4. skupina malého rozsahu BO V.I.P. Plus s.r.o. 13. 6. 2017 23. 6. 2017
OI-011654 „Vila Tugendhat - interiér RAW, zahradní úpravy “ malého rozsahu OI UNISTAV a.s. 8. 2. 2012 15. 2. 2012
OMI-002368 Servery pro GISMB malého rozsahu OMI UNIS COMPUTERS,a.s. 1. 6. 2011 7. 6. 2011
ÚRM-002500 Projekt Metropolitní síť BRNO-propojední magistrátu s úřady městských částí - fáze III nadlimitní ÚRM UNIS COMPUTERS, a.s.; Telefonica Czech Republic IČ: 601 933 36, a.s.; InfoTel, spol. s r.o. IČ:46981071 2. 11. 2011 22. 11. 2011
OIEF-020636 Areál dopravní výchovy, II. etapa - VI. část - Výpočetní technika nadlimitní OIEF UNIS COMPUTERS, a.s. 2. 6. 2015 22. 7. 2015
OMI-023233 Zajištění technické podpory přístupových licencí aplikace Citrix a Citrix XenApp malého rozsahu OMI UNIS COMPUTERS a.s. 15. 12. 2015 21. 12. 2015
OI-009366 Brno, ČS Bystrc - připojení ČS z distribuční sítě NN - E.ON malého rozsahu OI UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 9. 2011
OI-012085 Březová, II. BV - rekonstrukce elektro části štoly násosky I. horizontu malého rozsahu OI UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 2. 5. 2012
OI-001297 Brno, ČS Líšeň - rekonstrukce VN rozvodny malého rozsahu OI UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 5. 2011
OI-017845 Brno, ÚV Pisárky, rozvodna NN - rekonstrukce technologie malého rozsahu OI UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 20. 5. 2014
OI-011830 Brno, VDJ Palackého vrch - přerušovací - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OSM-021747 Bytový dům Staňkova 47 - výměna oken a oprava uliční fasády (VZ 161/2015) malého rozsahu OSM UCHYTIL s.r.o. 24. 11. 2015 24. 11. 2015
OIEF-020634 Areál dopravní výchovy, II. etapa - IV. část - Simulátory nárazu nadlimitní OIEF ÚAMK Industry, a.s. 2. 6. 2015 22. 7. 2015