Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OIEF-021141 Komunikační kampaň Přírodovědného digitária malého rozsahu OIEF SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 20. 10. 2015 29. 10. 2015
OIEF-022402 Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária nadlimitní OIEF Nowatron Elektronik, spol. s r.o. 13. 10. 2015 22. 10. 2015
OIEF-024001 Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ Brno – Komín podlimitní OIEF Kaisler s.r.o. 13. 9. 2016 5. 10. 2016
OIEF-024306 Dosadba uhynulého rostlinného materiálu "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná" malého rozsahu OIEF Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 16. 11. 2016
OIEF-025698 MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ - vnitřní vybavení- I. část nábytek a technické vybavení podlimitní OIEF TOKA s.r.o. 4. 4. 2017 26. 4. 2017
OIEF-025699 MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ - vnitřní vybavení - II. část Dětská lůžka podlimitní OIEF MAKRA DIDAKTA s.r.o. 4. 4. 2017 26. 4. 2017
OIEF-026200 Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření malého rozsahu OIEF Nábytek-Bobík s.r.o. 29. 8. 2017 7. 9. 2017
OIEF-026280 Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 – 2. etapa, II. ČÁST: Nábytek a provozní vybavení malého rozsahu OIEF SAPIN, s.r.o. 11. 7. 2017 24. 7. 2017
OIEF-026281 Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno – Žebětín, I. ČÁST: Nábytek a vnitřní vybavení malého rozsahu OIEF MAKRA DIDAKTA s.r.o. 11. 7. 2017 10. 8. 2017
OIEF-026909 Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB - ČÁST I: Školení projektového řízení PRINCE2 podlimitní OIEF TAYLLORCOX s.r.o. 8. 8. 2017 20. 10. 2017
OIEF-029256 Novostavba MŠ Sýpka 26a - vnitřní vybavení - I. část - Nábytek a technické vybavení malého rozsahu OIEF Makra Didakta, s.r.o. 24. 7. 2018 3. 9. 2018
OIEF-029535 ZŠ Bednářova - vnitřní vybavení odborných učeben - I. část - Nábytek a technické vybavení malého rozsahu OIEF František Vlasák 2. 10. 2018 16. 10. 2018
OK-001358 Zhotovení funerální sochy na čestném urnovém pohřebišti na Ústředním hřbitově v Brně malého rozsahu OK Václav Fiala 30. 3. 2011 15. 4. 2011
OK-022882 Oprava uměleckého díla - plastika „Slunce a Člověk“ při ulici Libušina tř. 10 v Brně-Kohoutovicích malého rozsahu OK MARSTON-CZ s. r. o. 19. 1. 2016 3. 2. 2016
OK-023847 Oprava uměleckého díla - platika Rendez-vous při ul. Podpěrova 2 v MČ Brno-Medlánky malého rozsahu OK MARSTON-CZ s.r.o. 16. 8. 2016 1. 9. 2016
OK-025128 Posouzení transformace vybraných příspěvkových organizací malého rozsahu OK ICG-Capability s.r.o. 20. 12. 2016 25. 1. 2017
OK-028652 Restaurování 35 ks kamenných prvků a fragmentů určených do lapidária Muzea města Brna malého rozsahu OK Michaela Mrázová 17. 4. 2018 24. 4. 2018
OK-028860 „Oprava uměleckého díla – dekorační stěna při ul. Štefáčkova 5 v MČ Brno-Líšeň“ malého rozsahu OK Josef Červinka 6. 6. 2017 19. 6. 2017
OMI-000213 VZ - Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Brna - mapování procesů podlimitní OMI AutoCont CZ a.s., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno 15. 12. 2010 12. 1. 2011
OMI-000374 Optimalizace řízení informatiky Magistrátu města Brna podlimitní OMI Per Partes Consulting s.r.o. 23. 3. 2011 18. 4. 2011
OMI-000375 Provedení vstupní analýzy systému, optimalizace procesů, nastavení proklientsky orientované strategie a nastavení monitoringu malého rozsahu OMI Icontio Ltd., Holandská 1, 639 00 Brno 2. 3. 2011 16. 3. 2011
OMI-000533 VZ - OTP - prostředky malého rozsahu OMI Oldřich Materna 2. 3. 2011 14. 3. 2011
OMI-000794 VZ - Zajištění technické podpory produktů ORACLE Magistrátu města Brna malého rozsahu OMI Oracle Czech s.r.o., V Parku 2308/8, 148 00 Praha 2. 3. 2011 16. 3. 2011
OMI-001359 Technická podpora aplikace CA ServiceDesk malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s., Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava 20. 4. 2011 24. 6. 2011
OMI-001361 VZ - Technická podpora AIS aplikací SAP malého rozsahu OMI IBM Česká republika, spol. s r.o., V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 14. 4. 2011 26. 4. 2011
OMI-001366 VZ - Servis kopírovacího stroje SHARP AR-700U, Dominikánské nám.1 - paušál malého rozsahu OMI NEPA , společnost s ručením omezeným, Purkyňova 45, 612 00 Brno 14. 4. 2011 2. 5. 2011
OMI-001367 VZ-Upgrade telefonních ústředen MMB malého rozsahu OMI Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 20. 4. 2011 29. 4. 2011
OMI-001538 Rozšíření diskového pole podlimitní OMI VDI Meta - výrobní družstvo invalidů 20. 7. 2011 15. 8. 2011
OMI-001792 Služba dočasného připojení MČ k MMB podlimitní OMI Faster CZ spol. s r.o. 31. 8. 2011 20. 9. 2011
OMI-002365 Licence SW produktů ORACLE nadlimitní OMI Techniserv IT, spol. s r.o. 31. 8. 2011 8. 9. 2011
OMI-002368 Servery pro GISMB malého rozsahu OMI UNIS COMPUTERS,a.s. 1. 6. 2011 7. 6. 2011
OMI-009045 Technická podpora AIS aplikace T-WIST podlimitní OMI T-MAPY spol.s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové 20. 7. 2011 27. 7. 2011
OMI-009047 Technická podpora AIS aplikací e-spis a Documentum nadlimitní OMI ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 20. 7. 2011 1. 8. 2011
OMI-009413 Dodávka a implementace software H-Rozpočet malého rozsahu OMI ELEGIS s.r.o. 3. 8. 2011 26. 9. 2011
OMI-009486 Maintenance desktopových softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA ,s.r.o. 3. 8. 2011 17. 8. 2011
OMI-009488 Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna podlimitní OMI Oracle Czech s.r.o. 3. 8. 2011 8. 9. 2011
OMI-009668 Poskytování kvalifikovaných časových razítek podlimitní OMI eIdentity a.s. 20. 7. 2011 22. 8. 2011
OMI-010000 Sjednocení technické podpory licencí VMware malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 31. 8. 2011 14. 9. 2011
OMI-010080 Revitalizace software OK info malého rozsahu OMI OKsystem s.r.o. 29. 9. 2011 3. 10. 2011
OMI-010086 WEBsense řešení přístupu malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 29. 9. 2011 19. 10. 2011
OMI-010087 Školení a konzultace k novým verzím e-spisu malého rozsahu OMI ICZ a.s. 29. 9. 2011 17. 10. 2011
OMI-010095 Maintenance licencí SAP malého rozsahu OMI Pontech s.r.o. 29. 9. 2011 19. 10. 2011
OMI-010104 Technická podpora AIS aplikací Agendio-Proxio malého rozsahu OMI MARBES CONSULTING s.r.o. 29. 9. 2011 19. 10. 2011
OMI-010115 Nákup firewallu pro MMB malého rozsahu OMI PCS - Software, spol. s r.o. 29. 9. 2011 31. 10. 2011
OMI-010127 Rozšíření systému GINIS nadlimitní OMI GORDIC spol. s r.o. 29. 9. 2011 3. 10. 2011
OMI-010977 Maintenance datového úložiště malého rozsahu OMI TECHNISERV IT, spol. s r.o. 23. 11. 2011 12. 12. 2011
OMI-010979 Rozšíření spisové služby e-spis o modul Registratury malého rozsahu OMI ICZ a.s. 23. 11. 2011 28. 11. 2011
OMI-010981 Podpora provozu aplikace Střet zájmů malého rozsahu OMI VERA, spol. s r.o. 23. 11. 2011 12. 12. 2011
OMI-010982 Technická podpora aplikace VITA stavební úřad pro MMB a ÚMČ malého rozsahu OMI VITA software, s.r.o. 2. 11. 2011 22. 11. 2011
OMI-010983 Rozšíření funkcí CA service desk malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 30. 11. 2011 16. 12. 2011