Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OMI-019158 Obnovení podpory pro aplikaci CA ServiceDesk a doplnění licencí malého rozsahu OMI AutoCont CZ a. s. 5. 11. 2014 12. 11. 2014
OMI-019396 Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu nadlimitní OMI TECHNISERV IT, spol. s r.o. 17. 2. 2015 17. 2. 2015
OMI-020281 Dodávka výpočetní techniky pro statutární město Brno - minitendr 2015 nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 17. 9. 2014 2. 3. 2015
OMI-020282 „Informační strategie města Brna na období 2014 - 2018“ malého rozsahu OMI Per Partes Consulting, s.r.o. 3. 2. 2015 20. 2. 2015
OMI-020299 Řízení uživatelských přístupů ke stužbám TC města nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 30. 6. 2015 5. 8. 2015
OMI-020300 Dodávka univerzálních skenerů Canon DR-F120 malého rozsahu OMI CANON CZ s.r.o. 12. 5. 2015 25. 5. 2015
OMI-020317 „Maintenance a servis integrovaného personálního a platového systému OKbase/OKINFO“ - návrh Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5312024690 podlimitní OMI OKsystem s.r.o. 20. 8. 2014 18. 9. 2014
OMI-020318 Lokální AIS s daty obyvatel ve správním obvodu SMB malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 15. 10. 2014 31. 10. 2014
OMI-020323 Zajištění servisní podpory na rozšíření kapacity diskového pole pro projekt Digitalizace Archivu města Brna malého rozsahu OMI 3S.cz, s.r.o. 5. 5. 2015 18. 7. 2015
OMI-020333 Vyvolávací systém - výměna displejů ODSČ a ŽÚmB malého rozsahu OMI Kadlec - elektronika, s.r.o. 30. 6. 2015 31. 8. 2015
OMI-020373 Rozšíření funkčnosti systému spisové služby o modul eDeska malého rozsahu OMI ICZ a.s. 22. 10. 2014 27. 10. 2014
OMI-021492 Dodání ortofotomapy a digitálního modelu povrchu z vegetačního období roku 2015 pro území statutárního města Brna malého rozsahu OMI TopGis, s.r.o. 24. 11. 2015 4. 12. 2015
OMI-021495 Zajištění provozu redundantní infrastruktury AIS malého rozsahu OMI TECHNISERV IT, spol. s r.o. 24. 11. 2015 18. 12. 2015
OMI-021496 Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna podlimitní OMI Oracle Czech s.r.o. 28. 7. 2015 17. 8. 2015
OMI-021991 Architektonický koncept ICT pro statutární město Brno malého rozsahu OMI Trusted Network Solutions 18. 8. 2015 10. 9. 2015
OMI-021992 Maintenance softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCADATA PRAHA spol. s r.o. 3. 11. 2015 26. 11. 2015
OMI-021993 Úpravy vybraných datových vrstev před zapojením do systému budované Digitální mapy Brna a primární naplnění základních kategorií Mapy technického využití území malého rozsahu OMI T-MAPY spol. s r.o. 29. 9. 2015 16. 10. 2015
OMI-023060 Rozšíření a rozvoj systému GINIS nadlimitní OMI Gordic, s.r.o. 29. 9. 2015 6. 11. 2015
OMI-023229 Dodávka výpočetní techniky pro statutární město Brno - minitendr 2016 nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 17. 9. 2014 1. 3. 2016
OMI-023233 Zajištění technické podpory přístupových licencí aplikace Citrix a Citrix XenApp malého rozsahu OMI UNIS COMPUTERS a.s. 15. 12. 2015 21. 12. 2015
OMI-023234 Dodávka a implementace kamerového systému v sále ZMB malého rozsahu OMI ELVIA, s. r. o. 5. 4. 2016 13. 4. 2016
OMI-023235 Pořízení archivních leteckých měřických snímků s prvky externí orientace snímků malého rozsahu OMI GEODIS BRNO, s. r. o. 29. 9. 2015 19. 11. 2015
OMI-023238 Antivirový systém Magistrátu města Brna malého rozsahu OMI M-COM, s.r.o. 22. 3. 2016 29. 3. 2016
OMI-023243 Bentley Select - program podpory SW produktů Bentley malého rozsahu OMI VARS BRNO a.s. 19. 4. 2016 28. 4. 2016
OMI-023266 Technická podpora aplikace Nemovitý majetek podlimitní OMI T-MAPY spol. s r.o. 4. 10. 2016 11. 11. 2016
OMI-023285 Realizace minitendru na nákup produktů Microsoft Enterprise Agreement nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 23. 2. 2016 21. 3. 2016
OMI-024260 Maintenance licencí VMware malého rozsahu OMI 3S.CZ, s.r.o. 20. 9. 2016 6. 10. 2016
OMI-024494 Připojení k internetu pro statutární město Brno malého rozsahu OMI Dial Telecom, a.s. 7. 2. 2017 7. 3. 2017
OMI-024496 Dodávka a servis firewallu pro statutární město Brno podlimitní OMI IXPERTA s.r.o. 25. 4. 2017 17. 5. 2017
OMI-024501 Dodávka výpočetní techniky pro SMB - minitendr OMI 2016 nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 17. 9. 2014 7. 12. 2016
OMI-024503 Maintenance softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA spol. s r.o. 20. 12. 2016 23. 12. 2016
OMI-024504 Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna podlimitní OMI Oracle Czech s.r.o. 16. 8. 2016 29. 8. 2016
OMI-026014 Dodání aktuálního 3D modelu budov a mostů pro území statutárního města Brna malého rozsahu OMI TopGis, s.r.o. 25. 4. 2017 6. 6. 2017
OMI-026015 Dodávka pracovních stanic pro statutární město Brno podlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 25. 4. 2017 7. 6. 2017
OMI-026057 Maintenance a servis integrovaného personálního a platového systému OKbase/OKINFO - dodatek č. 2 malého rozsahu OMI OKsystem s.r.o. 25. 7. 2017 12. 10. 2017
OMI-028412 Nákup USB tokenů pro dvoufaktorovou autentizaci na principu certifikátů splňujících požadavky OSCD včetně middleware klienta pro správu tokenů. malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 19. 3. 2018 12. 3. 2018
OMI-028418 Poradenská činnost při tvorbě webových stránek města malého rozsahu OMI House of Řezáč, s.r.o. 17. 10. 2017 8. 12. 2017
OMI-028429 Rámcová smlouva za dodávku microsites města Brna malého rozsahu OMI inQool a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 1. 2018
OMI-028430 Monitoring využití tiskových zařízení malého rozsahu OMI Konica Minolta Business Solutions 17. 10. 2017 1. 12. 2017
OMI-029930 Provozování a správa WiFi sítě na území statutárního města Brna podlimitní OMI Technické sítě Brno, akciová společnost 12. 9. 2017 31. 10. 2017
OMI-029956 Nákup a podpora produktů VMware malého rozsahu OMI MERIT GROUP a.s. 17. 10. 2017 31. 10. 2017
ORF-011311 Aktualizace ratingu města Brna nadlimitní ORF Standard &Poor's Credit Market Services Europe Ltd. (Germany Branch) 14. 12. 2011 6. 1. 2012
ORF-014650 Poskytování právních služeb statutárnímu městu Brnu při posuzování okolností souvisejících s možným nabytím majetkového podílu Messe Düsseldorf G.m.b.H. ve společnosti Veletrhy Brno, a. s. malého rozsahu ORF JUDr. Lubomír Mika, notář smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 23. 10. 2012
ORF-015495 Přezkoumání hospodaření - audit statutárního města Brna za roky 2013, 2014 a 2015 nadlimitní ORF Sdružení společností KPMG Česká republika Audit a Finaudit 5. 6. 2013 26. 6. 2013
ORF-015967 Stanovení hodnoty obchodního podílu ve společnosti Veletrhy Brno, a. s. malého rozsahu ORF PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o. 28. 8. 2013 2. 9. 2013
ORF-017229 Obstarávání vypořádání transakcí s cennými papíry malého rozsahu ORF Komerční banka, a. s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 13. 2. 2014
ORF-019058 Aktualizace ratingu města Brna podlimitní ORF Standard & Poor's 22. 10. 2014 3. 11. 2014
ORF-019857 Provedení auditu u společnosti Automotodrom Brno, a. s. malého rozsahu ORF 1. KPMG Česká republika, s.r.o. 24. 2. 2015 26. 2. 2015
ORF-019931 Provedení auditu organizace Turistické informační centrum města Brna, p. o. malého rozsahu ORF 3. Deloitte Audit,s.r.o. 3. 3. 2015 12. 3. 2015
ORF-020840 Obstarávání vypořádání transakcí s cennými papíry malého rozsahu ORF Komerční banka, a. s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 7. 8. 2015