Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OI-002454 Tramvaj Plotní – soubor staveb – Náhradní výsadba za asanované stromy malého rozsahu OI Kaisler s.r.o. 10. 8. 2011 19. 8. 2011
OI-002481 Brno, Sedlákova - rekonstrukce vodovodu podlimitní OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 9. 2011
OI-002492 Cyklistická stezka K Nábřeží malého rozsahu OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 70b, 621 00 Brno 10. 8. 2011 16. 8. 2011
OI-002493 Cyklistická stezka Renneská - Kšírova podlimitní OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 31. 8. 2011 5. 10. 2011
OI-009011 Brno, OK C 01 Vlhká - monitoring a měření na kanalizační síti malého rozsahu OI Dopravní stavby Brno, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 8. 2011
OI-009340 Brno, Elgartova - drobná rekonstrukce na vodovodní síti malého rozsahu OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 7. 2011
OI-009366 Brno, ČS Bystrc - připojení ČS z distribuční sítě NN - E.ON malého rozsahu OI UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 9. 2011
OI-009375 Brno, Marie Steyskalové - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI PROVO spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 16. 9. 2011
OI-009379 Brno, Vranovská I - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 9. 2011
OI-009406 Brno, Sládkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI Dopravní stavby Brno, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 16. 12. 2011
OI-009408 Brno, Rybářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Oprava komunikace Rybářská podlimitní OI „Sdružení Rybářská I“ zasoupené IMOS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 12. 2011
OI-009421 Rekonstrukce kanalizace - ZŠ Otevřená podlimitní OI IMOS Brno, a.s. 18. 1. 2012 17. 2. 2012
OI-009427 Brno, Chaloupkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Oprava komunikace Chaloupkova podlimitní OI Skanska a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 16. 12. 2011
OI-009429 Brno, Stará - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Oprava komunikace Stará podlimitní OI D.I.S., spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 12. 2011
OI-010049 Brno, Potoční - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 16. 11. 2011
OI-010143 Brno, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace malého rozsahu OI Kovoprojekta Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 16. 11. 2011
OI-010153 Brno, Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 22. 11. 2011
OI-010193 Rekonstrukce ulice Orlí II, Měnínská a Novobranská podlimitní OI Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 21. 3. 2012 25. 4. 2012
OI-010232 MŠ Hatě 19 - rekonstrukce a přístavba podlimitní OI Skanska a.s. 31. 8. 2011 22. 9. 2011
OI-010403 Zateplení ZŠ Plovdivská nadlimitní OI 3. FRAMA, spol. s r.o., 28. 6. 2011 27. 7. 2011
OI-010405 Zateplení ZŠ Bednářova nadlimitní OI RENOMIX s.r.o. 28. 6. 2011 19. 7. 2011
OI-010407 Zateplení ZŠ Heyrovského nadlimitní OI STRABAG a.s 28. 6. 2011 25. 7. 2011
OI-010525 II. BV – rekonstrukce technologie ve VDJ Březová“ malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 12. 12. 2011
OI-010655 Brno, Malátova- rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI DUIS s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 27. 1. 2012
OI-010980 Brno, Šámalova I - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 27. 1. 2012
OI-010984 „ Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace“ podlimitní OI Sdružení Skanska - Javorník: ved.účastník - Skanska, a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Vodohospodářské stavby Javorník - CZ, s.r.o., Benátky 17, 5. 10. 2011 9. 11. 2011
OI-011047 Brno, ČS Nový Lískovec - rekonstrukce technologie malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 3. 2. 2012
OI-011048 Březová, II. BV - rekonstrukce elektro části štoly násosky I. horizontu malého rozsahu OI Puttner, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 2. 2012
OI-011343 Brno, Vránova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 15. 2. 2012
OI-011402 Rekonstrukce komunikací Tuřany II nadlimitní OI SKANSKA, a.s. 25. 4. 2012 16. 5. 2012
OI-011588 Brno, Chudobova - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 27. 3. 2012
OI-011613 Most Jeneweinova přes Ponávku ev.č. BM-563 malého rozsahu OI Dosting, spol. s.r.o. 26. 10. 2011 8. 11. 2011
OI-011614 Stavební úpravy křižovatky Kaštanova - Popelova - Vinohradská malého rozsahu OI VIAPONT s.r.o. 31. 8. 2011 20. 9. 2011
OI-011615 Rekonstrukce Vaňkova náměstí malého rozsahu OI P.P. Architects s.r.o. 26. 10. 2011 31. 10. 2011
OI-011616 Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova malého rozsahu OI SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o. 31. 8. 2011 20. 9. 2011
OI-011637 Brno, Ruský vrch - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-011645 Brno, Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI PROVO spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-011647 Brno, Palackého třída - drobná rekonstrukce na kanalizační síti malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-011652 Vodorovná kanalizace Lidická 18 MD Brno malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. 11. 1. 2012 17. 2. 2012
OI-011654 „Vila Tugendhat - interiér RAW, zahradní úpravy “ malého rozsahu OI UNISTAV a.s. 8. 2. 2012 15. 2. 2012
OI-011662 „Petrov - úprava areálu“ podlimitní OI SWIETELSKY stavební s.r.o.,odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 28. 3. 2012 23. 4. 2012
OI-011695 Brno, Tomáškova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Oprava komunikace Tomáškova podlimitní OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 7. 2012
OI-011696 Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně nadlimitní OI IMOS Brno, a.s. 29. 2. 2012 9. 3. 2012
OI-011793 Brno, Elišky Krásnohorské - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-011823 Brno, Horova - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace nadlimitní OI Sdružení pro rekonstrukce ulic e Horovy a Minské firem JV PROJEKT VH a DUIS, vedoucí: JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 21. 11. 2012
OI-011824 Brno, Minská - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace nadlimitní OI HYDROPROJEKT CZ a.s. HYDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 15. 11. 2012
OI-011825 Brno, VDJ Palackého vrch 5000 m3 - celková rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI VHS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-011830 Brno, VDJ Palackého vrch - přerušovací - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-011856 Brno, Ořešín - dešťová kanalizace a komunikace, I. etapa podlimitní OI Sdružení Ořešín-dešťová kanalizace akomunikace, I. etapa - vedoucí sdružení: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 27. 6. 2012 27. 7. 2012
OI-011859 Brno, OK D02 - Královka - monitoring a měření na kanalizační síti malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012