Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OI-011867 Brno, Králova - rekonstrukce kanalizace malého rozsahu OI HYDROPROJEKT CZ a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 3. 2012
OI-011868 Brno, Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (vodovod v parku Koliště) malého rozsahu OI FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 3. 2012
OI-011870 Brno, Chelčického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI D.I.S., spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-011872 Brno, Marie Steyskalové - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI Dopravní stavby Brno, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 3. 2012
OI-011873 Brno, ATS Ivanovice - Zatloukalova - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI OHL ŽS, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 3. 2012
OI-011875 Brno, Modřická - výstavba vodovodu DN 200 malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 16. 4. 2012
OI-011881 Brno, Mojmírovo nám. - rekonstrukce kanalizace malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 3. 2012
OI-011884 Brno, Špírkova - výstavba dešťové kanalizace malého rozsahu OI Skanska a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 3. 2012
OI-011885 Brno, Vranovská I - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI Skanska a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 3. 2012
OI-011886 Brno, zemní VDJ Kohoutovice - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro (čerpání na věžový VDJ) malého rozsahu OI OHL ŽS, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 3. 2012
OI-011974 Výkon správce stavby pro investiční akci: Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně nadlimitní OI Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s. 28. 3. 2012 2. 4. 2012
OI-012055 Brno, ČS Soběšice - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI MOTeC spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 5. 2012
OI-012080 Brno, VDJ přerušovací Bystrc 1000 m3 - vybudování části odpadního potrubí malého rozsahu OI STAVOREAL Brno, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 3. 5. 2012
OI-012085 Březová, II. BV - rekonstrukce elektro části štoly násosky I. horizontu malého rozsahu OI UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 2. 5. 2012
OI-012091 Brno, Lužánky - rekonstrukce kanalizace malého rozsahu OI PROVO spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 24. 5. 2012
OI-012231 Dopravní telematika 2010 – 2013, část I – Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ, etapa 3 – SSZ 4.04 Masná – Křenová malého rozsahu OI VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o. 25. 4. 2012 11. 5. 2012
OI-012732 Brno, Schodová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Oprava komunikace Schodová podlimitní OI RŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 22. 11. 2012
OI-013052 Kuřim, ČS - K Kuřim - rekonstrukce technologie malého rozsahu OI MOTeC spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 10. 2012
OI-013055 Brno, Vážného II - rekonstrukce kanalizace podlimitní OI Sdružení pro Brno, Vážného -zsatoupené IMOS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 10. 2012
OI-013309 Brno, soutoková šachta SŠ1 - monitoring a měření na kanalizační síti malého rozsahu OI VJ PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 13. 11. 2012
OI-013336 Brno, ÚV Pisárky, rozvodna VV - rekonstrukce technologie malého rozsahu OI Puttner, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 10. 2012
OI-013933 Brno, Alešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 8. 11. 2013
OI-013935 Brno, Cyrilská, Mlýnská II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI Sdružení Cyrilská, vedoucí uchazeč: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 8. 11. 2013
OI-013994 Brno, Škárova, Poděbradova I, Rostislavovo náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI Skanska a.s., smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 8. 11. 2013
OI-013996 Brno, ČS Nový Lískovec - rekonstrukce technologie podlimitní OI Sdružení pro realizaci stavby Brno, ČS Nový Lískovec - 1. účastník-VHS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 8. 11. 2013
OI-013997 II.BV - rekonstrukce Evakuační stanice podlimitní OI Sdružení Evakuační stanice II. BV - zastoupené společností UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 3. 9. 2013
OI-014080 Březová, II. BV - rekonstrukce sběrné studny malého rozsahu OI VHS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 1. 2013
OI-014094 I. BV - rekonstrukce technologie ve VDJ Březová malého rozsahu OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 2. 2013
OI-014095 Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 2. 2013
OI-014135 Brno, Rumiště - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI Dopravní stavby Brno, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 8. 2. 2013
OI-014136 Brno, Křenová - rekonstrukce vodovodu v kolektoru I malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 2. 2013
OI-014165 Brno, Ruský vrch - rekonstrukce vodovodu a Brno, Ruský vrch - drobná rekonstrukce na kanalizační síti malého rozsahu OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 1. 2013
OI-014170 Brno, Krkoškova, Zátiší, Fugnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Kovoprojekta Brno a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 18. 2. 2013
OI-014377 Brno, Bráfova I - rekonstrukce kanalizace malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 8. 3. 2013
OI-014616 Brno, MŠ5 a OK D02 - rekonstrukce napájecích kabelů NN malého rozsahu OI ELMONT GROUP, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 12. 4. 2013
OI-014794 „Zelný trh“ - rekonstrukce podlimitní OI Sdružení pro opravu Zelný trh-ved. úč. IMOS Brno, a.s. 4. 2. 2014 25. 3. 2014
OI-014798 Stavební úpravy křižovatky Kaštanová – Popelova - Vinohradská podlimitní OI EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih 28. 8. 2013 30. 9. 2013
OI-014804 Brno, Bendlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 10. 5. 2013
OI-014808 Brno, Dvorského, Polní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI DUIS s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 16. 5. 2013
OI-014814 Rekonstrukce ulice Milady Horákové nadlimitní OI Sdružení Milady Horákové - FIRESTA+DS BRNO, vedoucí účastník sdružení: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 29. 1. 2014 20. 2. 2014
OI-014815 Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Poyry Environment a..s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 10. 5. 2013
OI-014842 Brno, Podešvova - drobná rekonstrukce na kanalizační síti malého rozsahu OI Skanska a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 24. 5. 2013
OI-015125 Brno, Cornovova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 27. 5. 2013
OI-015162 Brno, Světlá, Dolnopolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 5. 2013
OI-015165 Brno, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 5. 2013
OI-015428 Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti malého rozsahu OI PROJECT building s.r.o. 27. 2. 2013 4. 3. 2013
OI-015436 Brno, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI DUIS s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 6. 2013
OI-015766 Brno, dochlorovací stanice Kaštanová - zrušení budovy, vybudování šachty malého rozsahu OI D.I.S., spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 20. 8. 2013
OI-015866 Brno, Jugoslávská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - projektová dokumentace malého rozsahu OI Kovoprojekta Brno a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 27. 9. 2013
OI-015875 Brno, Za Kovárnou - rekonstrukce výústního objektu dešťové stoky malého rozsahu OI BS - IMEX, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 27. 9. 2013