Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OI-017994 Brno, Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 6. 2014
OI-017995 Brno, Pflegrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 6. 2014
OI-018003 Brno, Andrýskova - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 9. 6. 2014
OI-018015 Brno, ÚV Pisárky - sanace vodojemu a části kolektoru II malého rozsahu OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 17. 6. 2014
OI-018058 „Rekonstrukce Vaňkova náměstí“ – zahájení zadávacího řízení podlimitní OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 28. 5. 2014 20. 6. 2014
OI-018127 Brno, Martinkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 23. 6. 2014
OI-018128 Brno, Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 23. 6. 2014
OI-018144 Brno, Kovácká - rekonstrukce kanalizace malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 23. 6. 2014
OI-018171 Brno, Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI VHS ATELIER, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 23. 6. 2014
OI-018173 Brno, VDJ Kníničky 400 m3 - rekonstrukce objektu a technologie malého rozsahu OI VH atelier, spol. s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 6. 2014
OI-018253 Brno, Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 15. 7. 2014
OI-018254 Brno, Buzkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 15. 7. 2014
OI-018322 Brno, Modřická - výstavba vodovodu malého rozsahu OI Dopravní stavby Brno, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 8. 2014
OI-018379 Brno, ČS Žebětín - celková rekonstrukce malého rozsahu OI VHS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 8. 2014
OI-018513 Terénní úpravy chodníku pro pěší a CS Zouvalka malého rozsahu OI SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o. 20. 8. 2014 26. 8. 2014
OI-018658 Brno, OK DO2 Královka - monitoring a měření na kanalizační síti malého rozsahu OI Elektromont Brno, akciová společnost smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 9. 9. 2014
OI-018671 Brno, ATS a VDJ Barvičova - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI MOTeC spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 9. 9. 2014
OI-018723 Sanace odvodňovacích vrtů Brno - Bystrc, 2.etapa podlimitní OI ARCADIS CZ a.s. 31. 3. 2015 6. 5. 2015
OI-018838 Retenční nádrž na Medláneckém potoce, Úprava Medláneckého potoka - III. etapa malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s 10. 9. 2014 24. 9. 2014
OI-018884 Zateplení MŠ Absolonova malého rozsahu OI Webel s.r.o. 9. 4. 2014 16. 4. 2014
OI-018885 Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy malého rozsahu OI SWIETELSKY stavební s.r.o. 29. 1. 2014 20. 2. 2014
OI-018981 Brno, Bystrc - rekonstrukce ČS Jelenice malého rozsahu OI MOTeC spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 24. 10. 2014
OI-019088 Brno, Mírová - úprava přelivné hrany OK E03 malého rozsahu OI FIRESTA-Fiše, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 7. 11. 2014
OI-019091 Březová nad Svitavou, VDJ 5000 - rekonstrukce stavební a elektro části malého rozsahu OI FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 7. 11. 2014
OI-019177 Brno, ÚV Pisárky, jižní areál - rekonstrukce areálovýc ploch a vjezdové vrátnice malého rozsahu OI PK OSSENDORF s.r.o., smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 13. 11. 2014
OI-019222 Brno, areál Pisárky - rekonstrukce budovy C malého rozsahu OI ARCHIKA - architektonická orojekční kancelář s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 12. 11. 2014
OI-019224 Brno, retenční nádrž Královky - studie proveditelnosti malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 12. 11. 2014
OI-019231 Brno, Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 13. 11. 2014
OI-019239 Brno, Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 13. 11. 2014
OI-019244 Brno, Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - pasport malého rozsahu OI Ing. Jiří Šmikmátor smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 28. 11. 2014
OI-019246 Brno, Filipínského II, Bubeníčkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Ing. Josef Cupal smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 28. 11. 2014
OI-019252 Březová nad Svitavou, II. BV, sekční uzávěry - stavební rekonstrukce malého rozsahu OI FIRESTA-Fišer, rekonstrukce , stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 28. 11. 2014
OI-019313 Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova - pasportizace stavu objektů malého rozsahu OI AMBERK Engineering Brno, a.s. 12. 11. 2014 24. 11. 2014
OI-019476 Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 1. 2015
OI-019505 Brno, Tylova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 1. 2015
OI-019506 Brno, Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI DUIS s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 9. 1. 2015
OI-019749 Brno, Bayerova II - drobná rekonstrukce na kanalizační síti malého rozsahu OI Sweco HYDROPROJEKT CZ,a.s,odštěpný závod Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 28. 1. 2015
OI-019754 Brno, Lužova - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol.s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 2. 2015
OI-019756 Brno, Matulkova - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI Kovoprojekta Brno a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 2. 2015
OI-020330 Brno, Vančurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 3. 5. 2016 23. 5. 2016
OI-020331 Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 7. 6. 2016 18. 5. 2016
OI-020356 Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunnikace v ulicích Minská, Horovo a Bráfova, nadlimitní OI FIRESTA -Fišer, rekonstrukce , stavby a.s. 10. 3. 2015 4. 5. 2015
OI-020499 „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa“ – dokumentace pro územní rozhodnutí, autorský dozor nadlimitní OI METROPROJEKT Praha a.s. 15. 9. 2015 12. 10. 2015
OI-020517 Monitoring kanalizace pro projekt Rekonstrukce a dostavba kanlizace v Brně - rok 2015 malého rozsahu OI DHI a.s. 26. 5. 2015 4. 6. 2015
OI-020580 Brno, Luční - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI Skanska a.s 19. 7. 2016 8. 8. 2016
OI-020581 Brno, Jugoslávská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 17. 8. 2016 7. 9. 2016
OI-020582 Brno, Galašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI D.I.S., spol. s r.o. 4. 5. 2016 23. 5. 2016
OI-020587 Brno, Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI IMOS Brno, a.s. 10. 5. 2016 27. 5. 2016
OI-020588 Brno, Húskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 28. 6. 2016 26. 7. 2017
OI-020590 Brno, Cupákova - rekonstrukce kanlaizace a vodvodu podlimitní OI IMOS Brno, a.s. 3. 5. 2016 20. 5. 2016