Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OI-021156 Parkoviště při ulici Spodní podlimitní OI ZEMAKO, s.r.o. 27. 10. 2015 18. 11. 2015
OI-021888 Brno, Králova - rekonstrukce kanalizace podlimitní OI OHL ŽS, a.s. 10. 1. 2017 7. 2. 2017
OI-021889 Brno, Kovácká - rekonstrukce kanalizace podlimitní OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 30. 8. 2016 20. 9. 2016
OI-022144 Brno, Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. 22. 12. 2015 11. 1. 2016
OI-022145 Brno, Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace malého rozsahu OI CENTROPROJEKT GROUP a.s. 22. 12. 2015 14. 1. 2016
OI-022165 Brno, Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Sweco Hydroprojekt a.s. 15. 12. 2015 14. 1. 2016
OI-022487 Prodloužení TT Bystrc-Kamechy - předběžný geotechnický průzkum pro trasu a tunel malého rozsahu OI GEOtest, a.s. + HS geo 26. 1. 2016 15. 2. 2016
OI-022511 Brno, VDJ Moravany 2x4000 m3 - rekonstrukce stavební a technologie podlimitní OI VHS Brno, a.s. 2. 8. 2016 22. 8. 2016
OI-022543 Brno, Dvorského, Polní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.. 30. 8. 2016 19. 9. 2016
OI-022545 Brno, Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 4. 10. 2016 24. 10. 2016
OI-022645 Rekonstrukce inž. sítí a komunikací ul. Olší malého rozsahu OI VIAPONT, s.r.o. 8. 3. 2016 18. 3. 2016
OI-022649 Brno, VDJ Řečkovice 2000 m3 (starý), 2400m3 (nový)- rekonstrukce armaturních komor malého rozsahu OI VHS Brno a.s. 8. 3. 2016 29. 3. 2016
OI-022652 Brno, VDJ Kraví hora - rekonstrukce armaturní komory a technologie malého rozsahu OI VHS Brno a.s. 8. 3. 2016 29. 3. 2016
OI-022666 „Brno, Lužova - drobná rekonstrukce na kanalizační síti“ malého rozsahu OI IMOS Brno, a.s. 22. 3. 2016 5. 4. 2016
OI-022692 „Brno, Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI JV Projekt VH s.r.o. 22. 3. 2016 7. 4. 2016
OI-022809 Brno, VDJ Palackého vrch 2 x 17 500 m3 a 5 000 m3 (nový) - rekonstrukce armaturních komor a technologie nadlimitní OI VHS Brno, a.s. 30. 8. 2016 20. 9. 2016
OI-022810 Brno, MČ Chrlice - ul. Rebešovická - dostavba splaškové kanalizace podlimitní OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 10. 1. 2017 31. 1. 2017
OI-022885 Brno - rekonstrukce vododovu, kanalizace a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova, dodatek č. 3 podlimitní OI FIRESTA-Fišer, rekonstrukce stavby a.s. 5. 4. 2016 22. 4. 2016
OI-022973 „Monitoring kanalizace pro projekt Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - rok 2016“ malého rozsahu OI DHI a.s. 10. 5. 2016 24. 5. 2016
OI-022974 „Brno, retenční nádrž Červený mlýn“ - studie proveditelnosti malého rozsahu OI AQUATIS a.s. 31. 5. 2016 2. 6. 2016
OI-023073 „Brno, Blatouchová- rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI JV Projekt VH s.r.o. 10. 5. 2016 24. 5. 2016
OI-023074 „Brno, Závodského- rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI DUIS s.r.o. 10. 5. 2016 26. 5. 2016
OI-023114 Brno,Leitnerova III- rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol.s.r.o. 10. 5. 2016 26. 5. 2016
OI-023115 Brno, kolektor Vinohrady - rekonstrukce vodovodu, etapa I. a II. malého rozsahu OI AQUATIS a.s. 10. 5. 2016 26. 5. 2016
OI-023183 Brno, Kalvodova I- rekonstrukce kanalizacea vodovodu malého rozsahu OI VODING HRANICE 10. 5. 2016 30. 5. 2016
OI-023366 „Brno, Šťastného - rekonstrukce vodovodu“, „Brno, Zavřená I - rekonstrukce vodovodu“, „Brno, Zoubkova - rekonstrukce vodovodu“ malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. 14. 6. 2016 23. 6. 2016
OI-023368 Brno, Zoubkova - drobná rekonstrukce na kan. síti malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. 14. 6. 2016 23. 6. 2016
OI-023375 Brno, Buzkova-rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI Dopravní stavby Brno, s.r.o. 23. 5. 2017 19. 6. 2017
OI-023376 Brno, Tylova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 9. 5. 2017 29. 5. 2017
OI-023692 Brno, Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 19. 7. 2016 8. 8. 2016
OI-023734 Brno, Davídkova, MČ Brno - Chrlice - splašková kanalizace malého rozsahu OI Sweco Hydroprojekt a.s. 28. 6. 2016 26. 7. 2016
OI-023735 Brno, Lužova - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI IMOS Brno, a.s. 19. 7. 2016 27. 7. 2016
OI-023737 Brno, ČS Líšeň - rekonstrukce elektro, stavební části a potrubí malého rozsahu OI VH atelier, spol. s.r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno 2. 8. 2016 17. 8. 2016
OI-023894 Brno, Jeneweinova – rekonstrukce zlaví shybky podlimitní OI FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 10. 1. 2017 7. 2. 2017
OI-023992 Brno, shybka Královka – rekonstrukce stavidel horního a dolního zhlaví malého rozsahu OI D.I.S., spol. s r.o. 20. 9. 2016 3. 10. 2016
OI-024029 Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie, elektro, potrubí mezi VDJ malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. 13. 9. 2016 4. 10. 2016
OI-024215 „Rekonstrukce ulice Benešova - zpracování DÚR, DSP a PDPS“ nadlimitní OI METROPROJEKT a.s. + PK OSSENDORF, s.r.o. 7. 2. 2017 28. 3. 2017
OI-024216 „Rekonstrukce ulice Štefánikovy – zpracování DÚR, DSP a PDPS“ nadlimitní OI Projekt 2010, s.r.o. 7. 2. 2017 13. 4. 2017
OI-024971 „Ulice Štěpánkova - Brno, Soběšice“ malého rozsahu OI EUROVIA CS, a.s. 22. 11. 2016 21. 12. 2016
OI-025050 Dostavba kanalizace v Brně II. - komplexní poradenství při výběru správce stavby malého rozsahu OI CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 20. 12. 2016 6. 1. 2017
OI-025446 „Brno, Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI AQUATIS a.s. 14. 2. 2017 6. 3. 2017
OI-025488 „Brno, Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI Kovoprojekta Brno a.s. 14. 2. 2017 10. 3. 2017
OI-025513 „Dostavba kanalizace v Brně II“ - výběr týmu správce stavby nadlimitní OI Garnets Consulting a.s. 12. 9. 2017 15. 9. 2017
OI-025971 Monitoring kanalizace pro projekt Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - rok 2017 malého rozsahu OI Vysoké učení technické v Brně 30. 5. 2017 7. 6. 2017
OIEF-019989 Areál dopravní výchovy, II. etapa - I. část - Nábytek nadlimitní OIEF Potrusil s.r.o. 9. 6. 2015 22. 7. 2015
OIEF-020632 Areál dopravní výchovy, II. etapa - II. část - Interaktivní a technické vybavení nadlimitní OIEF PROFIMEDIA s.r.o. 2. 6. 2015 22. 7. 2015
OIEF-020633 Areál dopravní výchovy, II. etapa - III. část – Řidičské trenažéry nadlimitní OIEF JKZ spol. s r.o. 9. 6. 2015 22. 7. 2015
OIEF-020634 Areál dopravní výchovy, II. etapa - IV. část - Simulátory nárazu nadlimitní OIEF ÚAMK Industry, a.s. 2. 6. 2015 22. 7. 2015
OIEF-020635 Areál dopravní výchovy, II. etapa - V. část - Bezpečnostní zařízení nadlimitní OIEF Trade FIDES a.s. 2. 6. 2015 22. 7. 2015
OIEF-020636 Areál dopravní výchovy, II. etapa - VI. část - Výpočetní technika nadlimitní OIEF UNIS COMPUTERS, a.s. 2. 6. 2015 22. 7. 2015